Marktconsultatie - 19422 Innovatieve gevel te Rijswijk (verwachte einddatum: 1.9.2019).

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 084-198261 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Rijksvastgoedbedrijf 147 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-04-30 00:00:00
Scadenza 2020-04-28 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-206860-001

1 DELETION_DATE: 20200428

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 84

2 DATE_PUB: 20190430

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 084-198261

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198261-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Facade work

INFOCODE: 45443000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 ORIGINAL_CPV: Building completion work

INFOCODE: 45400000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190429

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Хага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Den Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Χάγη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: La Haya

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: La Haye

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: An Háig

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Hága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: L'Aia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Hāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: The Hague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: 's-Gravenhage

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Haia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Haga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Haag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijksvastgoedbedrijf

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijksvastgoedbedrijf

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 552550970

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Korte Voorhout 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Den Haag

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2511 CW

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Manfred Sijm

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: manfred.sijm@rijksoverheid.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie - 19422 Innovatieve gevel te Rijswijk (verwachte einddatum: 1.9.2019).

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 19422

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De gevel lekt en er vallen geveldeeltjes af. De gevel dient te worden hersteld en actief bij te dragen aan een duurzame energiehuishouding van het gebouw.

L: 4 --- key: (P)   value: Behalve dat de gevel moet functioneren als gebouwschil is er bij dit gevelproject ruimte voor vernieuwing op het gebied van verduurzaming, circulariteit en klimaatadaptatie. Wij zijn op zoek naar innovatiekansen die gericht zijn op bijvoorbeeld het besparen en opwekken van energie, het reduceren van CO₂, het strategisch omgaan met herkomst en hergebruik van grondstoffen gebruik, of een gevel die bijdraagt aan het terugbrengen van hittestress in de omgeving.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor meer informatie wordt verwezen naar het marktconsultatiedocument en de drie bijlagen (Vragenlijst, Visual Testomgeving Rijswijk en DGMR Rapportage) die als afzonderlijke bijlagen bij deze publicatie te downloaden zijn van TenderNed.

L: 4 --- key: (P)   value: Dit betreft enkel een marktconsultatie. De onder II.3) genoemde datum betreft de datum van rapportage door het Rijksvastgoedbedrijf.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie het marktconsultatiedocument en de drie bijlagen (Vragenlijst, Visual Testomgeving Rijswijk en DGMR Rapportage) die als afzonderlijke bijlagen bij deze publicatie te downloaden zijn van TenderNed.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-06-19

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Verwezen wordt naar de Aanbestedingsleidraad op het dashboard van deze aanbesteding in TenderNed.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-29

8+1