Dopravný dispečing koordinátora IDS BK

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 152-375129 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 info
Bratislavský kraj (SK010) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bratislavský kraj (SK010) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-08-08 00:00:00
Scadenza 2019-09-09 00:00:00
Valori 272˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-382193-001

1 DELETION_DATE: 20190909

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20190808

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 152-375129

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375129-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bid.sk

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422099

2 ORIGINAL_CPV: Software programming and consultancy services

INFOCODE: 72200000

2 ORIGINAL_CPV: Railway traffic control software development services

INFOCODE: 72212140

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Installation services of special conveying systems

INFOCODE: 51511400

2 ORIGINAL_CPV: Transport systems consultancy services

INFOCODE: 71311200

2 ORIGINAL_CPV: Software maintenance and repair services

INFOCODE: 72267000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 272000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190805

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190909 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Програмиране и софтуерни консултантски услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programování programového vybavení a poradenské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammierung und -beratung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de programación de software y de consultoría

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de programmation et de conseil en logiciels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmazione di software e servizi di consulenza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammering en -advies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria e de programação de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de programare şi de consultanţă software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programovanie softvéru a poradenstvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering av mjukvara samt rådgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 35949473

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Jašíkova 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Ružinov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 821 03

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Róbert Janík

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 254653904

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tender@p-m.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bid.sk

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422099

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: § 7 ods. 1 písm. d)

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Doprava

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravný dispečing koordinátora IDS BK

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PM/130/BID

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravný dispečing koordinátora IDS BK je softvérové vybavenie komunikujúce s existujúcim dátovým centrom koordinátora, ktoré slúži na riadenie dopravy, sledovanie polohy vozidiel mestskej hromadnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, na vzájomnú komunikáciu medzi pracovníkmi koordinátora, dopravcov a manažéra infraštruktúry, na automatické zabezpečenie upozorňovania na dodržanie vopred zadefinovaných nadväzností spojov rôznych druhov dopravy alebo rovnakého druhu dopravy.

L: 4 --- key: (P)   value: Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 272000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Je uvedený v súťažných podkladoch.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 272000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 54

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť vo výške 300 000,00 EUR.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu 3.1:

L: 4 --- key: (P)   value: Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:

L: 4 --- key: (P)   value: Predloženie údajov o poskytnutej službe realizovanej uchádzačom v posledných 3 rokoch spĺňajúcich tieto parametre:

L: 4 --- key: (P)   value: — minimálne 1 dodávka softwaru dispečerského riadenia verejnej dopravy spĺňajúca nasledovné parametre a požiadavky:

L: 4 --- key: (P)   value: — on-line monitorovanie polohy minimálne 200 vozidiel pričom časť vozidiel zabezpečuje cestnú dopravu a časť vozidiel dráhovú dopravu,

L: 4 --- key: (P)   value: — zabezpečenie nadväznosti spojov v systéme verejnej dopravy,

L: 4 --- key: (P)   value: — obojsmerná hlasová komunikácia medzi dispečerom a vodičom s priamym vytáčaním z aplikácie dispečingu,

L: 4 --- key: (P)   value: — archivácia dát pre spätné vyhodnotenie dopravy,

L: 4 --- key: (P)   value: — v systému boli zapojené vozidla vybavené technickým zariadením umožňujúcom monitorovanie ich polohy minimálne 2 rôznych výrobcov

L: 4 --- key: (P)   value: V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedená:

L: 4 --- key: (P)   value: — identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, alebo e-mailové spojenie)

L: 4 --- key: (P)   value: — názov a stručný opis predmetu zmluvy,

L: 4 --- key: (P)   value: — zmluvná cena zákazky v EUR bez DPH,

L: 4 --- key: (P)   value: — lehota poskytnutia služby.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-08-31

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:30

4 PLACE

5 P: Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka

4 INFO_ADD

5 P: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viaco-is-evo/prirucky-5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.

L: 4 --- key: (P)   value: Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie:

L: 4 --- key: (P)   value: — Termín odovzdania riadne dokončeného diela softvérového vybavenia dispečerského riadiaceho systému: do 180 dní odo dňa účinnosti zmluvy,

L: 4 --- key: (P)   value: — Doba zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou a servisom softvéru dispečerského riadiaceho systému: 4 roky odo dňa začiatku jeho prevádzky,

L: 4 --- key: (P)   value: — Lehota na dodanie prác budúcich úprav a rozvoja systému bude stanovená osobitne v zmysle samostatných objednávok vystavených v zmysle zmluvy Práce úprav a rozvoja systému si Objednávateľ môže objednávať najneskôr do uplynutia 4 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy s možnosťou objednania celkovo maximálne 1000 hodín prác úprav a rozvoja.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Verejný obstarávateľ oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy sídla, adresa verejného obstarávateľ uvedená v bode I.1) správne znie:

L: 4 --- key: (P)   value: Názov organizácie: Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

L: 4 --- key: (P)   value: Adresa organizácie: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Sabinovská 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-05

8+1