Praha (CZ01)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Praha.

308 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8
bando di gara – servizi di pubblica utilità
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2019-11-15 2019-12-13
UK FTVS – Přetlaková hala
avviso di aggiudicazione di appalto
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 2019-09-09 2019-12-13
Podpora software pro řízení a vykonávání operací digitalizační linky
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Národní knihovna České republiky 2019-11-12 2019-12-13
Zateplení objektů Zbraslav - Baně - OPŽ
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-09-05 2019-12-13
ČZU - Interiérové vybavení objektu Auly
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Vybavení prostor k zajištění výuky
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Laboratorní půdní kanál
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Servisní podpora nákupního SW
avviso di aggiudicazione di appalto
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2019-09-09 2019-12-13
Laboratorní nábytek do PTZ
bando di gara
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-11-29 2019-12-13
Metagenomic analysis (sequencing of amplicon and data analysis)
avviso di aggiudicazione di appalto
Česká zemědělská univerzita v Praze 2019-09-09 2019-12-13
Generální opravy čerpadel NR3 a jejich modifikací a dodávky náhradních dílů
avviso di aggiudicazione di appalto
Lom Praha, s.p. 2019-09-09 2019-12-14
Služby software house
avviso di aggiudicazione di appalto
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
FN Motol - Enoxaparin
avviso di aggiudicazione di appalto
Fakultní nemocnice v Motole 2019-09-10 2019-12-14
Pořízení aktivních prvků
avviso di aggiudicazione di appalto
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
Propojovací úseky optických tras
avviso di aggiudicazione di appalto
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-10 2019-12-14
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení - Datový katalog - II
avviso di aggiudicazione di appalto
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2019-09-11 2019-12-15
Odstraňování překážek provozu na dálnicích – zřízení operativního místa pohotovosti při rekonstrukci D1
avviso di aggiudicazione di appalto
Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019-09-11 2019-12-15
Služba Service Pack serverů Lenovo
avviso di aggiudicazione di appalto
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2019-09-10 2019-12-15
19-068 Poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu IS Krizkom
bando di gara
Správa státních hmotných rezerv 2019-11-13 2019-12-16
FN Motol - Ultrazvukový přístroj
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-08 2019-12-16
Nemocnice na Bulovce – dodávka dezinfekčních přípravků na velké a malé plochy
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Nemocnice Na Bulovce 2019-11-29 2019-12-16
FN Motol – Oktreotid
bando di gara
Fakultní nemocnice v Motole 2019-11-11 2019-12-16
Geodetická totální stanice pro FD ČVUT
bando di gara
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 2019-11-20 2019-12-16
Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu
bando di gara
Česká republika - Ministerstvo vnitra 2019-11-08 2019-12-17
Pojištění administrativních budov ÚMČ Praha 5
bando di gara
Městská část Praha 5 2019-11-15 2019-12-17

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

97+1