Dostawy sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 150-367568 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Legnicko-głogowski (PL516) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Legnicko-głogowski (PL516) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-05 00:00:00
Scadenza 2020-11-08 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 052-122930

2020/S 052-122930 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-378377-001

1 DELETION_DATE: 20201108

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 150

2 DATE_PUB: 20200805

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 150-367568

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367568-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpital.legnica.pl

2 ORIGINAL_CPV: Venepuncture, blood sampling devices

INFOCODE: 33141300

2 ORIGINAL_CPV: Surgical gloves

INFOCODE: 33141420

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 052-122930

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200731

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Устройства за венозна система и вземане на кръв

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venepunkční přístroje k odběrům krve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Punktions- und Blutentnahmeausrüstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venepuncture, blood sampling devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para venepuntura y toma de muestras de sangre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veenipunktsiooni ja vereanalüüsi seadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Suonipisto- ja verikokeen ottovälineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venepuncture, blood sampling devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi per puntura e prelievo di sangue

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venipunktūras un asins paraugu ņemšanas ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venepuntura, apparat għall-kampjunar tad-demm

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Venapunctie, instrumenten voor bloedafname

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para punção venosa e recolha de sangue

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Legnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för venpunktering och blodprovstagning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Iwaszkiewicza 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Legnica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 59-220

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 767211126

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam.publiczne@szpital.legnica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 767211127

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpital.legnica.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawy sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: WSzSL/FZ-16/20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku szczegółowo opisanych w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w rozdziale XVII SIWZ.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część 1

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjny (część 1 składająca się z pozycji od A do F).

5 P: 2. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym – przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

5 P: 1) prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w poszczególnych częściach w kolumnie „E” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 2) minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający, będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie na czas w przypadku przedłużenia przez strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą odpowiednio w wysokości: 3 700 PLN.

5 P: 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część 2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Rękawice chirurgiczne (część 2).

5 P: 2. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym – przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

5 P: 1) prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w poszczególnych częściach w kolumnie „E” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 2) minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający, będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie na czas w przypadku przedłużenia przez strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą odpowiednio w wysokości: 1 300 PLN.

5 P: 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Część 3

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Serwety chirurgiczne (część 3).

5 P: 2. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym – przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1) prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w poszczególnych częściach w kolumnie „E” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 2) minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający, będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” Załącznika 2A do SIWZ;

5 P: 3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie na czas w przypadku przedłużenia przez strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą odpowiednio w wysokości: 380 PLN.

5 P: 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 052-122930

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Część 3

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W dniu 12 maja 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3. Jako najkorzystniejszą (jedyna oferta) wybrano ofertę firmy Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa Żoliborz, POLSKA. W związku z powyższym została sporządzona umowa i wysłana do ww. Wykonawcy celem jej podpisania. W wyniku złożonego przez firmę Mölnlycke Health Care Polska oświadczenia o odstąpieniu od podpisania umowy Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną w dniu 11 maja 2020 r. (znak pisma: WSzSL.FZ.381.16/20/238/20), a jednocześnie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp (tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) unieważnił postępowanie w zakresie części 3 (pismo WSzSL.FZ.381.16/20/392/20).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-31

8+1