Poland: lista avvisi del tipo "avviso di preinformazione"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Poland ed i formulari di tipo "Avviso di preinformazione". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2020 ci sono 592 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2020 ci sono totali 593 informazioni (Poland).

Tutti gli f01: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Ełk
[ełcki]
Ełcki  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2020-01-02 2020-12-29
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, sterylny i niesterylny; aparatury medycznej; produktów farmaceutycznych; odczynników i testów laboratoryjnych; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
[częstochowski]
Częstochowski  Apparecchiature mediche
 Prodotti farmaceutici
2020-01-02 2020-12-29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków Gmina Żyraków
[podkarpackie]
Rzeszowski  Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
 Servizi di raccolta di rifiuti
 Servizi di trasporto di rifiuti
 Servizi di gestione discariche di rifiuti
2020-01-06 2021-01-01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) Gmina Wołomin
[warszawski wschodni]
Warszawski wschodni  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2020-01-07 2021-01-02
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Powiat Makowski
[ostrołęcki]
Ostrołęcki  Servizi di trasporto pubblico terrestre
2020-01-07 2021-01-02
Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (działka nr 98/2, obręb Koto... Gmina Siechnice
[dolnośląskie]
Wrocławski  Supervisione di lavori di costruzione
2020-01-08 2021-01-06
Pisemne tłumaczenia z języka polskiego na: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki oraz wprowadzenie wszystkich przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego MSIT Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Servizi di traduzione
2020-01-09 2021-01-07
Dostawa materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Prodotti per informazione e promozione
2020-01-09 2021-01-07
Dostawa materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego o charakterze regionalnym Województwo Małopolskie
[małopolskie]
Małopolskie  Prodotti per informazione e promozione
2020-01-09 2021-01-07
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Jesionowej w miejscowości Biestrzyków z podziałem na 2 zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych Gmina Siechnice
[dolnośląskie]
Wrocławski  Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2020-01-09 2021-01-07
Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – Oranżeria i Ujeżdżalnia Muzeum-Zamek w Łańcucie
[rzeszowski]
Rzeszowski  Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi
 Attrezzature per esposizioni
 Attrezzature multimediali
 Materiale audiovisivo
 Reti multimediali
 Arredi ed attrezzature varie
 Pacchetti software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti
 Servizi di installazione di attrezzature elettriche
 Servizi elettrici
 Servizi di programmazione di software di gestione dei contenuti
 Servizi connessi alla stampa
 Servizi di architettura interna
 Servizi di progettazione mobili
 Servizi di design specializzato
 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi
 Servizi artistici
 Servizi prestati da autori
2020-01-13 2021-01-07
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy Gmina Miasta Dębica
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
 Servizi di gestione discariche di rifiuti
2020-01-13 2021-01-07
Dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego nr 3/2020 Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
[rybnicki]
POLSKA  Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
2020-01-10 2021-01-08
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego” Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
[elbląski]
Elbląski  Lavori di costruzione
2020-01-10 2021-01-08
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy. Gmina Miasta Dębica
[rzeszowski]
Rzeszowski  Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
 Servizi di raccolta di rifiuti
2020-01-10 2021-01-08
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice Gmina Przygodzice
[kaliski]
Kaliski  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
 Servizi di trasporto di rifiuti
 Servizi di gestione discariche di rifiuti
 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
2020-01-15 2021-01-09
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i Prokuraturach Rejonowych Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
[wielkopolskie]
Wielkopolskie  Servizi di pulizia
2020-01-15 2021-01-09
Serwis i rozbudowa modułu EOD SGW Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Programmazione di software e servizi di consulenza
2020-01-15 2021-01-12
Sukcesywne dostawy wyposażenia meblowego biurowego Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Mobili per uffici
2020-01-15 2021-01-12
Modernizacja systemów zabezpieczeń (SAP, SSWiN, VSS) Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie usługi wsparcia licencji dla oprogramowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony sieciowej IPS oraz systemów analizy dynamicznej ATD Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Pacchetti software di sicurezza
2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie usługi wsparcia dla licencji programowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony węzłów końcowych oraz systemów proxy Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Pacchetti software di sicurezza
2020-01-15 2021-01-12
Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Lavori di costruzione
 Lavori di preparazione del cantiere edile
 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
 Lavori di costruzione di condotte fognarie
 Lavori di preparazione del sito e sgombero
 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
 Lavori di smantellamento
 Lavori di scavo di fossi
 Lavori di drenaggio
 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2020-01-15 2021-01-12
Rozbudowa systemu pamięci masowej klasy midrange Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati
2020-01-15 2021-01-12
Odnowienie wsparcia dla systemu monitoringu aplikacji NetScout Narodowy Bank Polski
[polska]
POLSKA  Apparecchiature di rete
2020-01-15 2021-01-12