Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice – instalacje solarne

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 105-254875 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Przygodzice 6 info
Kaliski (PL416) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Kaliski (PL416) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-06-03 00:00:00
Scadenza 2020-05-29 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-261783-001

1 DELETION_DATE: 20200529

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 105

2 DATE_PUB: 20190603

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 105-254875

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254875-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.przygodzice.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Solar photovoltaic modules

INFOCODE: 09331200

2 ORIGINAL_CPV: Solar installation

INFOCODE: 09332000

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for pipelines, communication and power lines

INFOCODE: 45231000

2 ORIGINAL_CPV: Solar panel roof-covering work

INFOCODE: 45261215

2 ORIGINAL_CPV: Electrical installation work

INFOCODE: 45310000

2 ORIGINAL_CPV: Switching station installation work

INFOCODE: 45315700

2 ORIGINAL_CPV: Plumbing and sanitary works

INFOCODE: 45330000

2 ORIGINAL_CPV: Building completion work

INFOCODE: 45400000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural and related services

INFOCODE: 71200000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical services

INFOCODE: 71314100

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

INFOCODE: 71321000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical power systems design services

INFOCODE: 71323100

2 ORIGINAL_CPV: Ancillary building services

INFOCODE: 71326000

2 ORIGINAL_CPV: Mechanical and electrical engineering services

INFOCODE: 71334000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190530

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Слънчеви фотоволтаични модули

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solární fotovoltaické moduly

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solcellemoduler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solar photovoltaic modules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Módulos solares fotovoltaicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotogalvaanilised päikesemoodulid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aurinkosähkömoduulit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Modules solaires photovoltaïques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solar photovoltaic modules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solarni fotonaponski moduli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fényelektromos napelemmodulok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli fotovoltaici solari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saulės fotovoltiniai moduliai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saules fotoelementu moduļi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli fotovoltajċi solari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltaïsche zonnecellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Módulos solares fotovoltaicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Module solare fotovoltaice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Slnečné fotoelektrické moduly

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli s sončnimi fotonapetostnimi celicami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Przygodzice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solcellsmoduler

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Przygodzice

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Przygodzice

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Powstańców Wielkopolskich 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Przygodzice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 63-421

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Karolina Walczybok

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 627374145

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zampubliczne@przygodzice.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 625927000

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.przygodzice.pl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://bip.przygodzice.pl/bip/przetargi.html

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Administracja samorządowa

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice – instalacje solarne

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: Rg.271.29.2019.ZP

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 157 indywidualnych gospodarstwach domowych.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Indywidualne gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gminy Przygodzice.

4 SHORT_DESCR

5 P: Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli dotyczy), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 157 indywidualnych gospodarstwach domowych.

5 P: Instalacje o łącznej mocy minimum 730,620 kW = 0,73062 MW (moc jednego kolektora minimum 1620 W, zainstalowanych zostanie 451 szt.) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Przygodzice – łącznie na 157 obiektach:

5 P: — 3,24 kW, 2 szt. kol. słon. płaskich, poj. zasobnika 250l - 46 szt. instal,

5 P: — 4,86 kW, 3 szt. kol. słon. płaskich, poj. zasobnika 300l - 85 szt. instal,

5 P: — 6,48 kW, 4 szt. kol. słon. płaskich, poj. zasobnika 400l - 26 szt. instal.

5 P: Łączna maksymalna moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,76825 MW.

5 P: W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych, dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających, dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących, bądź na gruncie – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym. Istnieje możliwość zmiany lokalizacji instalacji oraz umiejscowienia jej montażu.

5 P: Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części IV SIWZ Wytyczne dla Wykonawców oraz Części II SIWZ Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-06-04

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-05-30

21+1