K4-kattilalaitos, Tolkkinen

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 228-558392 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab 1 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Helsinki-Uusimaa (FI1B1) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-26 00:00:00
Scadenza 2020-11-24 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-575006-001

1 DELETION_DATE: 20201124

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 228

2 DATE_PUB: 20191126

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 228-558392

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558392-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: https://porvoonenergia.fi

2 ORIGINAL_CPV: Heating plant construction work

INFOCODE: 45251200

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191125

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на топлоцентрали

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba tepláren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge-anlægsarbejde: varmeværker

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Heizzentralen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Heating plant construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de plantas de calefacción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Soojusjaamade ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lämpölaitosten rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de centrales de chauffage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Heating plant construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na toplani

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fűtőmű építési munkái

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di centrali termiche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Katilinių statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apkures centrāles celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' impjant għat-tisħin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van verwarmingsinstallatie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de central de aquecimento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de centrale termice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na teplárňach

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na toplarni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tolkkinen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbeten för värmeanläggningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0855859-4

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Tolkkisten Satamatie 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tolkkinen

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 06750

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jukka Rouhiainen

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 403346638

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jukka.rouhiainen@pbe.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://porvoonenergia.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Novox Oy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Tekniikantie 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Espoo

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02150

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Petri Vesanto

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 505176268

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: petri.vesanto@novox.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.novox.fi/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Porvoon kaupungin omistama yritys

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: energian tuotanto ja jakelu

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: K4-kattilalaitos, Tolkkinen

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab valmistelee uuden kaukolämpöä tuottavan tuottavan kiinteän polttoaineen biokattilalaitoksen toteuttamista Porvoon Tolkkisiin. Uusi kattilalaitos suunnitellaan rakennettavaksi olemassa olevalle voimalaitosalueelle ja sen on tarkoitus korvata alueella sijaitseva kattilalaitos.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä on tietopyyntö ja kutsu vuoropuheluun, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Tämä ei ole tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn eikä tietopyynnön/ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua.

L: 4 --- key: (P)   value: Vastaaminen tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja.

L: 4 --- key: (P)   value: Tietopyyntöön vastaaminen ei vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa kilpailutuksessa.

L: 4 --- key: (P)   value: Vuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Katso myös kohta II.1.4.) Lyhyt kuvaus

5 P: Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab voi käyttää vuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa.

5 P: Tällä tietopyynnöllä/ilmoituksella etsitään kiinnostuneita toimittajia osallistumaan hankinnan sisältöä koskevaan vuoropuheluun, johon hankinnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen petri.vesanto@novox.fi viimeistään 10.12.2019. Ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän jälkeen.

5 P: Samasta osoitteesta saa myös lisätietoa valmisteltavaan kattilalaitokseen liittyen.

5 P: Kiinnostuneet toimittajat voivat liittää ilmoittautumiseensa harkitsemassaan laajuudessa ehdottamansa ratkaisun tietomateriaalia.

5 P: Tämä tietopyynnön/ilmoituksen liitteet ovat mahdollisen kattilahankkeen laajuutta, sisältöä, hankintatapaa ja toteutustapaa kuvaavia luonnoksia, jotka eivät sido osapuolia.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-25

31+1