Lavori di installazione di impianti in edifici

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di installazione di impianti in edifici.

Per il CPV selezionato " Lavori di installazione di impianti in edifici (45300000-0)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 485 item(s) (1212 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen, IGS Deidesheim, Errichtung einer Oberstufe
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Kreisverwaltung Bad Dürkheim 2021-01-15 2021-04-22
Kontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 2021-01-15 2021-04-22
Kutatópark tervezése és kivitelezése
bando di gara
HU Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 2021-03-12 2021-04-22
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 36
bando di gara
PL Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 2021-03-17 2021-04-22
Kokillbacken - Kungsängen Kyrkby 2:307
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SE Aktiebolaget Upplands-Brohus 2021-03-17 2021-04-22
Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 2021-03-30 2021-04-22
Health and Welfare Building, Vaksdal
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
NO Vaksdal kommune 2021-03-30 2021-04-22
Kokillbacken - Kungsängen Kyrkby 2:307
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SE Aktiebolaget Upplands-Brohus 2021-04-06 2021-04-22
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 5.2 oraz zadania nr 7 realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostr. Ś.”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-04-07 2021-04-22
Travaux d'installation de gestion technique centralisée à exécuter dans l'intérêt de la construction du lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen
avviso di aggiudicazione di appalto
LU Ministère de la mobilité et des travaux publics 2021-01-18 2021-04-23
2020 — Procurement Hunn School
avviso di aggiudicazione di appalto
NO Overhalla Kommune 2021-01-18 2021-04-23
Starkstromanlagen
bando di gara
DE Borromäus Hospital Leer gGmbH 2021-02-17 2021-04-23
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Michów
bando di gara
PL Gmina Michow 2021-03-17 2021-04-23
Demolition of Existing Spectator Stand, Construction of New Spectator Stand, Entrance Plaza and Associated Works at St. Conleth's GAA Park, Newbridge, Co. Kildare
bando di gara
IE Cumann Luthchleas Gael (CLG) Cill Dara 2021-03-19 2021-04-23
Demolition of Existing Spectator Stand, Construction of New Spectator Stand, Entrance Plaza and associated works at St Conleth's GAA Park, Newbridge, Co. Kildare
bando di gara
IE Cumann Luthchleas Gael (CLG) Cill Dara 2021-03-19 2021-04-23
Selectie uitvoerende partijen nieuwbouw Kindcentrum Leeuwesteyn
bando di gara
NL Willibrord Stichting 2021-03-22 2021-04-23
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Potok Wielki
bando di gara
PL Gmina Potok Wielki 2021-03-23 2021-04-23
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sławatycze w ramach projektu „Sławatycze – gmina z energią”
bando di gara
PL Gmina Sławatycze 2021-03-23 2021-04-23
Neubau Innovation Center – Infrastrukturversorgung Elektro
bando di gara
DE Universität des Saarlandes 2021-03-26 2021-04-23
Boligselskabet Viborg, afd. 6 Ringparken, renovering - udbud af hovedentreprise
bando di gara
DK Boligselskabet Viborg 2021-03-29 2021-04-23
Budowa linii 400 kV Mikułowa–Świebodzice oraz rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa i stacji 400/220/110 kV Świebodzice
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2021-04-06 2021-04-23
Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 2021-04-07 2021-04-23
Nyt Aalborg Universitetshospital. E194 køle- og frostrum - genudbud
avviso di aggiudicazione di appalto
DK Region Nordjylland 2021-01-19 2021-04-24
Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20 w Gdańsku
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 2021-01-19 2021-04-24
132_3-410 420 BKB – Brandschutzsanierung Berufskolleg Ost in Essen – hier: Wärmeversorgungs- und Sanitäranlagen
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Stadt Essen, vertreten durch die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH 2021-01-19 2021-04-24
1452+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form