Dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

prior information notice

Following the summary about the notice 2022/S 006-010773 dispatched in the year 2022.

Contracting authority Uniwersytet Łódzki 18 info
Miasto Łódź (PL711) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Łódź (PL711) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2022-01-10 00:00:00
Deadline 2023-01-05 00:00:00
Values 1˙080˙000.00 PLN (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 22-007618-001

1 DELETION_DATE: 20230105

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 6

2 DATE_PUB: 20220110

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 006-010773

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010773-2022:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.uni.lodz.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

2 ORIGINAL_CPV: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

INFOCODE: 30100000

2 ORIGINAL_CPV: Various office equipment and supplies

INFOCODE: 30190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1080000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20220105

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, printerid ja mööbel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus, printerus un mēbeles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir ta' l-uffiċċju, tagħmir u provvisti għajr kompjuters, printers u għamara

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Máquinas, equipamento e material de escritório, excepto computadores, impressoras e mobiliário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Łódzki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Łódzki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL 724-000-32-43

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Narutowicza 68

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Łódź

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 90-136

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sebastian Rudziński

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 426354353

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bzp@uni.lodz.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 426354326

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.uni.lodz.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Uczelnia Publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa artykułów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia będzie dostawa materiałów i artykułów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1080000.00

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia będzie dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 290000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

4 INFO_ADD

5 P: Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3 kwartale 2022r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia będzie dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 470000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

4 INFO_ADD

5 P: Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3 kwartale 2022r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia będzie dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 200000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

4 INFO_ADD

5 P: Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3 kwartale 2022r.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia będzie dostawa materiałów i akcesoriów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 120000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

4 INFO_ADD

5 P: Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3 kwartale 2022r.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2022-05-31

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2022-05-31

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EORDERING

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3 kwartale 2022r.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: a

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Odwołanie przysługuje na:

L: 4 --- key: (P)   value: a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 7) Odwołanie wnosi się w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

L: 4 --- key: (P)   value: b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.

L: 4 --- key: (P)   value: 8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

L: 4 --- key: (P)   value: o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

L: 4 --- key: (P)   value: 11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

L: 4 --- key: (P)   value: 12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

L: 4 --- key: (P)   value: w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2022-01-05

31+1