Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

contract notice

Following the summary about the notice 2022/S 002-003241 dispatched in the year 2022.

Contracting authority Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 info
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2022-01-04 00:00:00
Deadline 2022-02-09 00:00:00

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-703781-001

1 DELETION_DATE: 20220209

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 2

2 DATE_PUB: 20220104

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 002-003241

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003241-2022:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://dzp.wum.edu.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://wum.ezamawiajacy.pl

2 ORIGINAL_CPV: Research and experimental development services

INFOCODE: 73100000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20211230

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20220209 09:30

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Научни изследвания и експериментални разработки

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výzkum a experimentální vývoj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning og eksperimentel udvikling

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research and experimental development services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de investigación y desarrollo experimental

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de recherche et développement expérimental

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research and experimental development services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge na području istraživanja i eksperimentalnog razvoja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' riċerka u żvilupp sperimentali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de desenvolvimento experimental e de investigação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výskum a experimentálny vývoj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning och experimentell utveckling

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Warszawski Uniwersytet Medyczny

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Warszawski Uniwersytet Medyczny

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Żwirki i Wigury 63, Biuro Zamówień Publicznych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne pok. 107

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-091

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Izabela Rutkowska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 225720311

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aez@wum.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 225720722

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://dzp.wum.edu.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://wum.ezamawiajacy.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Uczelnia publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: AZP/Z-021/2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie monitorowania badania klinicznego w ramach realizacji Projektu 2019/ABM/01/00030-00 pod tytułem: „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę Sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 974 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 489), na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie monitorowania badania klinicznego w ramach realizacji Projektu 2019/ABM/01/00030-00 pod tytułem: „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę Sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 974 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 489), na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

5 P: 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: realizacja przedmiotu zamówienia z zachowaniem terminów określonych dla trzech etapów, na podstawie Harmonogramu ustalonego we współpracy z CRO, po podpisaniu umowy. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: (KJ)

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 80

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2026-02-28

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy” na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z Agencją Badań Medycznych, o numerze 2019/ABM/01/00030-00.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w charakterze:

L: 4 --- key: (P)   value: - 1 osoba pełniąca obowiązki monitora badań klinicznych, która posiada wyższe wykształcenie oraz uczestniczyła w co najmniej 2 badaniach klinicznych dot. produktu leczniczego pełniąc obowiązki monitora badań klinicznych.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz osób należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, wypełniony w części A.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych .

L: 4 --- key: (P)   value: 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, wypełniony w części A.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Przyjmuje się, że zapisy do Projektu umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Projektu umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdziale XXVIII ust. 3-5 SWZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2022-02-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:30

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2022-05-09

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2022-02-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

4 PLACE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Biuro zamówień Publicznych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa, I piętro, pok. 107.

5 P: Zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SWZ.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X ust. 2, 4 i 8 SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa ust. 2 potwierdzającym brak podstaw wykluczenia z postepowania, na dzień składania ofert, jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składane na druku formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją warunków zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Komunikacji zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,

L: 4 --- key: (P)   value: ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Rozdziale XXX SWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki ochrony prawnej zostały przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-12-30

147+1