Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

contract notice

Following the summary about the notice 2022/S 102-282990 dispatched in the year 2022.

Contracting authority Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 info
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Warszawa (PL911) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2022-05-27 00:00:00
Deadline 2022-06-30 00:00:00

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 22-293651-001

1 DELETION_DATE: 20220630

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 102

2 DATE_PUB: 20220527

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 102-282990

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282990-2022:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.dzp.wum.edu.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://wum.ezamawiajacy.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Computer equipment and supplies

INFOCODE: 30200000

2 ORIGINAL_CPV: Portable computers

INFOCODE: 30213100

2 ORIGINAL_CPV: Desktop computer

INFOCODE: 30213300

2 ORIGINAL_CPV: Tablet computer

INFOCODE: 30213200

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20220524

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20220630 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Компютърно оборудване и принадлежности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Počítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Edb-maskiner og -artikler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computeranlagen und Zubehör

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computer equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo y material informático

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arvutiseadmed ja nende tarvikud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel et fournitures informatiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computer equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Računarska oprema i potrepštine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Számítógépek és tartozékaik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature informatiche e forniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datoru iekārtas un piederumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat u aċċessorji tal-kompjuter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computeruitrusting en -benodigdheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia komputerowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento e material informático

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament şi accesorii pentru computer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Računalniška oprema in pribor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datorer och datamateriel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Warszawski Uniwersytet Medyczny

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Warszawski Uniwersytet Medyczny

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5250005828

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Żwirki i Wigury 61

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-091

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Monika Bociarska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 225720724

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aez@wum.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 225720722

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.dzp.wum.edu.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://wum.ezamawiajacy.pl/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: uczelnia publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: AEZ/S-023/2022

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Pakiet 1 – 7, 9 – 10: sukcesywna dostawa sprzętu, Pakiet 8 i 11: jednorazowa dostawa sprzętu, w podziale na części zamówienia, zwane dalej ,,Pakietami” od 1 do 11:

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" w dwóch konfiguracjach;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 2: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14" w dwóch konfiguracjach;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 3: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13”;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 4: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych all in one 27”;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 5: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 16”;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 6: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14”, TYP II;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 7: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13”, typ II;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 8: Dostawa mobilnej stacji roboczej;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 9: Sukcesywna dostawa tabletów;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 10: Sukcesywna dostawa tabletów, typ II;

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego 16”, typ II

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" w dwóch konfiguracjach

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" w dwóch konfiguracjach

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.1 do SWZ.

5 P: Sprzęt dostarczany będzie w konfiguracji podstawowej lub w konfiguracji rozszerzonej, polegającej na powiększeniu pojemności pamięci RAM oraz dysku twardego.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 2: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14" w dwóch konfiguracjach;

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 2: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14" w dwóch konfiguracjach;

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.2 do SWZ.

5 P: Sprzęt dostarczany będzie w konfiguracji podstawowej lub w konfiguracji rozszerzonej, polegającej na powiększeniu pojemności pamięci RAM oraz dysku twardego.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 3: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13"

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 3: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13”

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.3 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 4: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych all in one 27”

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 4: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych all in one 27”

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.4 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 5: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 16”

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 5: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 16”

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.5 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 6: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14”, TYP II

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 6: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14”, TYP II

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.6 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 7: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13”, typ II

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 7: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13”, typ II;

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.7 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji na warunkach określonych w § 1 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 6.1 do SWZ) tj:

5 P: W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 Ustawy, polegającej na zleceniu dostaw w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

5 P: 1) Zamawiający ma prawo do uruchomienia opcji w przypadku gdy całkowita wartość zamówienia podstawowego wskazanego w § 2 ust. 1 Projektu umowy zostanie wyczerpana lub uniemożliwi zakup co najmniej jednej sztuki sprzętu komputerowego, określonego w § 1 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 2) W ramach opcji Zamawiający może zwiększyć ilość zamawianego sprzętu komputerowego, nabywanego w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Projektu umowy, po cenach jednostkowych określonych w § 2 ust. 3 Projektu umowy, przy czym wartość zamówień objętych prawem opcji nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, określonego w § 2 ust. 1 Projektu umowy.

5 P: 3) Uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 18 Projektu umowy, przy czym zamówienia w ramach opcji mogą być składane wielokrotnie, aż do zakończenia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 umowy, a Zamawiający nie jest zobligowany do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych umową na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji.

5 P: 4) Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych opcją lub złożenie zamówień w ramach opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte maksymalną wartością opcji.

5 P: 5) Dostawy w ramach opcji będą realizowane na zasadach i w terminach dotyczących zakresu podstawowego Umowy.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 8: Dostawa mobilnej stacji roboczej

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 8: Dostawa mobilnej stacji roboczej

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.8 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowaną kartę graficzną w teście PassMark Performance Test, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 30

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z Agencją Badań Medycznych, o numerze 2019/ABM/01/00037-00.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 9: Sukcesywna dostawa tabletów

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 9: Sukcesywna dostawa tabletów

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.9 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 10: Sukcesywna dostawa tabletów, typ II

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 10: Sukcesywna dostawa tabletów, typ II

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.10 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy sprzętu w podziale na pakiety, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego 16”, typ II

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: ul. Żwirki i Wigury 61

5 P: 02-091 Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego 16”, typ II

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 2.11 do SWZ.

5 P: Do oceny uzyskanych przez zaoferowany procesor punktów w teście PassMark PC Mark, opublikowanym na stronie:

5 P: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Zamawiający przyjmuje wydruk z ww. strony z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Gwarancja

AC_WEIGHTING: 10%

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90%

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 30

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym: Pakiet 1 – 7 - Załącznik nr 6.1, Pakiet 8 i 11 – Załącznik nr 6.2, Pakiet 9 - 10 – Załącznik nr 6.3 do SWZ. Przyjmuje się, że zapisy do Projektu umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Projektu umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SWZ. Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdziale XXVIII pkt 3 SWZ

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2022-06-30

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2022-09-27

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2022-06-30

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:30

4 PLACE

5 P: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

5 P: Biuro Zamówień Publicznych,

5 P: Centrum Dydaktyczne

5 P: ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa, pok. 241

5 P: Zgodnie z zapisami rozdziału XIX SWZ.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą”, aktów wykonawczych do ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

L: 4 --- key: (P)   value: Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 3 SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa Rozdziale X ust. 1 SWZ potwierdzającym brak podstaw wykluczenia z postepowania na dzień składania ofert, jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składane na druku formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami rozdziału XI ust. 1 SWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;

L: 4 --- key: (P)   value: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Rozdziale XXX SWZ

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Środki ochrony prawnej zostało określone w dziale IX ustawy Pzp (rozdział XXIX SWZ).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uzp.gov.pl/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2022-05-24

19+1