Zakup usługi publikowania artykułów w czasopismach otwartych z zakresu fizyki cząstek dla autorów z polskich instytucji naukowych w ramach międzynarodowego konsorcjum SCOAP3 w latach 2020–2022

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 152-372629 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Miasto Warszawa (PL911) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione POLSKA (PL) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-07 00:00:00
Scadenza 2020-11-12 00:00:00
Valori 417˙000.00 EUR (totale appalto)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-383217-001

1 DELETION_DATE: 20201112

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 152

2 DATE_PUB: 20200807

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 152-372629

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372629-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.icm.edu.pl

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 417000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200804

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с бази данни

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasevirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datenbankdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con bases de datos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Andmebaasiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tietokantapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de bases de données

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Database services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge podatkovne baze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adatbázis-szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di banche dati

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Duomenų bazės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datu bāzu pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' database

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databasediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi bazy danych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com bases de dados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de baze de date

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databázové služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve podatkovnih baz

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Databastjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-927, 02-630

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzanna Zieleniewska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 228749412

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@icm.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 228749401

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.icm.edu.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://dzp.uw.edu.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup usługi publikowania artykułów w czasopismach otwartych z zakresu fizyki cząstek dla autorów z polskich instytucji naukowych w ramach międzynarodowego konsorcjum SCOAP3 w latach 2020–2022

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ICM-361-20/2019/WR

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup usługi publikowania artykułów w czasopismach otwartych z zakresu fizyki cząstek dla autorów z polskich instytucji naukowych w ramach międzynarodowego konsorcjum SCOAP3 w latach 2020–2022

3 --- VAL_TOTAL   value: 417000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN od 2014 r. Konsorcjum to zawarło umowy z 11 wiodącymi wydawcami, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne publikują artykuły z zakresu fizyk cząstek w modelu otwartym ze środków SCOAP3. Artykuły te mogą zgłaszać wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum. Koszty konsorcjum są rozkładane na kraje członkowskie proporcjonalnie do udziału autorów z tych krajów w publikacjach. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatorem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek konsorcjum krajowego uzyskał z MNiSW finansowanie składki członkowskiej Polski w SCOAP3 w ramach programu WBN i reprezentuje Polskę w umowach z CERN od 2014 r. W ramach obecnego postępowania została zawarta umowa na lata 2020–2022.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_TECHNICAL

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u jedynego dostawcy (koordynatora konsorcjum SCOAP3) – CERN. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

5 P: Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez CERN, który jest koordynatorem konsorcjum SCOAP3 i zawarł umowy w imieniu konsorcjum z wydawcami czasopism. Konsorcjum SCOAP3 jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym dostawcą usługi.

5 P: Czasopisma objęte programem SCOAP3 stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy oraz podstawowe narzędzie prezentacji wyników badań dla i przez pracowników naukowych we wszystkich instytucjach akademickich i naukowych obejmujących dziedzinę fizyki cząstek. Czasopisma te mają charakter specjalistyczny, co powoduje, że usługa publikowania w tych czasopismach nie może być zastąpiona przez publikowanie w innych czasopismach. Rozwiązaniem alternatywnym do wnioskowanego zamówienia jest zakup usługi indywidualnie przez autorów z polskich instytucji naukowych, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt udziału w konsorcjum, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Udział Polski w SCOAP3 jest finansowywany przez MNiSW od 2014 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia wynika z dotychczasowych decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji i nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany.

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: ICM-361-20/2019/WR

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup usługi publikowania artykułów w czasopismach otwartych z zakresu fizyki cząstek dla autorów z polskich instytucji naukowych w ramach międzynarodowego konsorcjum SCOAP3 w latach 2020–2022

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-23

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: The European Organization for Nuclear Research

ADDRESS: RCS-SIS-OA

TOWN: Geneva 23

POSTAL_CODE: CH-1211

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 418150.89

5 VAL_TOTAL: 417000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-04

9+1