Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegerovo náměstí, Kroměříž

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 044-104433 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Město Kroměříž 16 info
Zlínský kraj (CZ072) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Zlínský kraj (CZ072) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-03-03 00:00:00
Scadenza 2020-03-31 00:00:00
Valori 8˙100˙000.00 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-105730-001

1 DELETION_DATE: 20200331

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 44

2 DATE_PUB: 20200303

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 044-104433

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104433-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.mesto-kromeriz.cz/

2 IA_URL_ETENDERING: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/vz00000348

2 ORIGINAL_CPV: Artistic services

INFOCODE: 92312000

2 ORIGINAL_CPV: Services provided by sculptors

INFOCODE: 92312230

2 ORIGINAL_CPV: Preservation services of historical sites

INFOCODE: 92522100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 8100000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200228

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200331 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на артистичната дейност

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Umělecké služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Formidling af kunst

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Künstlerische Dienstleistungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καλλιτεχνικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artistic services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios artísticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kunstiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Taidepalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services artistiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artistic services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Umjetničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Művészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi artistici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meninės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mākslinieciskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi artistiċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artistieke diensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi artystyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com arte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii artistice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Umelecké služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Umetniške storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Kroměříž

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Artistiska tjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Město Kroměříž

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Město Kroměříž

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00287351

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kroměříž

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 767 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Josef Křeháček

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zakazky@kmadmin.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.mesto-kromeriz.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/vz00000348

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegerovo náměstí, Kroměříž

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací dokumentace.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 8100000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Sloup Nejsvětější Trojice - Riegrovo náměstí, 767 01 Kroměříž (parc. č. 3081/1, k.ú. Kroměříž)

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací dokumentace.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DATE_START)   value: 2020-05-11

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2021-11-15

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Viz zadávací dokumentace

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Irelevantní

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Viz zadávací dokumentace

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-03-31

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-06-29

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-03-31

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:05

4 INFO_ADD

5 P: Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá v souladu s ustn. § 109 zákona. Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez účasti účastníků zadávacího řízení.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatel ve své nabídce předloží jistotu (v souladu s § 41 zákona) ve výši 120 000 CZK. Zadávací lhůta končí dne 29.6.2020.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-02-28

10+1