Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 050-118116 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Povodí Odry, státní podnik 19 info
Moravskoslezský kraj (CZ080) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Moravskoslezský kraj (CZ080) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-03-11 00:00:00
Scadenza 2020-04-07 00:00:00
Valori 13˙000˙000.00 CZK (valore totale stimato)
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-119066-001

1 DELETION_DATE: 20200407

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 50

2 DATE_PUB: 20200311

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 050-118116

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118116-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.pod.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13811.html

2 ORIGINAL_CPV: Fish food

INFOCODE: 15711000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 13000000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200306

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200407 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Храна за риби

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krmiva pro ryby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fiskefoder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fischfutter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Τροφές για ψάρια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fish food

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Alimentos para peces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kalade toidud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kalanruoat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nourriture pour poissons

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fish food

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrana za ribe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haltakarmány-készítmény

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mangime per pesci

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Žuvų maistas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zivju barība

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ikel għall-ħut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Visvoer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Karma dla ryb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Alimentos para peixes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrană pentru peşti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krmivo pre ryby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hrana za ribe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Moravská Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fiskmat

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Povodí Odry, státní podnik

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Povodí Odry, státní podnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 70890021

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Varenská 3101/49

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Moravská Ostrava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 702 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Michal Štefek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 596657346

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: michal.stefek@pod.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.pod.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13811.html

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13811.html

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Správa povodí a vodních toků

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1259

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem na dodávku granulovaného krmiva pro chov pstruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále poskytování poradenského a konzultačního servisu souvisejícího s dodávkou granulovaného krmiva v rozsahu cca 30 hodin za rok.

L: 4 --- key: (P)   value: S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová smlouva na období 4 let. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je 320 tun. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za 1 rok je cca 80 tun. Dodavatel musí být schopen na základě dílčích objednávek realizovat dodávky granulovaného krmiva na uvedená místa plnění uvedené v čl. 2 až 2x měsíčně v celkovém množství cca 6-10 tun granulovaného krmiva za měsíc.

L: 4 --- key: (P)   value: Blíže viz zadávací dokumentace a její přílohy.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 13000000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: — Závod 1 Opava, vodní dílo Kružberk – rybí farma, k.ú. Kružberk;

5 P: — Závod 2 Frýdek-Místek, vodní dílo Žermanice – rybí farma, k.ú. Žermanice.

4 SHORT_DESCR

5 P: Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je 320 tun. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za 1 rok je cca 80 tun. Bližší informace viz zadávací dokumentace a její přílohy.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 13000000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

L: 4 --- key: (P)   value: Seznam významných dodávek bude obsahovat:

L: 4 --- key: (P)   value: — identifikační údaje objednatele, včetně kontaktu na zástupce objednatele, u kterého lze uvedené informace o službě ověřit,

L: 4 --- key: (P)   value: — popis předmětu dodávky v podrobnosti, aby bylo možné ověřit splnění kvalifikace,

L: 4 --- key: (P)   value: — cena v českých korunách (CZK) bez DPH,

L: 4 --- key: (P)   value: — doba poskytnutí dodávky.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatel za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení poskytl jednomu objednateli alespoň 1 dodávku granulovaného krmiva pro pstruhy v min. objemu 300 000 CZK bez DPH.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-04-07

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: CS

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 3

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-04-07

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:15

4 PLACE

5 P: Sídlo zadavatele

4 INFO_ADD

5 P: Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek probíhá bez účasti účastníků.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Soulad nabízeného granulovaného krmiva pro pstruhy s uvedenými technickými parametry doloží účastníci předložením technických listů, resp. katalogu nabízených druhů granulovaného krmiva, ze kterých bude možné uvedené technické parametry posoudit.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel požaduje, aby nabízené granulované krmivo bylo v souladu s právními předpisy a normami platnými v České republice.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-03-06

9+1