Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 193-467963 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Małopolskie (PL21) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Małopolskie (PL21) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-07 00:00:00
Scadenza 2019-10-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2018/S 200-453498

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-478309-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-467963

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467963-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.zdw.krakow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Roundabout construction work

INFOCODE: 45233128

2 ORIGINAL_CPV: Road construction works

INFOCODE: 45233120

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 200-453498

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191009 10:30

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Краков

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на пътища

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba silnic

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anlæg af vej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Straßenbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Κρακοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Έργα οδοποιίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de carreteras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teeehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tienrakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Cracovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de routes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road construction works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na cesti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Krakkó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közút építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di strade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Krokuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kelių tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ceļu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Krakovja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wegenbouwwerken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty w zakresie budowy dróg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Cracóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de estradas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de drumuri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na výstavbe ciest

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na cestah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vägbygge

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Głowackiego 56

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30-085

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 124465810

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 124465702

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.zdw.krakow.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZDW-DN-4-271-87/18

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 200-453498

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-03

5 TIME: 12:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-09

5 TIME: 10:30

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-03

5 TIME: 13:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-09

5 TIME: 11:00

4+1