DAS Schoonmaakdiensten

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 072-170711 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice DASmakkelijk namens OPO IJmond 1 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Sistema dinamico di acquisizione
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-04-11 00:00:00
Scadenza 2099-12-13 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-176390-001

1 DELETION_DATE: 20991213

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 72

2 DATE_PUB: 20190411

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 072-170711

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170711-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.das-makkelijk.nl

2 IA_URL_ETENDERING: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120771

2 ORIGINAL_CPV: School cleaning services

INFOCODE: 90919300

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190410

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20991213

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Dynamic purchasing system

INFOCODE: Y

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по почистване на училища

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Úklid škol

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rengøring af skoler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reinigung von Schulen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: School cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de limpieza de escuelas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Koolipuhastusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Koulujen siivous

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de nettoyage des écoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: School cleaning services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge čišćenja škole

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Iskolatakarítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di pulizia di scuole

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokyklų valymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skolu uzkopšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tat-tindif ta' l-iskejjel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Schoonmaken van scholen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi sprzątania szkół

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de limpeza de escolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de curăţare a şcolilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Čistenie (upratovanie) škôl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve čiščenja šol

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Veghel

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Städning av skolor

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: DASmakkelijk namens OPO IJmond

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: DASmakkelijk namens OPO IJmond

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 71710949

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Frisselsteinstraat 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Veghel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 5461 AD

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Merel Swinkels

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 413726006

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: merel@das-makkelijk.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.das-makkelijk.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120771

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120771

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: DAS Schoonmaakdiensten

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Welkom op de DAS voor Schoonmaakdiensten voor diverse organisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze schoonmaakdiensten ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

L: 4 --- key: (P)   value: Op dit moment zijn de volgende organisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: OPO IJmond

L: 4 --- key: (P)   value: Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P

4 SHORT_DESCR

5 P: Welkom op de DAS voor Schoonmaakdiensten van OPO IJmond. Via dit DAS worden op rechtmatige

5 P: Wijze schoonmaakdiensten ingekocht. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2019-04-11

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2099-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Voor deze aanbesteding worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet gehanteerd.

L: 4 --- key: (P)   value: De uitsluitingsgronden zijn in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.

L: 4 --- key: (P)   value: Inschrijvers kunnen verklaren dat de bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

L: 4 --- key: (P)   value: Naast genoemde verplichte uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van het UEA) gehanteerd:

L: 4 --- key: (P)   value: • Faillissement, insolventie of gelijksoortig.

L: 4 --- key: (P)   value: Als bewijsstuk:

L: 4 --- key: (P)   value: Een Gedragsverklaring Aanbesteden die gedateerd is op of na 1.7.2016, om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet niet van toepassing zijn.

L: 4 --- key: (P)   value: Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 6 maanden en waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 5 en artikel 2.87 in het eerste lid, onderdeel j niet op hem van toepassing is.

L: 4 --- key: (P)   value: Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 onderdeel b van de gewijzigde Aanbestedingswet niet op hem van toepassing is.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

L: 4 --- key: (P)   value: Bewijsstuk:

L: 4 --- key: (P)   value: Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.

L: 4 --- key: (P)   value: Bewijsstuk:

L: 4 --- key: (P)   value: Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.

2 PROCEDURE

3 PT_RESTRICTED

3 DPS

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2099-12-13

3 --- DATE_DISPATCH_INVITATIONS   value: 2099-12-14

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rechtbank Noord-Holland

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Haarlem

INFO4: NL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-10

53+1