Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 200-486284 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Statutární město Most 15 info
Ústecký kraj (CZ042) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Ústecký kraj (CZ042) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-10-16 00:00:00
Scadenza 2019-11-13 00:00:00
Valori 7˙200˙000.00 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-496398-001

1 DELETION_DATE: 20191113

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 200

2 DATE_PUB: 20191016

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 200-486284

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486284-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.mesto-most.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

2 ORIGINAL_CPV: Legal services

INFOCODE: 79100000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 7200000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191011

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191113 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Юридически услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisk virksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im juristischen Bereich

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Νομικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios jurídicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Õigusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oikeudelliset palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services juridiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pravne usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jogi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi giuridici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teisinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridiskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi legali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridische dienstverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi prawnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços jurídicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii juridice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právne služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pravne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Most

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridiska tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Statutární město Most

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Statutární město Most

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00266094

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Radniční 1/2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Most

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 434 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. František Jirásek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 476844233

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.mesto-most.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

3 --- URL_TOOL   value: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 7200000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Statutární město Most, budova Magistrátu města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most, ČESKÁ REPUBLIKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Systém dostupnosti a dosažitelnosti právních služeb

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_COST

AC_CRITERION: Nabídková cena

AC_WEIGHTING: 70

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 7200000.00

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-01-01

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2022-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Základní způsobilost prokáže účastník předložením:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a),

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b),

L: 4 --- key: (P)   value: 3) dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst. 1 písm. b),

L: 4 --- key: (P)   value: 4) dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1 písm. c),

L: 4 --- key: (P)   value: 5) dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle § 74 odst. 1 písm. d),

L: 4 --- key: (P)   value: 6) dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e).

L: 4 --- key: (P)   value: Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) dle § 77 odst. 1 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zadavatel bude akceptovat doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující členství účastníka v dané komoře, tj. doklad vydaný Českou advokátní komorou, prokazující zápis účastníka do seznamu advokátů a advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů a advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o advokacii).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: 1) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (tj. v období 11/2014 – 11/2019).

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje v seznamu významných služeb uvést minimálně 3 referenční zakázky týkající se poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství po dobu min. 36 po sobě jdoucích měsíců, přičemž:

L: 4 --- key: (P)   value: a) alespoň 1 osvědčení musí být vydané obcí s rozšířenou působností a

L: 4 --- key: (P)   value: b) alespoň 1 osvědčení musí prokazovat plnění právních služeb v oblasti tzv. církevních restitucí,

L: 4 --- key: (P)   value: Přičemž požadavky na kvalifikaci uvedené pod body a) a b) mohou být prokázány kumulativně v rámci poskytování jedné významné služby.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Účastník musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený z advokátů či advokátních koncipientů, zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů, popřípadě seznamu evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou dle zákona o advokacii, v tomto minimálním složení:

L: 4 --- key: (P)   value: - 1 advokáta – vedoucího realizačního týmu s ukončeným vysokoškolským vzděláním s přiděleným akademickým titulem doktor práv (JUDr.) nebo s ukončeným vysokoškolským vzděláním v doktorském stupni s akademickým titulem doktor (Ph.D.), oprávněného vykonávat advokacii v ČR v plném rozsahu, který má zkušenost s vedením týmu zajišťujícího právní služby v době trvání min. 3 roky (tato skutečnost musí být patrná rovněž z profesního životopisu),

L: 4 --- key: (P)   value: - 2 advokátní koncipienty – členy realizačního týmu s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském stupni s přiděleným akademickým titulem magistr (Mgr.).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu 1:

L: 4 --- key: (P)   value: Způsob prokázání kvalifikace:

L: 4 --- key: (P)   value: Předložením seznamu významných služeb dokončených účastníkem nejdéle za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí vedle názvu služeb obsahovat minimálně dobu průběžného poskytování služeb, informaci o finančním objemu poskytovaných služeb, rozsah a charakter služeb a identifikaci objednatele (vč. kontaktní osoby objednatele).

L: 4 --- key: (P)   value: K bodu 2:

L: 4 --- key: (P)   value: Způsob prokázání kvalifikace:

L: 4 --- key: (P)   value: Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením:

L: 4 --- key: (P)   value: — jmenného seznamu členů realizačního týmu s uvedením, zda se jedná o interního člena (tj. zaměstnance účastníka na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo statutární orgán účastníka), anebo spolupracujícího advokáta (tj. osobu nikoli v pozici zaměstnance či statutárního orgánu účastníka),

L: 4 --- key: (P)   value: — kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

L: 4 --- key: (P)   value: — kopie dokladu o zápisu do seznamu advokátů či advokátních koncipientů, popřípadě seznamu evropských advokátů,

L: 4 --- key: (P)   value: — profesní životopisy všech členů realizačního týmu; životopis musí obsahovat čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že všechny údaje uvedené v životopise jsou pravdivé, podpis člena a musí být zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a struktuře:

L: 4 --- key: (P)   value: a) jméno a příjmení osoby,

L: 4 --- key: (P)   value: b) označení pozice v realizačním týmu,

L: 4 --- key: (P)   value: c) dosažené vzdělání a akademický titul,

L: 4 --- key: (P)   value: d) přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru,

L: 4 --- key: (P)   value: e) prohlášení „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise, jsou pravdivé“, a

L: 4 --- key: (P)   value: f) vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel si vyhrazuje, že poddodavatelsky nebudou zajištěny služby specifikované v čl. 2 písm. a) až d) Výzvy k podání nabídky.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje jistotu ve výši 100 000 CZK.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-11-13

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

INFO4: SK

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 4

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-11-13

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

4 PLACE

5 P: Magistrát města Mostu.

4 INFO_ADD

5 P: Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: K podání nabídky je účastník povinen využít výhradně elektronický nástroj Tenderarena.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-11

4+1