Kutsu markkinavuoropuheluun: Joukkoliikenteen hankintasopimusten kehittäminen

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 198-481233 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 8 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-14 00:00:00
Scadenza 2020-10-10 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-495663-001

1 DELETION_DATE: 20201010

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 198

2 DATE_PUB: 20191014

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 198-481233

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481233-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hsl.fi

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191011

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporditeenused (v.a jäätmetransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport (eskluż it-trasport ta' l-iskart)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporter (utom avfallstransport)

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2274586-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 100, HSL

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00077

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 947664444

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hary@hsl.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 947664441

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hsl.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.hsl.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kutsu markkinavuoropuheluun: Joukkoliikenteen hankintasopimusten kehittäminen

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 340/08.01.00.00/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on kutsu vuoropuheluun. Vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan bussiliikenteen kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä päivittää bussiliikenteen hankinta- ja sopimusasiakirjoja. Tarkoituksena on kehittää liikennöintisopimuksen rakennetta ja sisältöä siten, että syntyy selkeä sopimusmalli, joka houkuttelee tarjoamaan ja kannustaa kehittämään liikenteen operointia siten, että liikenteen luotettavuus ja ennakoitavuus paranevat. HSL järjestää vuoropuhelun, jossa käydään läpi hankinta- ja sopimusasiakirjoihin suunnitellut keskeiset muutokset. Muutokset liittyvät ensisijaisesti liikennöinnistä maksettavan korvauksen rakenteeseen ja kannusteisiin, jotka liittyvät asiakastyytyväisyyteen, kaluston laatuun ja liikenteen luotettavuuteen. Lisäksi pyritään parantamaan liikennöintiin suunniteltujen muutosten sekä liikennöinnin poikkeustilanteiden hallintaa ja selkeyttämään palvelun tilaajan ja liikennöitsijän vastuita. Vuoropuhelun tavoitteena on kerätä alan toimijoiden näkemyksiä, jotka voidaan ottaa huomioon hankinta- ja sopimusasiakirjojen laadinnassa.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-11

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Kutsumme mahdolliset linja-autoliikenteen tarjoajat tiedotustilaisuuteen perjantaina 25.10.2019 klo 9:00, osoitteeseen Helsingin seudun liikenne (HSL), Opastinsilta 6A, Helsinki (2. krs, kh.1). Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-11

33+1