1-355-16 Levering betonnen projectmaterialen

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 015-032197 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Rotterdam
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-01-22 00:00:00
Scadenza 2021-01-29 00:00:00
Documenti di riferimento: 2017/S 216-449124

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-031494-001

1 DELETION_DATE: 20210129

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 15

2 DATE_PUB: 20190122

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 015-032197

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032197-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rotterdam.nl

2 ORIGINAL_CPV: Concrete products

INFOCODE: 44114200

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2017/S 216-449124

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190118

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210129 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Ротердам

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Изделия от бетон

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betonové výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betonvarer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betonerzeugnisse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ρότερνταμ

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Προϊόντα σκυροδέματος

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Concrete products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Productos de hormigón

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betoonitooted

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betonituotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produits en béton

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Concrete products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Proizvodi od betona

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betontermékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti di calcestruzzo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Roterdamas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betono gaminiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Roterdama

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betona izstrādājumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti tal-konkrit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betonproducten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty betonowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Roterdão

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produtos de betão

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produse din beton

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betónové výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Izdelki iz betona

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Rotterdam

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betongvaror

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Rotterdam

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Rotterdam

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 24483298 0003

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wilhelminakade 179

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Rotterdam

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3002 AN

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: H. de Ruiter

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +31 104896852

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: h.deruiter@Rotterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rotterdam.nl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=68015

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 1-355-16 Levering betonnen projectmaterialen

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1-355-16

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: In Rotterdam zijn in de loop der jaren teveel verschillende materialen gebruikt in de openbare ruimte. Daarmee doet gemeente Rotterdam identiteit en karakteristieken van de afzonderlijke gebieden tekort en gaat de samenhang tussen de verschillende soorten buitenruimte verloren. Om tot samenhang, herkenbaarheid en eenduidigheid van de buitenruimte te komen, heeft de gemeente Rotterdam de Rotterdamse Stijl ontwikkeld. Hierin zijn de materialen vastgelegd, die in de buitenruimte in de stad gebruikt worden.

L: 4 --- key: (P)   value: De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze procedure een dynamisch aankoopsysteem in te stellen, waarbij de toegelaten ondernemers bij voorkomende projecten telkens vanuit het elektronisch aanbestedingsplatform worden uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de betreffende specifieke opdracht.

L: 4 --- key: (P)   value: Voor nieuwe ondernemers blijft het mogelijk om zich aan te melden, mits zij voldoen aan de in dit beschrijvend document gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-01-18

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2017/S 216-449124

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.3)

5 LABEL: (1) Voornaamste plaats van uitvoering

4 OLD_VALUE

5 TEXT

6 P

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Rotterdam

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Periode in maanden

Periode: 12

4 NEW_VALUE

5 NOTHING

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Aanvang

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-03-01

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Voltooiing

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-02-28

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7)

5 LABEL: (1) Beschrijving van verlengingen

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Verlenging: Er kan tot 3 x 1 jaar verlengd worden t/m uiterlijk 2021.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Verlenging: Er kan tot 3 x 1 jaar verlengd worden t/m uiterlijk 28 februari 2021.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2018-02-28

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-01-29

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.3)

5 LABEL: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-02-18

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.1)

5 LABEL: Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2021

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2020

48+1