Markkinavuoropuhelu: Hatanpäänkadun johtolinjahanke

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 230-563392 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 26 info
Pirkanmaa (FI197) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Pirkanmaa (FI197) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-11-28 00:00:00
Scadenza 2020-11-26 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-580669-001

1 DELETION_DATE: 20201126

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 230

2 DATE_PUB: 20191128

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 230-563392

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563392-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.keskuspuhdistamo.fi

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191127

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Тампере

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Tamperė

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Tampere

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Tammerfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0211477-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Voimakatu 11

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tampere

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33100

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marko Männynsalo

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 401562172

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: marko.mannynsalo@keskuspuhdistamo.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.keskuspuhdistamo.fi

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tampereen kaupunki

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tampere

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: anne.ravaska@tampere.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tampere.fi

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tampereen Vesi liikelaitos

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tampere

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: juhani.viitanen@tampere.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.tampere.fi/vesi

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY_ADDITIONAL

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Tampereen Sähkölaitos Oy

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tampere

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: marko.pajunen@sahkolaitos.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.sahkolaitos.fi

3 JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelu: Hatanpäänkadun johtolinjahanke

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kutsua markkinavuoropuheluun urakoitsijoita, joilla on kokemusta pääurakoitsijana toimimisesta johtolinjaurakoissa rakennetussa kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on kerätä markkinoilla toimivien urakoitsijoiden näkemyksiä hankkeen kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen liittyen. Koska hanke toteutetaan haastavassa kaupunkiympäristössä, tilaajat haluavat markkinavuoropuhelulla varmistaa mm. hankkeen rakentamisen optimaalisen läpimenoajan sekä tarjoajille asetettavat soveltuvuusvaatimukset. Osallistumalla markkinavuoropuheluun voitte antaa näkemyksenne urakkakilpailun yksityiskohtiin ja hankkeen toteutusratkaisuihin. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä tällä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys hankintamenettelyyn osallistumiselle.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy rakennuttaa Tampereen talousalueen tarpeita varten jäteveden

5 P: Keskuspuhdistamon suunnittelukapasiteetiltaan 430 000 asukkaalle.

5 P: Nyt suunniteltavassa hankinnassa toteutetaan kahden 1 000 mm:n PE-painevimäriputken rakentaminen n. 800 metrin matkalle. Lisäksi hankintaan sisältyy vesijohto-, hulevesi-, jätevesi- ja kaukokylmälinjojen rakentamista sekä mittavia liikennejärjestelyjä. Tilaaja hankkii urakan putkimateriaalit.

5 P: Alustavan aikataulun mukaan urakka toteutetaan vuoden 2020 aikana, huhtikuusta alkaen.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-03

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelu toteutetaan hankkeen esittelytilaisuutena sekä urakoitsijoille toimitettavana sähköisenä kyselynä. Urakoitsija voi osallistua myös pelkkään sähköiseen kyselyyn.

L: 4 --- key: (P)   value: Urakoitsijoita pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 8.12.2019 mennessä osoitteeseen teemu.hyttinen@sweco.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, osallistuuko hankkeen esittelytilaisuuteen vai ainoastaan lähetettävään sähköiseen kyselyyn.

L: 4 --- key: (P)   value: Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeen esittelytilaisuus pidetään Tampereella 10.12.2019 klo 13:00 osoitteessa Hatanpään valtatie 30 (Fazer Food & Co.)

L: 4 --- key: (P)   value: Tilaaja toimittaa hankkeen esittelytilaisuuden jälkeen esittelytilaisuudessa esitetyn aineiston sekä sähköisen kyselyn kaikille markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille.

L: 4 --- key: (P)   value: Sekä esittelytilaisuus että sähköinen kysely toimitetaan suomen kielellä.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-27

34+1