Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 119-291733 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Grodków 8 info
Nyski (PL523) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Nyski (PL523) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-06-24 00:00:00
Scadenza 2020-06-20 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-299890-001

1 DELETION_DATE: 20200620

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 119

2 DATE_PUB: 20190624

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 119-291733

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291733-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.grodkow.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://www.grodkow.pl/261-bip.html

2 ORIGINAL_CPV: Property management services of real estate on a fee or contract basis

INFOCODE: 70330000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190621

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Посреднически услуги по управление на недвижими имоти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Property management services of real estate on a fee or contract basis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de administración de bienes raíces a comisión o por contrato

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kinnisvara haldusteenused vahendustasu või lepingu alusel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Property management services of real estate on a fee or contract basis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge poslovanja nekretninama uz paušalnu naknadu ili na temelju ugovora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingatlankezelési szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' amministrazzjoni ta' propjetà immobbli fuq bażi ta' miżata jew b'kuntratt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de administração de bens imobiliários à comissão ou por contrato

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby realitných kancelárií pri správe nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Grodków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Grodków

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Grodków

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Warszawska 29

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Grodków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 49-200

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Iwona Kokowska-Paluch

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 774040308

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: pm@grodkow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 774155516

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.grodkow.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.grodkow.pl/261-bip.html

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://www.grodkow.pl/261-bip.html

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://www.grodkow.pl/261-bip.html

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych.

L: 4 --- key: (P)   value: Zarządca zobowiązany jest do realizowania zarządzania w taki sposób, aby nieruchomości były eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywane w stanie niepogorszonym.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Grodków

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych.

5 P: Zarządca zobowiązany jest do realizowania zarządzania w taki sposób, aby nieruchomości były eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywane w stanie niepogorszonym.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-12-31

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-09-10

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2019-09-10

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-06-21

19+1