Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice - Staříč

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 119-288328 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Moravskoslezský kraj (CZ080) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Moravskoslezský kraj (CZ080) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-06-22 00:00:00
Scadenza 2020-09-26 00:00:00
Valori 2˙339˙997.98 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 072-170220

2020/S 072-170220 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-297722-001

1 DELETION_DATE: 20200926

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 119

2 DATE_PUB: 20200622

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 119-288328

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288328-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ssmsk.cz

2 ORIGINAL_CPV: Road-maintenance works

INFOCODE: 45233141

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2339997.98

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 072-170220

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200618

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Работи по поддръжане на пътища

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce na údržbě silnic

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vejvedligeholdelse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Straßeninstandhaltungsarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες συντήρησης οδών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road-maintenance works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de mantenimiento de carreteras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teehooldustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teiden kunnossapitotyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux d'entretien routier

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road-maintenance works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na održavanju cesta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közútkarbantartás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di manutenzione stradale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kelių priežiūros darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ceļu uzturēšanas darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet tal-manutenzjoni tat-toroq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wegenonderhoud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty w zakresie konserwacji dróg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Manutenção de estradas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de întreţinere a drumurilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce na údržbe ciest

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vzdrževalna dela na cestah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Ostrava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Väghållning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ostrava

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ssmsk@ssmsk.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ssmsk.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: správa silnic

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice - Staříč

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice - Staříč v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2339997.98

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4846 Chlebovice - Staříč v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 072-170220

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: PORR a.s.

NATIONALID: 43005560

ADDRESS: Dubečská 3238/36

TOWN: Praha

POSTAL_CODE: 100 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2339997.98

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-06-18

7+1