CPS a ÚO Most - výstavba

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 024-052694 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 2 info
Ústecký kraj (CZ042) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Ústecký kraj (CZ042) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-02-04 00:00:00
Scadenza 2020-03-18 00:00:00
Valori 158˙824˙567.00 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-054254-001

1 DELETION_DATE: 20200318

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 24

2 DATE_PUB: 20200204

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 024-052694

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052694-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx

2 IA_URL_ETENDERING: https://nen.nipez.cz/profil/HZS_UK

2 ORIGINAL_CPV: Fire station construction work

INFOCODE: 45216121

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 158824567.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200131

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200318 08:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на пожарни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba požárních stanic

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af brandstationer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Feuerwachen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για πυροσβεστικούς σταθμούς

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fire station construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de cuarteles de bomberos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tuletõrjedepoode ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paloasemien rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de centres de secours des sapeurs-pompiers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fire station construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na vatrogasnoj postaji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tűzoltóállomás építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaisrinės pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ugunsdzēsēju depo celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' stazzjonijiet għat-tifi tan-nar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van brandweerkazerne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de quartel de bombeiros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de unităţi de pompieri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na objektoch hasičských staníc

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na gasilski postaji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Ústí nad Labem

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av brandstation

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70886300

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Horova 1340/10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ústí nad Labem

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 40001

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Eva Mendlová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 950430270

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: eva.mendlova@ulk.izscr.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 950430001

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://nen.nipez.cz/profil/HZS_UK

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://nen.nipez.cz/profil/HZS_UK

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://nen.nipez.cz/profil/HZS_UK

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Požární ochrana

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: CPS a ÚO Most - výstavba

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro odstranění stavby a dokumentaci pro provádění stavby vedené pod názvem „CPS a ÚO Most – výstavba“. Výsledkem bude zhotovení nového objektu centrální požární stanice Most HZS Ústeckého kraje, včetně provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení a odstranění všech staveb určených k demolici.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 158824567.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: HZS Ústeckého kraje, stanice Most, Dělnická 163, 434 01 Most – Velebudice. Nový objekt stanice bude situován na pozemku p. č. st. 104 s rozšířením na pozemek p. č. 238/2 v k. ú. Velebudice, obec Most.

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro odstranění stavby a dokumentaci pro provádění stavby vedené pod názvem „CPS a ÚO Most – výstavba“ podle předaných podkladů, dokladů a dokumentace pro provádění stavby (DPS), zpracované G DESIGN spol. s r. o., IČO: 254 66 810 v prosinci 2019, které jsou součástí těchto zadávacích podmínek (dále jen „ZP“). Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je dle projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.

5 P: Výsledkem bude zhotovení nového objektu centrální požární stanice Most HZS Ústeckého kraje, včetně provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení a odstranění všech staveb určených k demolici

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 158824567.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje po dodavateli, aby v nabídce prokázal splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

L: 4 --- key: (P)   value: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

L: 4 --- key: (P)   value: b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

L: 4 --- key: (P)   value: c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

L: 4 --- key: (P)   value: d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

L: 4 --- key: (P)   value: e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

L: 4 --- key: (P)   value: f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje po dodavateli, aby v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

L: 4 --- key: (P)   value: Dále požaduje doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci k provádění staveb, jejich změn a odstraňování (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona).

L: 4 --- key: (P)   value: Doklady prokazující základní zhpůsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Veškeré požadavky na kvalifikaci jsou v zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Viz zadávací dokumentace

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-03-18

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 08:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-03-18

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 08:01

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Viz zadávací dokumentace

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-31

6+1