Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddzia...

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 251-621832 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice SPZZOZ w Gryficach
Zachodniopomorskie (PL42) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-31 00:00:00
Scadenza 2020-04-05 00:00:00
Valori 526˙826.79 PLN (totale appalto)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-636973-001

1 DELETION_DATE: 20200405

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 251

2 DATE_PUB: 20191231

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 251-621832

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621832-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.medicam.pl

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous medical devices and products

INFOCODE: 33190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 526826.79

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191227

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Различни медицински уреди и изделия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Různé zdravotnické přístroje a výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medicinske apparater og produkter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous medical devices and products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mitmesugused meditsiiniseadmed ja tooted

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erilaiset lääkintälaitteet ja -tuotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Appareils et instruments médicaux divers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous medical devices and products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razne medicinske naprave i proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különféle orvosi eszközök és készítmények

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivi e prodotti medici vari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažādas medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat u prodotti mediċi varji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medische instrumenten en producten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Różne urządzenia i produkty medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivos e produtos médicos variados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse aparate şi produse medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razne medicinske naprave in proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gryfice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medicinktekniska produkter

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: SPZZOZ w Gryficach

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: SPZZOZ w Gryficach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Niechorska 27

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gryfice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 72-300

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Andżelika Rajko, Longina Owczarska, Katarzyna Kotecka

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 913842127

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@medicam.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 913842127

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.medicam.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddzia...

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” cz.V.

L: 4 --- key: (P)   value: a) zestaw laparoskopowy;

L: 4 --- key: (P)   value: b) nóż harmoniczny do zabiegów laparoskopowych.

3 --- VAL_TOTAL   value: 526826.79

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Blok operacyjny.

4 SHORT_DESCR

5 P: Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” cz.V.

5 P: a) zestaw laparoskopowy;

5 P: b) nóż harmoniczny do zabiegów laparoskopowych.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Parametry techniczne

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z osi priorytetowej IX: Infrastruktura publiczna Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowia

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z nożem harmonicznym do zabiegów laparoskopowych w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddzia...

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-677

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 488434.25

5 VAL_TOTAL: 526826.79

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-27

10+1