Bulgaria: lista avvisi del tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Bulgaria ed i formulari di tipo "Avviso di aggiudicazione di appalto". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2020 ci sono 24 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2020 ci sono totali 4567 informazioni (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Периодични доставки на горива и смазочни материали чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Combustibili
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца
altri riferimenti (1)
„Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД
[Велико Търново]
Велико Търново  Materiali medici
 Apparecchi per puntura e prelievo di sangue
 Cateteri
 Fasciature, grappette, suture, legature
 Guanti chirurgici
 Legature
 Grappette, suture, legature
2020-08-26 2020-11-29
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив“
altri riferimenti (0)
  • 2017/S 202-414989;
„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
[Пловдив]
Пловдив  Lavori di costruzione
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води — ВиК, за нуждите на ТД на НАП — Пловдив, офис Кърджали, за сградата с адрес гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав“ № 1 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — Пловдив
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Acqua potabile
2020-08-26 2020-11-29
Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации с 2 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Министерство на финансите — Централен орган за покупки
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Servizi di ufficio
 Servizi di interpretariato
 Servizi di traduzione
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на лекоатлетическо оборудвавне
altri riferimenti (1)
Българска федерация по лека атлетика
[София (столица)]
София (столица)  Attrezzature varie
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната
altri riferimenti (1)
Министерство на отбраната
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Alimentatori continui
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на индивидуална тактическа екипировка.
altri riferimenti (1)
Сухопътни войски — военно формирование 22450
[София (столица)]
Пловдив  Attrezzature individuali e di supporto
 Attrezzature individuali
 Cinture
 Attrezzature di supporto
 Accessori da combattimento
 Gilet
 Utensili a mano
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
altri riferimenti (1)
„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Materiali medici
2020-08-26 2020-11-29
Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени и улици в град Павликени за сезони 2020—2021 г. и 2021—2022 г. по обособени позиции
altri riferimenti (1)
Община Павликени
[Велико Търново]
Велико Търново  Servizi di sgombero neve
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на лекоатлетическо оборудвавне
altri riferimenti (1)
Българска федерация по лека атлетика
[София (столица)]
София (столица)  Attrezzature varie
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на горива за нуждите на Институт по земеделие — Карнобат Институт по земеделие
[Бургас]
Бургас  Combustibili
 Combustibile diesel
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
altri riferimenti (1)
„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Materiali medici
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
altri riferimenti (1)
„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
[Пловдив]
Пловдив  Materiali medici
2020-08-26 2020-11-29
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръжения
altri riferimenti (1)
Община Гърмен
[Благоевград]
Благоевград  Servizi di sgombero neve
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на седемвалентни тест касети за електронен анализатор Dräger Drug Test 5000 за проверка на употребата на наркотични вещества или техните аналози
altri riferimenti (1)
Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Prodotti farmaceutici
2020-08-26 2020-11-29
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка строителството на 6 (шест) обекта — лот 31, лот 32, лот 33, лот 34, лот 35 и лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по обособени позици
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 244-558706;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
Русе  Servizi di supervisione di siti di costruzione
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил
altri riferimenti (1)
Община Кюстендил
[Кюстендил]
Кюстендил  Prodotti della panificazione
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на лекоатлетическо оборудвавне
altri riferimenti (1)
Българска федерация по лека атлетика
[София (столица)]
София (столица)  Attrezzature varie
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, за нуждите на ТП „ДГС — Борино“ за срок от 36 месеца по обособени позиции
altri riferimenti (1)
Южноцентрално държавно предприятие — териториално поделение „Държавно горско стопанство — Борино“
[Смолян]
Смолян  Stampati e prodotti affini
2020-08-26 2020-11-29
Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт — фаза II“: изработка и доставка на рекламни материали.
altri riferimenti (1)
Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi commerciali e manuali
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на техническа сол за нуждите на ОП БКС — гр. Враца, необходима за посипване на пътищата (против заледяване) за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Враца и населените места в общината Община Враца
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Sale per disgelo
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки и други за нуждите на УНСС
altri riferimenti (1)
Университет за национално и световно стопанство
[София (столица)]
София (столица)  Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
 Caffè, tè e prodotti affini
 Miele
 Zucchero
 Tovaglioli
 Tazze monouso
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на гориво за автомобилите и добавка към него на ЦСМП — Хасково през 2021 година чрез борсово посредничество Център за спешна медицинска помощ — Хасково
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
2020-08-26 2020-11-29
  • 1 (current)