Tietopyyntö: Eksoten kotihoidon ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 205-499469 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 11 info
Etelä-Karjala (FI1C5) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Etelä-Karjala (FI1C5) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-23 00:00:00
Scadenza 2020-10-21 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-514301-001

1 DELETION_DATE: 20201021

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 205

2 DATE_PUB: 20191023

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 205-499469

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499469-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.eksote.fi

2 ORIGINAL_CPV: Catering services

INFOCODE: 55520000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191022

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Лапенранта

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cateringvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verpflegungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τροφοδοσίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de suministro de comidas desde el exterior

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toitlustusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ateriapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services traiteur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Élelmezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di catering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Lapenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pagaminto valgio tiekimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Lappēnranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cateringdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi dostarczania posiłków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de fornecimento de refeições (catering)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de catering

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby hromadného stravovania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lappeenranta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve priprave in dostave hrane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Villmanstrand

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Catering

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0725937-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Valto Käkelän katu 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lappeenranta

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 53130

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: eksote.hankinnat@eksote.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.eksote.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntö: Eksoten kotihoidon ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Kyseessä on tietopyyntö, jolla kartoitetaan markkinoilla toimivia ateria-automaattipohjaista ateriapalvelua tarjoavia yrityksiä, jotka voisivat tarjota palveluja Eksoten kotihoidon asiakkaille. Palvelujen käyttäjiä on noin 30.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Hankittava palvelu: Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan kotiin ateria-automaatin, joka sisältää pakastimen ja uunin yhdistelmän sekä niiden ohjausjärjestelmän (esim. tietokone). Asiakas lämmittää ateriat laitteessa siten, että laite antaa ohjeita (esim. puheella) aterian valinnan ja lämmittämisen suorittamiseksi.

5 P: Laitteen avulla tulee pystyä seuraamaan aterioiden käyttöä.

5 P: Palvelu sisältää:

5 P: — annospakattujen aterioiden valmistaminen,

5 P: — aterioiden toimittaminen asiakkaille,

5 P: — aterioiden laittaminen pakastimeen,

5 P: — huoltopäivystys vikatilanteita varten,

5 P: — vasteaika häiriö- ja vikatilanteissa: 30 tuntia virheilmoituksesta, esimerkiksi toimitetaan toimiva laite rikkoutuneen tilalle,

5 P: — laitteen tulee soveltua ikääntyneille ja vammaisille henkilöille,

5 P: — asiakkaan pitää voida valita aterioita, tai asiakkaan pitää pystyä vaikuttamaan hänelle tuleviin aterioihin/pakasteisiin.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-22

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvauksia.

L: 4 --- key: (P)   value: Mahdolliset liikesalaisuustiedot pyydetään erittelemään vastauksessa.

L: 4 --- key: (P)   value: Vastaukset pyydetään 10.11.2019 mennessä sähköpostitse:

L: 4 --- key: (P)   value: eksote.hankinnat@eksote.fi

L: 4 --- key: (P)   value: Sähköpostiviestin aihe-kohtaan pyydämme lisäämään:

L: 4 --- key: (P)   value: Ateriapalvelu

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-22

30+1