Bulgaria: lista avvisi del tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Bulgaria ed i formulari di tipo "Avviso di aggiudicazione di appalto". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2019 ci sono 2111 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2019 ci sono totali 6415 informazioni (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян
altri riferimenti (1)
СЗДП, ТП „Държавно горско стопанство Троян“
[Ловеч]
Ловеч  Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2019-07-18 2019-10-23
Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и механизирана поддръжка на лесокултурни прегради в държавния горски фонд на територията на ТП „ДГС Звездец“
altri riferimenti (1)
„Югоизточно държавно предприятие“ ДП, териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец“
[Бургас]
Бургас  Servizi forestali
2019-07-17 2019-10-23
Мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.002-0027-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ — гр. Разлог и РСПБЗН — гр. Разлог“ в 2 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Община Разлог
[Благоевград]
Благоевград  Servizi pubblicitari
 Servizi di consulenza pubblicitaria
 Servizi di campagne pubblicitarie
 Penne a sfera
 Memorie flash
 Pieghevoli
 Materiale pubblicitario
 Cartelle
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I и IV клас за учебната 2019/2020 година за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ „Найден Геров“ Седмо средно училище „Найден Геров“
[Варна]
Варна  Stampati e prodotti affini
2019-07-18 2019-10-23
Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка...Продължава в поле II.1.4).
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 118-268306;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Servizi assicurativi
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с. Каменар, общ. Варна ОУ „Добри Войников“
[Варна]
Варна  Gasolio per riscaldamento
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 201-456185;
„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Materiali medici
 Reattivi per laboratorio
2019-07-17 2019-10-23
Ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ) в административната сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали на ул. „Деспот Слав“ № 1
altri riferimenti (1)
Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив
[Пловдив]
Кърджали  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 201-456185;
„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Materiali medici
 Reattivi per laboratorio
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на медицинска апаратура за централна болнична стерилизация при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
altri riferimenti (1)
„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Apparecchiature mediche
2019-07-18 2019-10-23
Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника
altri riferimenti (1)
Министерство на отбраната
[София (столица)]
София (столица)  Riparazione di unità periferiche
 Servizi di riparazione e manutenzione
 Manutenzione e riparazione di unità periferiche
 Manutenzione di unità periferiche
 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
 Manutenzione e riparazione di macchine reprografiche
 Servizi di riparazione di fotocopiatrici
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на специализирано оборудване, необходимо за изграждане на 3 интегрирани симулационни центъра за нуждите на ЦК Quasar, по 3 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия
[София (столица)]
София (столица)  Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
2019-07-18 2019-10-23
Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на „Майкрософт“ и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК
altri riferimenti (1)
Национална здравноосигурителна каса
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
 Servizi connessi al software
 Servizi di fornitura di software
 Pacchetti software e sistemi di informazione
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на специализирано оборудване-измервателна техника за нуждите на ЦК Quasar по 2 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия
[София (столица)]
Габрово  Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
2019-07-18 2019-10-23
Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по 7 обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 050-110774;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
Ямбол  Servizi di ideazione tecnica
2019-07-17 2019-10-23
Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ ...виж VI.3)
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 102-232159;
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
[София (столица)]
София (столица)  Lavori di costruzione
2019-07-17 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции
altri riferimenti (1)
Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2019-07-18 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции
altri riferimenti (1)
Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на резервни части и ремонтни дейности на служебни МПС
altri riferimenti (1)
„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — гр. Габрово, териториално поделение „ДГС — Свищов“
[Велико Търново]
Велико Търново  Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Военномедицинска академия по обособени позиции Военномедицинска академия
[София (столица)]
Сливен  Acqua potabile
2019-07-17 2019-10-23
Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир—Гюешево—граница с Република МАКЕДОНИЯ“ по 2 обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 092-208941;
ДП „Национална компания „Железопътна инфрастрктура“
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Servizi di consulenza in sistemi di trasporto
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 181-409573;
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
[София (столица)]
София (столица)  Cartucce di toner
2019-07-18 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции
altri riferimenti (1)
Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2019-07-18 2019-10-23
Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“
altri riferimenti (1)
Община Силистра
[Силистра]
Силистра  Lavori di costruzione
 Servizi di progettazione di edifici
2019-07-18 2019-10-23
Поръчката обхваща доставка на резервни части за мотоциклети, леки автомобили, микробуси, лекотоварни автомобили и автобуси и консумативи за автомобили — маслени, въздушни, горивни филтри и филтри за
altri riferimenti (0)
  • 2016/S 041-066924;
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
2019-07-18 2019-10-23