„Доставка на ортопедични изделия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

contract award notice

Following the summary about the notice 2022/S 010-018435 dispatched in the year 2022.

Contracting authority МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД
Разград (BG324) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Разград (BG324) more
Country BG; - country: BG
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2022-01-14 00:00:00
Deadline 2022-04-20 00:00:00
Values 182˙836.67 BGN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2021/S 196-508089

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 22-013917-001

1 DELETION_DATE: 20220420

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 10

2 DATE_PUB: 20220114

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 010-018435

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018435-2022:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: https://www.hospitalrazgrad.bg/

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 182836.67

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 196-508089

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20220110

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: Разград

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Медицински консумативи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnický spotřební materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinske forbrugsmaterialer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medizinische Verbrauchsartikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ιατρικά αναλώσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico fungible

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meditsiinilised tarbekaubad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consommables médicaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medical consumables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinski potrošni materijal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orvosi fogyóeszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiali medici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinos reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicīnas palīgmateriāli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oġġetti ta' konsum mediċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medische verbruiksartikelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Materiały medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material médico de consumo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consumabile medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícky spotrebný materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Proizvodi za medicinsko uporabo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Razgrad

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Medicinska förbrukningsartiklar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SV.IVAN RILSKI" - RAZGRAD AD

3 --- NATIONALID   value: 116503980

3 --- ADDRESS   value: ul. KOSTA PETROV No..2

3 --- TOWN   value: gr. Razgrad

3 --- POSTAL_CODE   value: 7200

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Plamena Nikolaeva-glavna med.sestra; D-r Borislav Borisov - Nachalnik OOT

3 --- PHONE   value: +359 879114201/+359 84614335

3 --- E_MAIL   value: mbal@bogytec.com

3 --- FAX   value: +359 84629765

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.hospitalrazgrad.bg/

3 --- URL_BUYER   value: https://app.eop.bg/buyer/14803

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 116503980

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ул. КОСТА ПЕТРОВ №.2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: гр. Разград

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 7200

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Пламена Николаева-главна мед.сестра; Д-р Борислав Борисов - Началник ООТ

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 879114201/+359 84614335

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mbal@bogytec.com

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 84629765

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.hospitalrazgrad.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://app.eop.bg/buyer/14803

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Доставка на ортопедични изделия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Обществената поръчка е за доставки, въз основа на периодични заявки, на стоки, представляващи медицински изделия за ортопедично лечение - импланти за протезиране на стави и остеосинтезни средства, за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, описани подробно в Техническа спецификация от документацията за поръчката, за срок от 12 месеца. Разпределени са в 6 обособени позиции, като всяка от тях включва доставка на няколко вида артикули /номенклатурни единици/, посочени в Техническата спецификация по позицията. Участието по всяка от обособените позиции е комплексно за всички артикули, включени в позицията.

3 --- VAL_TOTAL   value: 182836.67

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: "Доставка на ортопедични изделия – ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧВАЩИ РЕЗОРБИРУЕМИ ПЕРЛИ С ГЕНТАМИЦИН, ТОБРАМИЦИН, ВАНКОМИЦИН ИЛИ РИФАМПИЦИН"

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр.Разград, ул. Коста Петров 2, МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград АД

4 SHORT_DESCR

5 P: Обособената позиция е за доставка на 162 вида медицински изделия, представляващи остеосинтезни средства и импланти за протезиране на стави, описани подробно в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, за нуждите на "МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград"АД по периодични заявки.    Предложението на участника е комплексно, за доставка на всички артикули /номенклатурни единици/ по обособената позиция, като оферта неотговаряща на посоченото изискване се отстранява. Оценяването и класирането на офертите се извършва по обособената позиция.

5 P: Прогнозните количества за доставка са посочени в Техническата спецификация. Посочените количества от изделията са ориентировъчни и прогнозни и не пораждат задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да ги поръча и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 196-508089

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 24403

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Доставка на ортопедични изделия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”, Обособена позиция 4: "Доставка на ортопедични изделия – ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧВАЩИ РЕЗОРБ

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2021-12-14

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

NATIONALID: 201416886

ADDRESS: Милосърдна №.8 ет.1(надпартерен етаж) ап.офис№1

TOWN: гр. София

POSTAL_CODE: 1463

7 COUNTRY

E_MAIL: info@electromed.bg

FAX: +359 23241606

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 200000

5 VAL_TOTAL: 182836.67

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. Витоша № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29356113

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: delovodstvo@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2022-01-10

4+1