Levering afwateringsgoten (aan Rotterdam) Ref. 1-268-16

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 006-009329 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Rotterdam
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-01-09 00:00:00
Scadenza 2020-07-21 00:00:00
Documenti di riferimento: 2017/S 225-467919

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-008085-001

1 DELETION_DATE: 20200721

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 6

2 DATE_PUB: 20190109

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 006-009329

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:009329-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rotterdam.nl

2 ORIGINAL_CPV: Drainage system

INFOCODE: 44163112

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2017/S 225-467919

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190107

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200721

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Ротердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Дренажна система

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drenážní systém

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kloaksystem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dränagesysteme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ρότερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Σύστημα αποστράγγισης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drainage system

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistema de drenaje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuivendussüsteem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viemärijärjestelmä

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Système de drainage

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drainage system

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drenažni sustav

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szennyvízelvezető rendszer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistema di drenaggio

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Roterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drenažo sistema

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Roterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drenāžas sistēmas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistema tad-dranaġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Afwateringssysteem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Układ kanalizacyjny

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Roterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sistema de drenagem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sisteme de drenaj

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Odvodňovací systém

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Drenažni sistem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dräneringssystem

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Rotterdam

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Rotterdam

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 24483298 0003

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wilhelminakade 179

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rotterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3002 AN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: H. de Ruiter

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 104896852

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: h.deruiter@Rotterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rotterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=67605

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Levering afwateringsgoten (aan Rotterdam) Ref. 1-268-16

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1-268-16

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: De aanbestedingsprocedure voor het instellen van het dynamisch aankoopsysteem vindt plaats op basis van de Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU. Iedere geïnteresseerde Ondernemer mag een Inschrijving indienen om toegelaten te worden tot het dynamisch aankoopsysteem. Tijdens de geldigheidsperiode van het dynamisch aankoopsysteem worden de regels van de niet openbare procedure gevolgd voor aanbestedingen op basis van het dynamisch aankoopsysteem. De Aanbestedende Dienst is de gemeente Rotterdam.

L: 4 --- key: (P)   value: Rotterdam is gebouwd op een ondergrond die veel aan zettingen onderhevig is. Hierdoor past de afwateringsgoot in mindere mate in het straatbeeld. Bovendien vragen ze op het gebied van onderhoud meer aandacht. Vandaar dat de gemeente Rotterdam om functionele redenen een voorkeur heeft voor kolken. Ook wordt er gebruik gemaakt van lijngoten bij situaties met geringe inbouwdiepte.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-01-07

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2017/S 225-467919

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Periode in maanden

Periode: 12

4 NEW_VALUE

5 NOTHING

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Aanvang

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2017-11-25

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Voltooiing

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-07-31

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.14)

5 LABEL: (1) Nadere inlichtingen

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Eerder aangekondigd onder referentie 2016/S 104-186061

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Eerder aangekondigd onder referentie 2016/S 104-186061

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.1)

5 LABEL: Nummer van de aankondiging in het PB S

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2016/S 104-186061

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2017/S 225-467919

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2018-07-31

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-07-21

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.3)

5 LABEL: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2020-07-31

7+1