Dopravný dispečing koordinátora IDS BK

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 152-375129 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 info
Bratislavský kraj (SK010)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Bratislavský kraj (SK010) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-08-08 00:00:00
Scadenza 2019-09-09 00:00:00
Valori 272˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate
  • 2019/S 175-427051 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 184-449080 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-382193-001

1 DELETION_DATE: 20190909

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20190808

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 152-375129

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375129-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bid.sk

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422099

2 ORIGINAL_CPV: Software programming and consultancy services

INFOCODE: 72200000

2 ORIGINAL_CPV: Railway traffic control software development services

INFOCODE: 72212140

2 ORIGINAL_CPV: IT services: consulting, software development, Internet and support

INFOCODE: 72000000

2 ORIGINAL_CPV: Installation services of special conveying systems

INFOCODE: 51511400

2 ORIGINAL_CPV: Transport systems consultancy services

INFOCODE: 71311200

2 ORIGINAL_CPV: Software maintenance and repair services

INFOCODE: 72267000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 272000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190805

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190909 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Програмиране и софтуерни консултантски услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programování programového vybavení a poradenské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammierung und -beratung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de programación de software y de consultoría

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de programmation et de conseil en logiciels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Software programming and consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmazione di software e servizi di consulenza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar il-programmizzar tas-software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softwareprogrammering en -advies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria e de programação de software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de programare şi de consultanţă software

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programovanie softvéru a poradenstvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programmering av mjukvara samt rådgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 35949473

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Jašíkova 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Ružinov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 821 03

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Róbert Janík

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 254653904

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tender@p-m.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bid.sk

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422099

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: § 7 ods. 1 písm. d)

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Doprava

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravný dispečing koordinátora IDS BK

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PM/130/BID

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravný dispečing koordinátora IDS BK je softvérové vybavenie komunikujúce s existujúcim dátovým centrom koordinátora, ktoré slúži na riadenie dopravy, sledovanie polohy vozidiel mestskej hromadnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, na vzájomnú komunikáciu medzi pracovníkmi koordinátora, dopravcov a manažéra infraštruktúry, na automatické zabezpečenie upozorňovania na dodržanie vopred zadefinovaných nadväzností spojov rôznych druhov dopravy alebo rovnakého druhu dopravy.

L: 4 --- key: (P)   value: Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 272000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

4 SHORT_DESCR

5 P: Je uvedený v súťažných podkladoch.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 272000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 54

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť vo výške 300 000,00 EUR.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu 3.1:

L: 4 --- key: (P)   value: Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:

L: 4 --- key: (P)   value: Predloženie údajov o poskytnutej službe realizovanej uchádzačom v posledných 3 rokoch spĺňajúcich tieto parametre:

L: 4 --- key: (P)   value: — minimálne 1 dodávka softwaru dispečerského riadenia verejnej dopravy spĺňajúca nasledovné parametre a požiadavky:

L: 4 --- key: (P)   value: — on-line monitorovanie polohy minimálne 200 vozidiel pričom časť vozidiel zabezpečuje cestnú dopravu a časť vozidiel dráhovú dopravu,

L: 4 --- key: (P)   value: — zabezpečenie nadväznosti spojov v systéme verejnej dopravy,

L: 4 --- key: (P)   value: — obojsmerná hlasová komunikácia medzi dispečerom a vodičom s priamym vytáčaním z aplikácie dispečingu,

L: 4 --- key: (P)   value: — archivácia dát pre spätné vyhodnotenie dopravy,

L: 4 --- key: (P)   value: — v systému boli zapojené vozidla vybavené technickým zariadením umožňujúcom monitorovanie ich polohy minimálne 2 rôznych výrobcov

L: 4 --- key: (P)   value: V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedená:

L: 4 --- key: (P)   value: — identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, alebo e-mailové spojenie)

L: 4 --- key: (P)   value: — názov a stručný opis predmetu zmluvy,

L: 4 --- key: (P)   value: — zmluvná cena zákazky v EUR bez DPH,

L: 4 --- key: (P)   value: — lehota poskytnutia služby.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-09

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-08-31

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-09

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:30

4 PLACE

5 P: Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka

4 INFO_ADD

5 P: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viaco-is-evo/prirucky-5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.

L: 4 --- key: (P)   value: Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie:

L: 4 --- key: (P)   value: — Termín odovzdania riadne dokončeného diela softvérového vybavenia dispečerského riadiaceho systému: do 180 dní odo dňa účinnosti zmluvy,

L: 4 --- key: (P)   value: — Doba zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou a servisom softvéru dispečerského riadiaceho systému: 4 roky odo dňa začiatku jeho prevádzky,

L: 4 --- key: (P)   value: — Lehota na dodanie prác budúcich úprav a rozvoja systému bude stanovená osobitne v zmysle samostatných objednávok vystavených v zmysle zmluvy Práce úprav a rozvoja systému si Objednávateľ môže objednávať najneskôr do uplynutia 4 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy s možnosťou objednania celkovo maximálne 1000 hodín prác úprav a rozvoja.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Verejný obstarávateľ oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy sídla, adresa verejného obstarávateľ uvedená v bode I.1) správne znie:

L: 4 --- key: (P)   value: Názov organizácie: Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

L: 4 --- key: (P)   value: Adresa organizácie: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Sabinovská 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-05

2+1