Marktconsultatie – marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas (verwachte einddatum: 31.12.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 201-488581 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 269 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-17 00:00:00
Scadenza 2020-10-14 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-500895-001

1 DELETION_DATE: 20201014

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 201

2 DATE_PUB: 20191017

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 201-488581

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488581-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering works and construction works

INFOCODE: 45220000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Quay wall construction work

INFOCODE: 45243600

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for bridges

INFOCODE: 45221100

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

INFOCODE: 45221000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191015

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Амстердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstrukční a stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørarbejder og bygværker

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Άμστερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insenertehnilised tööd ja ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ouvrages d'art et de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Amstardam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering works and construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Amszterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki és építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opere d'arte e strutture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos ir statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie un celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet ta’ l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty inżynieryjne i budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Amesterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de engenharia civil e construção de estruturas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de inginerie şi de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske práce a stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dela na inženirskih in visokih gradnjah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Amsterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 12034981

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Weesperstraat 430

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Amsterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1018 DN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Johan van der Sluijs

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 202511111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkoopfysiek@amsterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – marktconsultatie OBA Next & Kantoren – Zuidas (verwachte einddatum: 31.12.2019)

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Marktbijeenkomst bruggen en kademuren gemeente Amsterdam.

L: 4 --- key: (P)   value: De marktbijeenkomst vindt plaats in de Zuiderkerk op donderdag 17.9.2019, van 9:00 tot 13:00 (inclusief lunch), Zuiderkerkhof 72, te Amsterdam.

L: 4 --- key: (P)   value: Aanmelding voor de marktinformatiebijeenkomst kan via dit formulier tot 9 september. Mocht de link niet werken kopieer dan onderstaand URL-link voor in de browser:

L: 4 --- key: (P)   value: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerT2VK1dCx0Psj9vyzN0bdwt-W1hpwpVtaLk4x9Iy7Lsd99g/viewform

L: 4 --- key: (P)   value: De bevestiging wordt rond 12.9.2019 aan u verzonden. Hierin worden het definitieve programma, de sprekers en de nodige details over de bijeenkomst vermeld.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Amsterdam

4 SHORT_DESCR

5 P: Deze publicatie betreft de aankondiging van een marktbijeenkomst van de gemeente Amsterdam in het kader van het programma bruggen en kademuren. De bijeenkomst heeft tot doel marktpartijen te informeren over de opgave van de stad Amsterdam met betrekking tot bruggen en kademuren en de meerjarige programmatische aanpak die is vastgesteld. De doelgroep voor deze bijeenkomst zijn aannemers, advies- en ingenieursbureaus, detacheringsbureaus, leveranciers en kennisinstellingen.

5 P: Programma bruggen en kademuren.

5 P: De opgave om de bruggen en kademuren in Amsterdam te herstellen is fors. Tot de scope van het programma bruggen en kademuren behoren 200 km gefundeerde kademuren en 850 verkeersbruggen. Er is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud en op onderdelen van het areaal van onveiligheid indien de belasting van verkeer en gebruik van bruggen en kademuren niet wordt beperkt. Deze opgave raakt de stad in al haar vezels.

5 P: Het noodzakelijke onderzoek en de beperking van gebruik, gevolgd door de programmering en vervanging van constructies, vraagt forse investeringen en inzet over diverse collegeperioden heen. De Commissie Cloo spreekt in haar advies van het opschalen met een ‘factor 20’ die noodzakelijk is ten opzichte van de huidige investeringen, organisatie en vervangingsproductie van bruggen en kademuren.

5 P: Om deze meerjarige opgave op een passende manier op te pakken heeft de gemeente Amsterdam een programmaorganisatie opgericht; het programma bruggen en kademuren. Het programma is belast met:

5 P: — waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van de bruggen en kademuren,

5 P: — zorgen voor een functionerende stad gedurende de gehele opgave,

5 P: — maken van een realiseerbare programmering voor de vervangingsopgave,

5 P: — optimaliseren en innoveren van processen en werkwijzen.

5 P: Vanuit het programma bruggen en kademuren vindt de coördinatie en programmering plaats van alle (lopende en nog op te starten) onderzoeken en monitoringstrajecten, preventie- en interventiemaatregelen en vernieuwingsprojecten, maar ook van de (lopende en nog op te starten) innovatieprogramma’s en beleidsmaatregelen.

5 P: Doel marktbijeenkomst: het doel van de bijeenkomst is om het programma bruggen en kademuren bij marktpartijen en kennisinstellingen te introduceren, zodat partijen geïnformeerd zijn over de wijze waarop de opgave is georganiseerd en wordt opgepakt, zich kunnen oriënteren op de opgave en in hoofdlijnen geïnformeerd zijn over de wijze waarop het programma partijen bij de opgave wenst aan te haken. Zie verder pdf documenten 'Aankondiging Marktbijeenkomst Bruggen & Kademuren'.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-15

33+1