Tietopyyntö: Lääkäripalveluiden hankinta

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 188-457371 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala 7 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-09-30 00:00:00
Scadenza 2020-09-26 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-469897-001

1 DELETION_DATE: 20200926

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 188

2 DATE_PUB: 20190930

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 188-457371

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457371-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://www.hel.fi/helsinki/fi

2 ORIGINAL_CPV: Health services

INFOCODE: 85100000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190927

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на здравеопазването

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické zabezpečení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Gesundheitswesens

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de salud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tervishoiuteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terveyspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de santé

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u području zdravstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sveikatos priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tas-saħħa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gezondheidsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ochrony zdrowia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de saúde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de sănătate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravstvene storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hälsovårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0201256-6

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 6000, Helsingin kaupunki

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00099

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ilkka Paukkunen

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ilkka.paukkunen@hel.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.hel.fi/helsinki/fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: Lääkäripalveluiden hankinta

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö. Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille lääkäripalveluiden palveluntarjoajille. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia, vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan mahdolliseen tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Helsinki

4 SHORT_DESCR

5 P: Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelut valmistelee lääkäripalveluiden kilpailutusta. Harkinnassa oleva kilpailutus koskisi yksittäisten lääkäreiden työpanoksen ostamista ostopalveluna. Kilpailutuksen tueksi ja toimivan lopputuloksen varmistamiseksi Helsinki kartoittaa markkinoilla olevien toimijoiden ajatuksia ja tilannetta.

5 P: Sitoumukseton arvio on, että kilpailutuksen tarjouspyyntö julkaistaan vuoden 2019 aikana. Helsingin kaupunki ei ole tehnyt sitovaa päätöstä kilpailutuksen toteuttamisesta.

5 P: Tietopyynnön tarkemmat kysymykset ja ohjeet vastaamiseen löydät seuraavasta linkistä: https://www.hel.fi/static/sote/hankinnat/tietopyynto-laakaripalveluiden-kilpaulutuksesta.pdf

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Vastaukset tietopyyntöön toivotaan 14.10.2019 kello 16:00 mennessä osoitteeseen ilkka.paukkunen@hel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan lähetetyn vastauksen otsikolla ”Vastaus lääkäripalveluiden tietopyyntöön: [yrityksenne nimi]”.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-27

17+1