Akaan kaupungin kuituverkon hankinta

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 113-277400 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Akaan kaupunki 6 info
Pirkanmaa (FI197) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pirkanmaa (FI197) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-14 00:00:00
Scadenza 2020-06-11 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-282341-001

1 DELETION_DATE: 20200611

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 113

2 DATE_PUB: 20190614

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 113-277400

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277400-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.akaa.fi/

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications services

INFOCODE: 64200000

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications equipment and supplies

INFOCODE: 32500000

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Networks

INFOCODE: 32400000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190612

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Далекосъобщителни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikační služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fernmeldedienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunications services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de telecomunicaciones

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikatsiooniteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Televiestintäpalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de télécommunications

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunications services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Távközlési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di telecomunicazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telecommunicatiediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi telekomunikacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de telecomunicações

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de telecomunicaţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikačné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekomunikacijske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Akaa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Telekommunikationstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Akaan kaupunki

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Akaan kaupunki

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2050864-5

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Myllytie 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Akaa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 37800

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 35691120

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: akaan.kaupunki@akaa.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 356913616

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.akaa.fi/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Akaan kaupungin kuituverkon hankinta

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä tietopyyntöilmoitus liittyy hankintayksikön suunnitteilla olevaan valokuituverkon toteuttamiseen ja sen kilpailuttamiseen. Tämä tietopyyntöilmoitus ei velvoita hankintayksikköä hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei ole sidottu mahdollisessa tulevassa tarjouskilpailussa tässä tietopyyntöilmoituksessa tai markkinakartoituksessa annettuihin tietoihin. Hankinnan kohde ja laajuus voivat vielä täsmentyä lopulliseen tarjouspyyntöön. Osallistuminen markkinakartoitukseen ei sido tarjoajaa osallistumaan tulevaan tarjouskilpailuun.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Tavoitteena on hankkia valokuituverkon toteuttaminen ja ylläpitäminen palveluna Akaan kaupungin kaupunkikonsernin toimipisteisiin. Tavoitteena on myös saada koko kaupungin alueelle valokuituverkko siten, että asukkaat ja yhteisöt voivat halutessaan liittyä siihen. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin hankekuvauksessa, joka on saatavilla osoitteesta https://www.akaa.fi/#tab-hankinnat-myydaan.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-19

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Hankintayksikkö järjestää hankinnasta kaikille asiasta kiinnostuneille yrityksille avoimen markkinakartoitustilaisuuden 19.6.2019 klo 13:00–15:00. Tilaisuus järjestetään Akaan kaupungintalolla, osoitteessa Myllytie 3, 37800 Akaa. Tilaisuudessa hankintayksikkö esittelee hankintaan liittyviä tavoitteita, hankinnan kohdetta sekä kilpailutusmenettelyä. Yrityksillä on mahdollisuus esittää tilaisuudessa hankinnan kohdetta ja menettelyä koskevia kysymyksiä ja kommentteja. Yritykset voivat esittää tilaisuudessa myös omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan hankinnan toteuttamistavasta ja hankinnan ehdoista. Tilaisuudessa on läsnä hankintayksikön edustajat. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 17.6.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen info@hankintajuristit.fi. Yrityksillä on lisäksi mahdollista esittää markkinakartoituksessa kirjallinen näkemyksensä hankinnan kohteesta, hankinnan toteuttamisesta sekä hankintamenettelystä. Markkinakartoitusta koskeva kyselylomake on saatavissa osoitteesta https://www.akaa.fi/#tab-hankinnat-myydaan. Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen info@hankintajuristit.fi viimeistään 26.6.2019 klo 16:00 mennessä.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-12

19+1