Lista degli appalti per l'azienda "Salus International Sp. z o.o."

La pagina mostra gli avvisi di aggiudicazione appalti e gare per l'azienda "Salus International Sp. z o.o." ul. Pułaskiego 9 Katowice Katowicki [Poland]

Tot. page: 14 (265 items)

# titolo Amministrazione aggiudicatrice cpv
1 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz ze środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i suplementami diety
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
 Prodotti farmaceutici
2 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków immunosupresyjnych, środków przeciw nadciśnieniu, produktów leczniczych dla układu nerwowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń (...)*..
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali vari
 Agenti immunosoppressivi
 Antiipertensivi
 Medicinali per il sistema nervoso
 Medicinali per i disordini funzionali gastrointestinali
 Tossine
 Reagenti e mezzi di contrasto
 Agenti antitrombotici
 Preparati antianemici
 Insulina
 Antibatterici per uso sistemico
3 Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
4 Zakup i sukce dost prod lecz do prog terap. chemio, lek różnych w tym środ kontr płyn infu, preparat do prod żywienia pozajelit
avviso di aggiudicazione di appalto
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
(Altro; Altro)
 Medicinali vari
 Antibatterici per uso sistemico
 Integratori minerali
 Sostituti ematici e soluzioni per perfusioni
 Analgesici
 Preparati antianemici
 Agenti antineoplastici
 Diuretici
 Medicinali per la terapia endocrina
 Prodotti antinfiammatori e antireumatici
 Agenti immunosoppressivi
 Agenti beta-bloccanti
 Anestetici
 Lassativi
 Ormoni pituitari, ipotalamici e simili
 Antiemorragici
 Corticosteroidi per uso sistemico
 Antimicotici per uso sistemico
 Tutti gli altri medicinali non terapeutici
 Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
 Antivirali per uso sistemico
 Medicinali per i disordini funzionali gastrointestinali
 Agenti diagnostici
 Emoderivati
 Immunoglobuline
 Altri medicinali terapeutici
 Agenti antitrombotici
 Antiprotozoici
5 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii oraz innych produktów leczniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
6 Dostawa leków
avviso di aggiudicazione di appalto
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Articoli di farmacia
7 Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
avviso di aggiudicazione di appalto
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
8 Dostawy produktów farmaceutycznych dla"Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
avviso di aggiudicazione di appalto
„Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
9 Dostawa leków onkologicznych dla SPZOZ w Krotoszynie
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
10 Dostawa produktów leczniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Altro; Salute)
 Medicinali vari
 Agenti antineoplastici
 Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
 Reagenti e mezzi di contrasto
11 Dostawa produktów leczniczych – 4 pakiety
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Powiatowy w Zawierciu
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali vari
12 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety, smoczków i artykułów dla niemowląt (DFP.271.106.2019.KK)
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Articoli di farmacia
 Prodotti dietetici
 Tettarelle, paracapezzoli e articoli simili per bambini
13 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym immunoglobulin, produktów leczniczych dla układu nerwowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, toksyn (...)
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali vari
 Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
 Antibatterici per uso sistemico
 Medicinali per gli organi sensoriali
 Creme e lozioni parafarmaceutiche
 Materiale per fasciatura
 Prodotti farmaceutici
14 Leki cytostatyczne
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
15 Dostawy leków, zestawów do dializ i diety do żywienia dojelitowego pacjentów w warunkach domowych
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
(Altro; Salute)
 Medicinali vari
 Soluzioni per somministrazione parenterale
 Agenti antineoplastici
 Lassativi
 Corticosteroidi per uso sistemico
 Preparati antianemici
 Soluzioni iniettabili
 Analgesici
 Antibatterici per uso sistemico
 Immunoglobuline
 Fluidi endovenosi
 Medicinali per i disordini funzionali gastrointestinali
 Vitamine
 Agenti immunosoppressivi
 Albumina
 Antiemorragici
 Medicinali per I disordini acido correlati
 Medicinali per gli organi sensoriali
 Medicinali per il sistema nervoso
 Anestetici
 Antimicotici per uso sistemico
 Agenti antitrombotici
 Medicinali per uso dermatologico
 Articoli di farmacia
 Medicinali per il sistema respiratorio
 Siringhe
 Materiale di somministrazione
 Prodotti antinfiammatori e antireumatici
 Agenti antineoplastici e immunomodulatori
 Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
 Antiipertensivi
16 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
17 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 21 części, DZP.262.93.2019
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
18 Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
19 Dostawa uzupełniająca leków – 43 pozycje asortymentowe
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
20 Dostawa leków, płynów infuzyjnych, żywienia, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Medicinali vari
 Soluzioni iniettabili
 Anestetici
 Analgesici
 Antisettici e disinfettanti
63+1