Bulgaria: lista avvisi del tipo "avviso di preinformazione"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Bulgaria ed i formulari di tipo "Avviso di preinformazione". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2019 ci sono 11 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2019 ci sono totali 264 informazioni (Bulgaria).

Tutti gli f01: tutti

  • 1 (current)
titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Доставка на софтуер за резервиране на данни Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР
[София (столица)]
София (столица)  Pacchetti software e sistemi di informazione
2019-08-07 2020-08-04
Пряко възлагане на интегрирана обществена услуга, превоз на пътници чрез електробусен и автобусен транспорт на територията на община Плевен на вътрешен оператор „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2019-08-12 2020-08-07
Доставка на софтуер за резервиране на данни Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР
[София (столица)]
София (столица)  Pacchetti software e sistemi di informazione
2019-08-20 2020-08-14
Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Елин Пелин—Септември по 2 обособени позиции ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
[София (столица)]
София  Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici
2019-09-09 2020-09-03
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец—Септември и тягова подстанция „Белово“ ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
[София (столица)]
София (столица)  Servizi di ispezione di binari
2019-09-09 2020-09-03
Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции Български институт по метрология
[София (столица)]
София (столица)  Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
2019-10-09 2020-10-03
Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на БИМ по 3 обособени позиции Български институт по метрология
[София (столица)]
София (столица)  Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
2019-10-31 2020-10-27
Доставки на лекарствени продукти за 2020 г. „УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Prodotti farmaceutici
2019-11-18 2020-11-12
Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи— ползи“/финансов анализ по 4 обособени позиции ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
[София (столица)]
София (столица)  Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
2019-11-22 2020-11-18
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин—Костенец и тягови подстанции „Казичене“ и „Ихтиман“ ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
[София (столица)]
Пазарджик  Servizi di ispezione di binari
2019-12-12 2020-12-08
Инженеринг — проектиране и извършване на СМР по чл. 151 от ЗУТ, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване на 2 физкултурни салона в 18-о СУ „Уилям Гладстон“, гр. София 18-о СУ „Уилям Гладстон“
[София (столица)]
София (столица)  Lavori di costruzione
2019-12-16 2020-12-10
  • 1 (current)