Lista degli appalti per l'azienda "FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o."

La pagina mostra gli avvisi di aggiudicazione appalti e gare per l'azienda "FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o." ul. Szopienicka 77 Katowice Katowicki [Poland]

Tot. page: 6 (114 items)

# titolo Amministrazione aggiudicatrice cpv
1 Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Antibatterici per uso sistemico
 Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori
 Medicinali per il sistema nervoso
 Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
 Analgesici
 Anestetici
 Medicinali per il sistema muscoloscheletrico
 Prodotti antinfiammatori e antireumatici
 Insulina
 Soluzioni infusionali
 Medicinali per il sistema cardiovascolare
 Albumina
 Immunoglobuline
 Vitamine
 Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo
 Medicinali per il sistema respiratorio
 Corticosteroidi per uso sistemico
 Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
 Antiemorragici
 Medicinali vari
 Fluidi endovenosi
 Prodotti per alimentazione parenterale
 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
 Antinfettivi generali per uso sistemico
2 Programy terapeutyczne (II część) 2020–2021
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
3 Dostawa leków w ramach programów lekowych
avviso di aggiudicazione di appalto
Zespół Opieki Zdrowotnej
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
4 Dostaw leków i materiałów medycznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
5 Dostawa leków do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie.
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital św. Anny w Miechowie
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
6 Dostawy leków i innych produktów leczniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Medicinali vari
 Prodotti per alimentazione parenterale
 Albumina
 Eparina
7 Dostawa antybiotyków, leków z programów lekowych i cytostatyków
avviso di aggiudicazione di appalto
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
8 Dostawa leków III
avviso di aggiudicazione di appalto
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
9 Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
10 Produkty farmaceutyczne
avviso di aggiudicazione di appalto
Zespół Opieki Zdrowotnej
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
11 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych III
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali vari
12 Dostawa leków
avviso di aggiudicazione di appalto
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Articoli di farmacia
13 Dostawa produktów leczniczych – 27 pakietów
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Powiatowy w Zawierciu
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Medicinali vari
14 Dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy
avviso di aggiudicazione di appalto
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
15 Dostawa produktów leczniczych dla Apteki dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
16 PN 85/19 – Dostawa leku Natalizumab
avviso di aggiudicazione di appalto
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
17 Dostawa produktów leczniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Medicinali per il sistema nervoso e gli organi sensoriali
 Analgesici
 Anestetici
 Soluzioni infusionali
 Agenti antineoplastici
 Antivirali per uso sistemico
18 Dostawa leków i wyrobów medycznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
(Organismo di diritto pubblico; Salute)
 Prodotti farmaceutici
19 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Altro; Salute)
 Medicinali vari
20 Dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Altro; Salute)
 Prodotti farmaceutici
 Materiali medici
 Servizi farmaceutici
21+1