Poland: lista avvisi del tipo "bando di gara" pagina 3/42 (25 per pagina)

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Poland ed i formulari di tipo "Bando di gara". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2021 ci sono 1026 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2021 ci sono totali 11718 informazioni (Poland).

Tutti gli f02: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi - II części” Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di ideazione tecnica
 Servizi geologici
 Servizi di prospezione sotterranea
 Servizi di cartografia
 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021-08-25 2021-09-23
ZP/CZD/108/21 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W RAMACH CHEMIOTERAPII – 25 pakietów Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
[n.d. ()]
N.D. ()  Prodotti farmaceutici
2021-08-27 2021-09-23
DOSTARCZENIE MATERACÓW GRZEWCZYCH Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Dispositivi e prodotti medici vari
2021-08-27 2021-09-23
Dostawa Autonomicznego Bezzałogowego Hydrograficznego Nawodnego Pojazdu Pomiarowego (ASV) wraz z pakietem logistycznym i szkoleniem KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
[n.d. ()]
N.D. ()  Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia
 Strumenti per idrografia
2021-08-27 2021-09-23
Część I: Dostawa systemów zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej WECDIS Część II: Dostawa systemu żyrokompasowego Część III: Dostawa sensorów pogodowych wraz z montażem KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
[n.d. ()]
N.D. ()  Strumenti per la navigazione e la meteorologia
 Strumenti meteorologici
2021-08-27 2021-09-23
Dostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowych do Wojskowego Instytutu Medycznego Wojskowy Instytut Medyczny
[n.d. ()]
N.D. ()  Apparecchiature informatiche e forniture
 Computer portatili
 Scanner per uso informatico
 Apparecchiature periferiche
 Stampanti e tracciatori
 Lettori di codici a barre
 Apparecchiature informatiche
 Schermi di visualizzazione
 Apparecchiatura informatica varia
 Parti, accessori e forniture per computer
 Mouse per computer
 Tastiere per elaboratori
 Web camera
 Cuffie
2021-08-27 2021-09-23
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP Pułtusk Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
[n.d. ()]
N.D. ()  Veicoli di lotta antincendio
2021-08-27 2021-09-23
Dostawa audiometru i komory do pomiarów audiometrycznych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/135/AL Politechnika Śląska
[n.d. ()]
N.D. ()  Audiometri
 Camera anecoica
2021-08-27 2021-09-23
Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
[n.d. ()]
N.D. ()  Pneumatici per autoveicoli
2021-08-27 2021-09-23
Leki programowe i chemioterapia standardowa. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
[n.d. ()]
N.D. ()  Prodotti farmaceutici
2021-08-27 2021-09-23
Dostawy urządzeń CCTV, SKD i SSWIN Komenda Stołeczna Policji
[n.d. ()]
N.D. ()  Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
 Parti di assemblaggi elettronici
 Cavo per comunicazioni per applicazioni speciali
 Sistemi di allarme
 Server
 Sistema di videosorveglianza
 Videoregistratori
 Apparecchiature per comunicazioni
 Macchine fotografiche digitali
 Pacchetti software per la gestione di licenze
 Unità centrale di elaborazione
 Monitor
 Sistemi di controllo di accesso
2021-08-27 2021-09-23
PN 11/08/2021 – zestawy komputerowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
[n.d. ()]
N.D. ()  Computer portatili
2021-08-27 2021-09-23
ROZBUDOWA SYSTEMU PACS/RIS O SYSTEM SKŁADOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO ORAZ DODATKOWE STACJE DIAGNOSTYCZNE I NEGATOSKOPY; ZAKUP SERWERÓW APLIKACJI I OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ (...) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
[n.d. ()]
N.D. ()  Server per elaboratori
 Apparecchiatura medica informatica
 Sistemi RAID (Redundant Array of Independent Disk)
2021-08-27 2021-09-23
„Umowa ramowa na świadczenie usług druków wydawnictw i publikacji na rzecz Państwowego Instytutu Wydawniczego Państwowy Instytut Wydawniczy
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di stampa e affini
 Libri stampati
 Servizi di stampa
2021-08-27 2021-09-23
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpady zielone o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie Urząd Miasta Piekary Śląskie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di gestione discariche di rifiuti
2021-08-27 2021-09-23
Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi connessi al software
 Scanner per uso informatico
 Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati
 Supporti di memorizzazione
 Pacchetti software e sistemi di informazione
 Pacchetti software per l'interconnettività di piattaforme
 Sistemi e server di informazione
 Server di rete
 Servizi di sviluppo di software personalizzati
 Servizi di analisi e programmazione di sistemi
 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
 Servizi di formazione informatica
 Servizi di configurazione di software
2021-08-27 2021-09-23
Świadczenie usług serwisu, przeglądu i napraw sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
2021-08-27 2021-09-23
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANGIOPLASTYKI I CEWNIKÓW PERMANENTNYCH
altri riferimenti (0)
  • 2021/S 012-024239;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
[n.d. ()]
N.D. ()  Presidi per angioplastica
2021-09-03 2021-09-23
Dostawa urządzeń w ramach modernizacji kanałów TVP Rozrywka, TVP Seriale, TVP Historia, TVP ABC i TV Biełsat do standardu HD Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przeds. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
[n.d. ()]
N.D. ()  Apparecchiature audiovisive e televisive
2021-08-13 2021-09-24
Usługa wykonania przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego - 179 pakietów Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
2021-08-13 2021-09-24
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di assicurazione sulla vita
2021-08-17 2021-09-24
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów Kopalni Soli "Wieliczka"” Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
[n.d. ()]
N.D. ()  Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
2021-08-18 2021-09-24
„Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim” Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
[n.d. ()]
N.D. ()  Lavori di sviluppo di siti
 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
 Lavori di lastricatura e asfaltatura
 Servizi di ideazione tecnica
 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
2021-08-20 2021-09-24
Budowa i uruchomienie Systemu informatycznego OPI-TPP 2.0, będącego głównym rezultatem realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”... Główny Instytut Górnictwa
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
 Pacchetti software per la pubblicazione elettronica
 Servizi di programmazione di software di gestione dei contenuti
 Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
 Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)
 Fornitori di servizi di applicazioni
 Pacchetti software per base dati
2021-08-20 2021-09-24
Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej i wykonanie robót budowlanych przy ul. Więckowskiego 5 we Wrocławiu Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialająca w imieniu Gminy Wrocław
[n.d. ()]
N.D. ()  Lavori di idraulica
 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021-08-23 2021-09-24