Dostawa stentów

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 139-341757 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowicki (PL22A) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Katowicki (PL22A) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-21 00:00:00
Scadenza 2020-10-25 00:00:00
Valori 3˙080˙000.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 077-181614

2020/S 077-181614 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-354002-001

1 DELETION_DATE: 20201025

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20200721

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 139-341757

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341757-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.bip.gcm.pl

2 ORIGINAL_CPV: Cardiovascular devices

INFOCODE: 33123000

2 ORIGINAL_CPV: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

INFOCODE: 33141000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3080000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 077-181614

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200717

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за сърдечносъдово изследване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardiovaskulární přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til hjerte-karundersøgelser

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Herz-Kreislauf-Ausrüstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καρδιοαγγειακές διατάξεις

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cardiovascular devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para exploración cardiovascular

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardiovaskulaarsete uuringute seadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sydän- ja verisuonitutkimuslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel pour exploration cardio-vasculaire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cardiovascular devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardiovaskularni uređaji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardiovaszkuláris eszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi cardiovascolari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sirds un asinsvadu izmeklēšanas ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparati tal-kardjo-vaskulari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para fins cardiovasculares

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament de examinare cardiovasculară

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardiovaskulárne prístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kardivaskularne naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Katowice

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för kardiovaskulära ändamål

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Ziołowa 45/47

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Katowice

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 40-635

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mateusz Karpiński

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 323598955

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mkarpinski@gcm.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 322029501

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.bip.gcm.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.bip.gcm.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa stentów

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DZ.3321.60.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest:

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa stentów:

L: 4 --- key: (P)   value: Zad. 1 – samorozprężalny stent przełykowy wykonany z nitynolu;

L: 4 --- key: (P)   value: Zad. 2 – stent – graft rozwidlony z odgałęzieniami do tętnic trzewnych.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 3080000.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zad. 2 – Stent – graft rozwidlony z odgałęzieniami do tętnic trzewnych

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Górnośląskie Centrum Medyczne im. rof.. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

5 P: 3.1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

5 P: 3.2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie

5 P: z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175);

5 P: 3.3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

5 P: W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

5 P: 3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

5 P: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

5 P: 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag.

5 P: Oferty oceniane będą punktowo osobno w odniesieniu do poszczególnych zadań.

5 P: W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

5 P: — kryterium cena – waga: 60 %,

5 P: — kryterium termin wykonania zamówienia cząstkowego dodatkowego – waga: 20 %,

5 P: — kryterium termin dostarczenia produktów na przechowanie – waga: 20 %.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wymagania dotyczące wadium

5 P: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:

5 P: Oznaczenie Zadania Wadium (zł)

5 P: Zadanie 1 – 500,00;

5 P: Zadanie 2 – 61 600,00.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 077-181614

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: DZ.3321.60.2020

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zad. 2 – Stent – graft rozwidlony z odgałęzieniami do tętnic trzewnych

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-22

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: „Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa

ADDRESS: ul. Kopcińskiego 69/71

TOWN: Łódź

POSTAL_CODE: 90-032

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3080000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego;

L: 4 --- key: (P)   value: 5. oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

L: 4 --- key: (P)   value: Powyższe dokumenty Wykonawca składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;

L: 4 --- key: (P)   value: Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych na dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +22 4587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +22 4587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

L: 4 --- key: (P)   value: 17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt. 7.1 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit. g Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +22 4587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +22 4587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-17

12+1