Bulgaria: lista avvisi del tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Bulgaria ed i formulari di tipo "Avviso di aggiudicazione di appalto". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2019 ci sono 97 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2019 ci sono totali 8081 informazioni (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект „Районна складова база „Скобелева майка“.
altri riferimenti (1)
АПИ — Областно пътно управление — Пловдив
[Пловдив]
Пловдив  Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД
altri riferimenti (1)
„МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД
[Ямбол]
Ямбол  Materiali medici
 Apparecchi protesici
 Protesi vascolari
 Protesi ortopediche
 Cateteri
2019-12-24 2020-03-29
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура — ангиографска система, за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”
altri riferimenti (1)
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД
[Пловдив]
Пловдив  Apparecchiature mediche
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother („Брадър“) и Canon („Канон“) за нуждите на Изпълнителна агенция по горите
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 181-409573;
Изпълнителна агенция по горите
[София (столица)]
София (столица)  Cartucce di toner
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и бивши „Самсунг“ за нуждите на Агенция за социално подпомагане
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 181-409573;
Агенция за социално подпомагане
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Cartucce di toner
2019-12-24 2020-03-29
Осигуряване на специфична спортна екипировка с цел провеждане на Гран при на Световната федерация по таекуондо — стил ВТ в София през 18.10.—20.20.2019 г., които ще се проведат в София, организирани Българска федерация по таекуондо — стил ВТ
[София (столица)]
София (столица)  Articoli ed attrezzature sportive
2019-12-24 2020-03-29
Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати
altri riferimenti (1)
„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД)
[София (столица)]
София (столица)  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
2019-12-24 2020-03-29
Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри и други за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“
altri riferimenti (1)
Югоизточно държавно предприятие, ТП „ДГС Стара Загора“
[Стара Загора]
Стара Загора  Apparecchiature informatiche
 Apparecchiature informatiche e forniture
2019-12-24 2020-03-29
Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Мездра
altri riferimenti (1)
Община Мездра
[Враца]
Враца  Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
 Latte
 Formaggio
 Carne
 Prodotti a base di carne
 Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati
 Uova
 Burro
 Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei
 Patate
 Radici e tuberi
 Legumi da granella secchi
 Succhi di verdura
 Verdura fresca o congelata
 Verdura in conserva e/o in scatola
 Succhi di frutta
 Frutta trasformata
 Confetture e marmellate; gelatine di frutta; puree e paste di frutta o di frutta con guscio
 Conserve di frutta
 Zucchero
 Prodotti a base di zucchero
 Miele
 Cioccolato e confetteria
 Spezie
 Cacao
 Caffè
 Tè
 Salse
 Sale
 Alimenti in scatola
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на природен газ Териториално поделение на НОИ — Стара Загора
[Стара Загора]
Стара Загора  Gas naturale
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Агенция за социално подпомагане
altri riferimenti (1)
Агенция за социално подпомагане
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Carta xerografica
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на модули към система за дигитализация на звукови файлове NOA
altri riferimenti (0)
  • 2017/S 170-348381;
Българско национално радио
[София (столица)]
София (столица)  Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Военномедицинска академия по обособени позиции Военномедицинска академия
[София (столица)]
Пловдив  Acqua potabile
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на униформено облекло, специално и работно облекло и друго вещево имущество за служба „Военна полиция“
altri riferimenti (1)
Служба „Военна полиция“
[София (столица)]
София (столица)  Uniformi per militari
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР по 2 обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2017/S 238-493702;
Българско национално радио
[София (столица)]
София (столица)  Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на горива за нуждите на община Раднево по 2 обособени позиции Община Раднево
[Стара Загора]
БЪЛГАРИЯ  Combustibili
2019-12-24 2020-03-29
Доставка чрез закупуване на 10 (десет) броя фабрично нови автомобили категория М1, тип „Седан“ за нуждите на Агенция за социално подпомагане
altri riferimenti (1)
Агенция за социално подпомагане
[София (столица)]
София (столица)  Autovetture per trasporto passeggeri
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на униформено облекло, специално и работно облекло и друго вещево имущество за служба „Военна полиция“
altri riferimenti (1)
Служба „Военна полиция“
[София (столица)]
София (столица)  Uniformi per militari
2019-12-24 2020-03-29
Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД „Втора многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Riscaldamento urbano
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на оборудване, компютърна и офис техника по 2 обособени позиции по проект „Научно-технологичен парк — фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновациии и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.
altri riferimenti (1)
Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
 Apparecchiature audiovisive e televisive
2019-12-24 2020-03-29
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2 съгласно действащия регулационния план на с
altri riferimenti (1)
Община Велинград
[Пазарджик]
Пазарджик  Servizi di supervisione di siti di costruzione
2019-12-24 2020-03-29
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“
altri riferimenti (0)
  • 2017/S 202-414989;
„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
[Пловдив]
Пловдив  Lavori di costruzione
2019-12-24 2020-03-29
Доставка на 30 броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ по 3 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
[София (столица)]
София (столица)  Autovetture per trasporto passeggeri
 Schermi di visualizzazione
 Apparecchiature periferiche
2019-12-24 2020-03-29
Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Българска народна банка
[София (столица)]
София (столица)  Pacchetti software di conformità
2019-12-24 2020-03-29
Предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM (или еквивалентно/и) с национално покритие и специализирани доставки и услуги
altri riferimenti (1)
Министерство на отбраната
[София (столица)]
София (столица)  Servizi telefonici e di trasmissione dati
 Servizi telefonici pubblici
 Servizi telefonici locali
 Servizi telefonici a lunga distanza
 Servizi di telefonia mobili
 Servizi del servizio di brevi messaggi di testo (SMS)
 Servizi del servizio di messaggi multimedia (MMS)
 Servizi di protocollo di applicazione senza fili (Wireless Application Protocol, WAP)
 Servizi radio GPRS
 Servizi EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
2019-12-24 2020-03-29