Elettrocardiografi

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Elettrocardiografi.

Per il CPV selezionato " Elettrocardiografi (33123200-0)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 27 item(s) (135 total)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Echipamente medicale MG – Timișoara
bando di gara
RO Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 2019-08-01 2019-08-30
Achiziția publică de echipamente, dispozitive şi software pentru educația prin simulare în cadrul proiectului „Sistemul Național de Formare pentru Simulare în Anestezi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Ministerul Sănătății 2019-05-28 2019-08-31
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla SPZOZ „Piastun” w Piastowie, realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych (...) patrz str. 1 SIWZ
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Miasto Piastów - Burmistrz Miasta Piastowa 2019-08-16 2019-09-01
Dostawa aparatury medycznej
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 2019-05-31 2019-09-05
Contract de furnizare aparatură medicală (echipamente medicale)
bando di gara
RO Ministerul Apărării U.M. 02534 Iași 2019-08-12 2019-09-09
Zakup sprzętu medycznego w ramach infrastruktury szpitalnej dla kardiochirurgii i kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 2019-06-05 2019-09-11
MVP ÁOK Eszköz beszerzés 6.
avviso di aggiudicazione di appalto
HU Pécsi Tudományegyetem 2019-06-12 2019-09-15
Compra de equipamiento de electromedicina para pacientes críticos una vez finalizados los contratos de renting formalizados en el marco de la puesta en marcha del nuevo hospital
bando di gara
ES Hospital Sant Joan de Reus, S. A. M. 2019-07-29 2019-09-16
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за нуждите на Медико-дентален център и факултет Медицина при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по 3 обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна 2019-06-13 2019-09-18
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii.
bando di gara
PL Szpital Ogólny w Kolnie 2019-08-19 2019-09-20
Furnizare echipamente diverse și mobilier pentru dotarea Spitalului de Animale Mici din cadrul Facultății de Medicină Veterinară
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 2019-06-14 2019-09-20
Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 2019-06-18 2019-09-21
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
avviso di aggiudicazione di appalto
PL 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-06-24 2019-09-28
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Poradni Dziecięcej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej ujętej w pakietach I-X dla potrzeb SP ZOZ w Mońkach
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach 2019-06-28 2019-10-04
Poprawa funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz podniesienie efektywności udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medy...
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 2019-07-10 2019-10-13
Diagnostische Cardiologie - Elektrofysiologie (ablatiekatheters)
avviso di aggiudicazione di appalto
NL Leids Universitair Medisch Centrum 2019-07-10 2019-10-16
Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej i modernizacja wraz z zakupem (...)
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 2019-07-16 2019-10-19
Sprzęt medyczny
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 2019-07-16 2019-10-20
Zakup aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (LIDER) 2019-07-26 2019-10-30
L'acquisto di apparecchiature elettromedicali, per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
avviso di aggiudicazione di appalto
IT Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 2019-08-05 2019-11-08
Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. 2019-08-09 2019-11-13
Procedura aperta, ai fini dell'aggiudicazione di attrezzature sanitarie per la patologia neonatale e n. 4 elettrocardiografi per varie strutture dell’AOU di Cagliari
avviso di aggiudicazione di appalto
IT Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari 2019-08-08 2019-11-13
Aparatură de laborator pentru Facultatea de Medicină și Farmacie (tranșa 2/2018 – Medicină Generală și Farmacie)
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Universitatea Dunărea de Jos 2019-08-09 2019-11-13
Dostawa sprzętu jednorazowego
avviso di aggiudicazione di appalto
PL NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. 2019-08-09 2019-11-14
Dostawa sprzętu medycznego
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 2019-08-19 2019-11-22
  • 1 (current)
  • 2
23+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form