Ennakkoilmoitus/tietopyyntö: Lahden kaupungintalo, suunnittelun ja rakentamisen hankinta

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 166-406007 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Lahden Tilakeskus
Päijät-Häme (FI1C3) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Päijät-Häme (FI1C3) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-08-29 00:00:00
Scadenza 2019-09-17 00:00:00
Documenti di riferimento: 2019/S 078-184686

2019/S 078-184686 (avviso di preinformazione)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-417889-001

1 DELETION_DATE: 20190917

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 166

2 DATE_PUB: 20190829

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 166-406007

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406007-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: www.lahti.fi

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Architectural, construction, engineering and inspection services

INFOCODE: 71000000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 078-184686

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190828

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Лахти

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Lahti

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Lahtis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lahden Tilakeskus

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lahden Tilakeskus

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0149669-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lahti

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 15140

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sari Honkanen, projektipäällikkö

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 444163540

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tilakeskus@lahti.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.lahti.fi

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ennakkoilmoitus/tietopyyntö: Lahden kaupungintalo, suunnittelun ja rakentamisen hankinta

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: D/1463

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Lahden kaupungintalo on rakennus-, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut rakennus Lahden kaupunkikuvassa.

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennus on viimeksi peruskorjattu 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöikänsä lopussa. Rakennus tarvitsee myös laajan rakennusteknisen perusparannuksen, joka tulee sisältämään myös toiminnallisia muutoksia.

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennuttaja järjestää markkinavuoropuhelun 9.5.2019 klo 13:00--15:00, paikkana Kaupungintalon KH-esittelyhuone, 3. krs. Tilaisuudessa esitellään kaupungintalon perusparannushanketta sekä pyydetään kannanottoja rakennushankkeen suunnitteluttamisen ja urakoinnin toteutusmuotoihin.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi.

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus on informatiivinen ennakkoilmoitus ja tietopyyntö hankkeesta, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-28

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 078-184686

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.1.4)

5 LABEL: Lyhyt kuvaus

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Lahden kaupungintalo on rakennus-, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut rakennus Lahden kaupunkikuvassa.

Rakennus on viimeksi peruskorjattu 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöikänsä lopussa. Rakennus tarvitsee myös laajan rakennusteknisen perusparannuksen, joka tulee sisältämään myös toiminnallisia muutoksia.

Rakennuttaja järjestää markkinavuoropuhelun 9.5.2019 klo 13:00-15:00, paikkana Kaupungintalon KH-esittelyhuone, 3. krs. Tilaisuudessa esitellään kaupungintalon perusparannushanketta sekä pyydetään kannanottoja rakennushankkeen suunnitteluttamisen ja urakoinnin toteutusmuotoihin.

Hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi.

Tämä ilmoitus on informatiivinen ennakkoilmoitus ja tietopyyntö hankkeesta, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Lahden kaupungintalo on rakennus-, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut rakennus Lahden kaupunkikuvassa.

Rakennus on viimeksi peruskorjattu 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöikänsä lopussa. Rakennus tarvitsee myös laajan rakennusteknisen perusparannuksen, joka tulee sisältämään myös toiminnallisia muutoksia.

Hanke tullaan toteuttamaan allianssimallilla.

Rakennuttaja järjestää hankkeesta markkinainfotilaisuuden 12.9.2019 klo 13:30-16:00 Kaupungintalon 3. kerroksessa KV-esittelyhuoneessa. Tilaisuudessa esitellään perusparannushanke, kilpailutusmenettely ja projektiallianssi toteutusmuotona.

Hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi.

Tämä ilmoitus on informatiivinen ennakkoilmoitus ja tietopyyntö hankkeesta, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.4)

5 LABEL: Kuvaus hankinnasta

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Ennakkoilmoitus ja tietopyyntö Lahden kaupungintalon perusparannuksen suunnittelun ja rakentamisen hankinnasta.

Hankintavaihtoehtoina ovat:

— projektiallianssi, jossa kilpailutetaan aluksi suunnittelijat ja myöhemmin urakoitsijat projektiallianssin kehitysvaiheeseen neuvottelumenettelyllä. Onnistuneen kehitysvaiheen jälkeen hanketta voidaan jatkaa toteutusvaiheeseen,

— kokonaisurakka, jossa kilpailutetaan aluksi suunnittelijat ja valmiilla suunnitelmilla ja/tai suunnitelmavaihtoehdoilla kilpailutetaan urakoitsijat.

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Tilaaja hankkii allianssiin suunnittelijat ja urakoitsijat yhtenä ryhmittymänä tai erikseen kahtena samaan aikaan toteutettavana hankintana. Hankinnat toteutetaan neuvottelumenettelynä.

Tilaajan tavoitteena on käynnistää hankinta lähiaikoina siten, että hankintapäätös olisi mahdollista tehdä 2019 vuoden lopussa ja hankkeen kehitysvaihe olisi mahdollista aloittaa tammikuussa 2020. Kehitysvaiheen jälkeen tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3)

5 LABEL: Lisätiedot:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Markkinavuoropuheluun 9.5.2019 osallistuvia pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) sekä toimittamaan mahdolliset kysymykset sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi. Viestin otsikoksi "Lahden kaupungintalo, perusparannus, markkinavuoropuhelu".

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Markkinavuoropuheluun 12.9.2019 osallistuvia pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) sekä toimittamaan mahdolliset kysymykset sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi. Viestin otsikoksi "Lahden kaupungintalo, perusparannus, markkinainfo".

Hankkeen lisätietona on hankesuunnitelma, joka on löytyy alla olevasta nettiosoitteesta. https://bem.buildercom.net/download-doc-distribution/9e5bccba-7136-4f28-8683-6c27fb8467db

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tilaaja haluaa korjausilmoituksella ilmoittaa valitusta toteutusmallista (allianssi), hankintamenettelystä (neuvottelumenettely) sekä siitä, että tilaaja hankkii allianssiin suunnittelijat ja urakoitsijat yhtenä ryhmittymänä tai erikseen kahtena samaan aikaan toteutettavana hankintana. Tällä ilmoituksella pyydetään myös hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan 12.9.2019 järjestettävään uuteen markkinavuoropuheluun.

L: 4 --- key: (P)   value: Alkuperäisessä ennakkoilmoituksessa ilmoitettua tarkoitusta lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja sovelletaan edelleen myös tässä yhteydessä.

1+1