Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

contract award notice

Following the summary about the notice 2022/S 102-283446 dispatched in the year 2022.

Contracting authority Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Kielecki (PL721) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Public order and safety
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Świętokrzyskie (PL72) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2022-05-27 00:00:00
Deadline 2022-08-31 00:00:00
Values 233˙960.20 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2022/S 065-168741

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 22-289646-001

1 DELETION_DATE: 20220831

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 102

2 DATE_PUB: 20220527

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 102-283446

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283446-2022:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Parts and accessories for vehicles and their engines

INFOCODE: 34300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 233960.20

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2022/S 065-168741

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20220523

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Public order and safety

INFOCODE: U

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parts and accessories for vehicles and their engines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Partes y accesorios para vehículos y sus motores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sõidukite ja nende mootorite osad ja lisaseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ajoneuvojen ja niiden moottoreiden osat ja lisävarusteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parts and accessories for vehicles and their engines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Partijiet u aċċessorji għall-vetturi u l-magni tagħhom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Peças e acessórios para veículos e seus motores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Deli in pribor za vozila in njihove motorje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Seminaryjska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kielce

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 25-372

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 478022930

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 478022935

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 23/PN/2022

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 --- VAL_TOTAL   value: 233960.20

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Miejscem dostaw części zamiennych będzie magazyn Wydziału Transportu KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4 SHORT_DESCR

5 P: 3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy według potrzeb fabrycznie nowych, kompletnych części zamiennych do pojazdów.

5 P: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

5 P: 3.3. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub o porównywalnej jakości i były zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010 z 27.5.2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość przedmiotu zamówienia

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3 500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

5 P: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2022/S 065-168741

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 23/PN/2022

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2022-05-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Inter Cars S.A.

NATIONALID: NIP 118-14-52-946

ADDRESS: ul. Powsińska 64

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-093

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 260375.07

5 VAL_TOTAL: 233960.20

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie przysługuje na:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Departament Odwołań Urzędu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2022-05-23

23+1