Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και προσθέτων οχημάτων, για τις ανάγκες τού Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 152-370728 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Εορδαίας
Γρεβενά, Κοζάνη (EL531) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Γρεβενά, Κοζάνη (EL531) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-07 00:00:00
Scadenza 2020-11-11 00:00:00
Valori 34˙309.80 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 197-477997

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-381973-001

1 DELETION_DATE: 20201111

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-370728

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370728-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ptolemaida.gr

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating oils and lubricating agents

INFOCODE: 09211000

2 ORIGINAL_CPV: Motor oils

INFOCODE: 09211100

2 ORIGINAL_CPV: Gear oils

INFOCODE: 09211400

2 ORIGINAL_CPV: Reductor oils

INFOCODE: 09211500

2 ORIGINAL_CPV: Oils for use in hydraulic systems and other purposes

INFOCODE: 09211600

2 ORIGINAL_CPV: Liquids for hydraulic purposes

INFOCODE: 09211610

2 ORIGINAL_CPV: Brake fluids

INFOCODE: 09211650

2 ORIGINAL_CPV: Petroleum oils

INFOCODE: 09211820

2 ORIGINAL_CPV: Fungicides

INFOCODE: 24457000

2 ORIGINAL_CPV: Greases and lubricants

INFOCODE: 24951000

2 ORIGINAL_CPV: Additives for oils

INFOCODE: 24951200

2 ORIGINAL_CPV: Hydraulic fluids

INFOCODE: 24951300

2 ORIGINAL_CPV: Anti-freezing preparations

INFOCODE: 24951311

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 34309.80

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 197-477997

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200803

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Птолемаида

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Безоловен бензин

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezolovnatý automobilový benzin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Blyfri benzin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bleifreies Benzin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Πτολεμαΐδα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αμόλυβδη βενζίνη

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Unleaded petrol

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasolina sin plomo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: PtolemaïžΒ´da

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pliivaba bensiin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaïs

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lyijytön bensiini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Ptolomais

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Essence sans plomb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Unleaded petrol

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezolovni benzin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ólmozatlan benzin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Benzina senza piombo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bešvinis benzinas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezsvina benzīns

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petrol mingħajr ċomb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Loodvrije benzine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemais

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Benzyna bezołowiowa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gasolina sem chumbo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Benzină fără plumb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezolovnatý benzín

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Neosvinčeni motorni bencin

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Ptolemaida

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Blyfri bensin

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Εορδαίας

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Eordaias

3 --- ADDRESS   value: 25is Martioy 15

3 --- TOWN   value: Ptolemaida

3 --- POSTAL_CODE   value: 502 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Dimarcheio Eordaias - Grafeio Promitheion

3 --- PHONE   value: +30 2463350113

3 --- E_MAIL   value: grprom1@ptolemaida.gr

3 --- FAX   value: +30 2463350113

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.ptolemaida.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Εορδαίας

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 25ης Μαρτίου 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Πτολεμαΐδα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 502 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Δημαρχείο Εορδαίας - Γραφείο Προμηθειών

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2463350113

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: grprom1@ptolemaida.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2463350113

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ptolemaida.gr

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και προσθέτων οχημάτων, για τις ανάγκες τού Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 20388/10-10-2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80519)

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και προσθέτων οχημάτων, για τις ανάγκες τού Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του, για 1 έτος.

3 --- VAL_TOTAL   value: 34309.80

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια ελαιολιπαντικών και προσθέτων, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας, για 1 έτος.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 197-477997

3 TERMINATION_PIN

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 15596

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-08-03

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε.

ADDRESS: Καραϊσκάκη 3

TOWN: Δράμα

POSTAL_CODE: 661 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2521047700

E_MAIL: lubricants@2dgroup.gr

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 37765.90

5 VAL_TOTAL: 34309.80

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2132141216

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aepp@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2132141229

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.aepp-procurement.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

L: 4 --- key: (P)   value: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

L: 4 --- key: (P)   value: β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

L: 4 --- key: (P)   value: γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

L: 4 --- key: (P)   value: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

L: 4 --- key: (P)   value: Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Εορδαίας

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: 25ης Μαρτίου 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Πτολεμαΐδα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 502 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2463350113

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: grprom1@ptolemaida.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2463350113

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.ptolemaida.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-03

13+1