Poland: lista avvisi del tipo "bando di gara"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Poland ed i formulari di tipo "Bando di gara". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2021 ci sono 1221 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2021 ci sono totali 3619 informazioni (Poland).

Tutti gli f02: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Poprawa bezpieczeństwa ruchu ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 853 odcinek Józefów – Długi Kąt od km 24+870 do km 29+600 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
[n.d. ()]
N.D. ()  Lavori di rifacimento di manto stradale
 Lavori di superficie per strade
2021-04-26 2021-05-08
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 842, m. Stara Wieś od km 17+350 do km 17+900 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie zs. w Bychawie
[n.d. ()]
N.D. ()  Lavori di riparazione stradale
2021-04-26 2021-05-08
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); znak postępowania ZZP-59/21 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
[n.d. ()]
N.D. ()  Ormoni pituitari, ipotalamici e simili
2021-04-26 2021-05-08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10 / 2021 „Eko-Region” Sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2021-04-26 2021-05-08
Usługa serwisowania aparatu SPECT/CT Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
2021-04-26 2021-05-08
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach programów lekowych, produktów leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb WCSKJ Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
[n.d. ()]
N.D. ()  Prodotti farmaceutici
2021-03-23 2021-05-09
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w gminie Siemień Gmina Siemień
[n.d. ()]
N.D. ()  Moduli fotovoltaici solari
 Lavori di installazione di cablaggi
 Lavori di connessione elettrici
 Collettori solari per la produzione di calore
 Impianto solare
 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
 Lavori di installazione di impianti in edifici
 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
 Lavori di idraulica
 Lavori di installazione di caldaie
2021-03-26 2021-05-10
Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi falochronu północnego wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
[n.d. ()]
N.D. ()  Lavori di costruzione di frangiflutti
2021-04-02 2021-05-10
Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
 Apparecchiature mediche
 Cateteri
 Siringhe
 Aghi per uso medico
2021-04-02 2021-05-10
Dostawa sprzętu medycznego nr DZPUCK.262.021.2021 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[n.d. ()]
N.D. ()  Materiali medici
2021-04-02 2021-05-10
Dostawa aparatury medycznej na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[n.d. ()]
N.D. ()  Apparecchiature mediche
2021-04-02 2021-05-10
Zakup i dostawa aparatu do PCR dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
[n.d. ()]
N.D. ()  Apparecchi di prova e controllo
2021-04-02 2021-05-10
Sukcesywna dostawa podłoży, testów oraz zestawów odczynnikowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej. Szpital Wojewódzki w Poznaniu
[n.d. ()]
N.D. ()  Reattivi per laboratorio
2021-04-02 2021-05-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – nowy asortyment Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
[n.d. ()]
N.D. ()  Apparecchiature mediche
2021-04-02 2021-05-10
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS, ziarniniak Wegnera i MPA, SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
[n.d. ()]
N.D. ()  Prodotti farmaceutici
2021-04-02 2021-05-10
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di pulizia
 Servizi di pulizia di edifici
 Servizi di pulizia finestre
 Servizi di pulizia di apparecchiature per ufficio
 Servizi di pulizia di uffici
2021-04-02 2021-05-10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie Gmina Kobiele Wielkie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
 Servizi di raccolta di rifiuti
 Servizi di trasporto di rifiuti
 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
 Servizi di riciclo dei rifiuti
 Servizi di gestione discariche di rifiuti
 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
2021-04-02 2021-05-10
Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postoju Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di riparazione e manutenzione vari
 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari
 Macchine e apparecchi di filtraggio o purificazione di gas
 Pompe
 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
 Trasportatori
 Attrezzature per trasportatori
 Servizi di sabbiatura di strutture tubolari
 Servizi di pulizia
 Macchinari per la cernita e il filtraggio
2021-04-02 2021-05-10
Usługa ubezpieczenia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie Stadion Śląski Sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi assicurativi
2021-04-02 2021-05-10
Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di protezione dai rischi naturali o dai pericoli
2021-04-02 2021-05-10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna Gmina Jabłonna
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
 Servizi di raccolta di rifiuti
 Servizi di trasporto di rifiuti
 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
 Servizi di gestione discariche di rifiuti
2021-04-02 2021-05-10
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – budowa zastawek” Nadleśnictwo Szklarska Poręba
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di controllo di costruzioni
2021-04-02 2021-05-10
Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Servizi di sicurezza
2021-04-02 2021-05-10
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z głowicą szorującą i wymiennym osprzętem zimowym dla MPO Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
[n.d. ()]
N.D. ()  Autoveicoli per usi speciali
 Autospazzatrici
2021-04-06 2021-05-10
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
[n.d. ()]
N.D. ()  Prodotti farmaceutici
2021-04-06 2021-05-10