Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 160-390578 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice 1 Baza Lotnictwa Transportowego
POLSKA (PL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Warszawa (PL911) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-08-19 00:00:00
Scadenza 2020-11-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 101-244387

2020/S 101-244387 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-402041-001

1 DELETION_DATE: 20201122

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 160

2 DATE_PUB: 20200819

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 160-390578

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390578-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.1bltr.wp.mil.pl

2 ORIGINAL_CPV: Aircraft operating services

INFOCODE: 60445000

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating oils and lubricating agents

INFOCODE: 09211000

2 ORIGINAL_CPV: Motor oils

INFOCODE: 09211100

2 ORIGINAL_CPV: Turbine lube oils

INFOCODE: 09211300

2 ORIGINAL_CPV: Reductor oils

INFOCODE: 09211500

2 ORIGINAL_CPV: Oils for use in hydraulic systems and other purposes

INFOCODE: 09211600

2 ORIGINAL_CPV: Liquids for hydraulic purposes

INFOCODE: 09211610

2 ORIGINAL_CPV: Mould release oils

INFOCODE: 09211620

2 ORIGINAL_CPV: Anti-corrosion oils

INFOCODE: 09211630

2 ORIGINAL_CPV: Electrical insulating oils

INFOCODE: 09211640

2 ORIGINAL_CPV: Brake fluids

INFOCODE: 09211650

2 ORIGINAL_CPV: Collected and purified water

INFOCODE: 41000000

2 ORIGINAL_CPV: Aviation ground support software package

INFOCODE: 48131000

2 ORIGINAL_CPV: Meal-preparation services

INFOCODE: 55321000

2 ORIGINAL_CPV: Catering services

INFOCODE: 55520000

2 ORIGINAL_CPV: Container handling services

INFOCODE: 63111000

2 ORIGINAL_CPV: Baggage handling services

INFOCODE: 63112000

2 ORIGINAL_CPV: Aircraft refuelling services

INFOCODE: 63733000

2 ORIGINAL_CPV: Hangar services

INFOCODE: 63734000

2 ORIGINAL_CPV: Sewage removal services

INFOCODE: 90410000

2 ORIGINAL_CPV: Aviation kerosene

INFOCODE: 09131000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 101-244387

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200814

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по експлоатация на самолети

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Provoz letadel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betjening af fly

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bedienung von Luftfahrzeugen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες χειρισμού αεροσκαφών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aircraft operating services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de operación de aeronaves

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Õhusõidukite käitamine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ilma-alusten käyttöpalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'exploitation d'avions

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aircraft operating services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge upravljanja letjelicom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Légijármű-üzemeltetési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi aerei operativi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Orlaivių valdymo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lidaparātu apkalpes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ l-operat ta’ l-ajruplani

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vliegtuigexploitatie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi obsługiwania statków powietrznych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de exploração de aeronaves

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de exploatare a avioanelor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s prevádzkou lietadiel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve upravljanja letal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Flygtjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: 1 Baza Lotnictwa Transportowego

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: 1 Baza Lotnictwa Transportowego

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Żwirki i Wigury 1C

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-909

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 261821316

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 261821054

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.1bltr.wp.mil.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: 1 Baza Lotnictwa Transportowego

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: transport lotniczy

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 12/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

5 P: 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, stanowiące nie więcej niż 10 % wartości pierwotnego zamówienia, na podstawie odrębnej umowy. Zakres wspomnianych zamówień obejmuje powtórzenie usług podobnych do przedmiotu zamówienia, a polegających na wykonaniu usług zawartych w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia.

4 AC

5 AC_PRICE

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu umowy z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości lotnisk lub portów lotniczych objętych przedmiotem umowy względem podstawowej listy lotnisk i portów lotniczych wskazanych w OPZ.

5 P: 2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy.

5 P: 3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie stosowanie do własnych potrzeb.

5 P: 4. Warunkiem każdorazowej realizacji prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego zawiadomienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu na adres Wykonawcy podany w umowie), w którym wskazana zostanie ilość i nazwa (w tym lokalizacja) lotnisk lub portów lotniczych objętych tymże zawiadomieniem. O ile nic innego nie będzie wynikało z danego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazana tamże ilość lotnisk lub portów lotniczych zostaje objęta zakresem usług wskazanych w pkt 2 oraz w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia z dniem doręczenia Wykonawcy tegoż zawiadomienia.

5 P: 5. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi na zasadach oraz stawkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego.

5 P: 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Kryteria udzielenia zamówienia:

5 P: 1) koszt – 60 %;

5 P: 2) czas przedstawienia planowanej trasy lotu – 20 %;

5 P: 3) wydanie kart paliwowych na statki powietrzne będące na wyposażeniu Zamawiającego – 10 %;

5 P: 4) zapewnienie obsługi handlingowej w zakresie sprzątanie wnętrza danego statku powietrznego, cateringu, obsługi instalacji wodnych oraz inst. kanalizacyjnych na lotniskach wojskowych – 10 %.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 101-244387

2 AWARD_CONTRACT

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Powody unieważnienia postępowania:

L: 4 --- key: (P)   value: Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

L: 4 --- key: (P)   value: Uzasadnienie unieważnienia postępowania jest dostępne na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-08-14

17+1