Poland: lista avvisi del tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Poland ed i formulari di tipo "Avviso di aggiudicazione di appalto". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2021 ci sono 7021 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2021 ci sono totali 8066 informazioni (Poland).

Tutti gli f03: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Dostawa, uruchomienie i konfiguracja wysokowydajnego sprzętu komputerowego na potrzeby badań nad ludzkim genomem oraz zagadnień Data Science prowadzonych na Wydziale MiNI PW
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 193-465970;
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Server per elaboratori
2021-01-14 2021-04-19
Dostawa przełączników sieciowych do sądów apelacji białostockiej.
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 192-461388;
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
[białostocki]
MAKROREGION WSCHODNI  Apparecchiature di rete
2021-01-14 2021-04-19
Dostawa mobilnego rozdrabniacza, perforatora i rozrywarki do worków do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, z podziałem na części
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 189-455847;
Celowy Związek Gmin CZG-12
[gorzowski]
Gorzowski  Macchinari vari per impieghi speciali
 Trituratori
2021-01-14 2021-04-19
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 207-504218;
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn
[opolski]
Gliwicki  Servizi forestali
 Servizi di lavorazione boschiva
 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
 Servizi di sfruttamento forestale
 Trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
 Servizi di disboscamento
 Servizi di taglio alberi
 Servizi di manutenzione alberi
 Seminagione di piante
 Servizi connessi alla silvicoltura
 Servizi di gestione silvicola
 Servizi di controllo di infestazioni silvicole
 Servizi di afforestazione
 Servizi di lotta contro gli incendi forestali
 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
 Lavori di costruzione
2021-01-14 2021-04-19
„Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim” – zamówienie podobne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Lavori di difesa dalle piene
2021-01-15 2021-04-20
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 153-374366;
Gmina Stawiguda
[olsztyński]
OlsztyÅ„ski  Pacchetti software e sistemi di informazione
 Apparecchiature informatiche e forniture
 Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati
 Network
 Router di rete
 Materiali per telecomunicazioni
 Suite di pacchetti software
 Pacchetti software operativi e base dati
 Server
 Pacchetti software e sistemi informatici vari
 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
 Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente
 Servizi di assistenza sistemi
 Servizi di implementazione di software
 Servizi di formazione dei dipendenti
2021-01-15 2021-04-20
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, kompletnych części zamiennych, materiałów i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP Rzeszów oraz narzędzi i sprzętu warsztatowego
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 167-403019;
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
[podkarpackie]
Podkarpackie  Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
2021-01-15 2021-04-20
„Roboty utrzymaniowe na rzece Rudnia w km 0+000 – 22+845 w m. Rudnik, Jeżowe, Krzywdy, Kamień, gm. Rudnik, Jeżowe, Kamień” – zamówienia podobne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021-01-15 2021-04-20
„Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 – 24+351 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin” – zamówienia podobne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021-01-15 2021-04-20
„Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa Nil w km 20+020 – 26+913 tj. 6 893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm. Kolbuszowa” – zamówienia podobne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021-01-15 2021-04-20
„Roboty utrzymaniowe na potoku Górnianka w km 0+000 – 1+494, 2+087 – 3+857 i 4+369 – 6+967 tj. 5 914 mb w m. Kolbuszowa, Kupno gm. Kolbuszowa” – zamówienia podobne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021-01-15 2021-04-20
„Roboty utrzymaniowe na rzece Złota w km 14+200 – 20+920 oraz 21+360 – 22+110 w m. Brzyska Wola, Kulno, Wólka Łamana, Dąbrówki, Bukowina, gm. Kuryłówka, Potok Górny, Biszcza” – zamówienia podobne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
[rzeszowski]
Podkarpackie  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021-01-15 2021-04-20
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 212-518324;
Powiat Wałecki
[koszaliński]
KoszaliÅ„ski  Servizi di concessione di credito
2021-01-15 2021-04-20
Budowa zbiornika suchego w oddz. 84 leśnictwa Gumniska
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 198-478935;
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dębica
[tarnobrzeski]
Tarnobrzeski  Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
 Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
 Lavori di scavo e movimento terra
 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
 Lavori di preparazione del cantiere edile
2021-01-15 2021-04-21
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 142-348391;
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
[gorzowski]
Gorzowski  Lavori di costruzione di impianti sportivi
2021-01-15 2021-04-21
Remont budynku przy ul. Małachowskiego 22 we Wrocławiu.
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 202-487181;
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
[miasto wrocław]
Miasto WrocÅ‚aw  Lavori generali di costruzione di edifici
 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
 Lavori di installazione di cablaggi
 Lavori di isolamento
2021-01-15 2021-04-21
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2021–2023
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 202-487211;
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
[miasto szczecin]
Miasto Szczecin  Lavori di manutenzione stradale
 Lavori di riparazione stradale
2021-01-15 2021-04-21
Roboty budowlane – przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 215-526044;
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Lavori di costruzione
 Apparecchi per angiografia
 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2021-01-15 2021-04-21
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo drogowego kat. A w km 256,551
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 160-389345;
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
[ÅšlÄ…skie]
ÅšlÄ…skie  Lavori di costruzione
 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
 Lavori di costruzione di strade e autostrade
 Lavori stradali
 Lavori di costruzione per ponti
 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
 Lavori di costruzione ferroviari
 Smantellamento di binari
 Lavori di posa di binari
 Lavori di segnaletica ferroviaria
 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
 Servizi di ideazione tecnica
2021-01-15 2021-04-21
Remont budynku przy ul. Małachowskiego 16 we Wrocławiu
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 200-484070;
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
[miasto wrocław]
Miasto WrocÅ‚aw  Lavori generali di costruzione di edifici
 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
 Lavori di installazione di cablaggi
 Lavori di isolamento
2021-01-15 2021-04-21
Przebudowa zbiorników w Leśnictwie Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj: część 1: Przebudowa zbiornika „Letni Górny” w L. Korniaktów, część 2: Przebudowa zbiornika „Wyspowy” w L. Korniaktów
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 145-356096;
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk.
[rzeszowski]
Rzeszowski  Lavori di costruzione
 Servizi architettonici e servizi affini
2021-01-15 2021-04-21
„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałek na 2 zadania
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 206-500698;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
[polska]
POLSKA  Server
 Apparecchiature di rete
 Pacchetti software per reti, Internet e intranet
 Computer portatili
2021-01-15 2021-04-21
Zakup i dostawa papieru kserograficznego A4 i A3
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 185-446096;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
[warszawski stołeczny]
Miasto Warszawa  Carta xerografica
2021-01-15 2021-04-21
Sukcesywne dostawy oleju napędowego
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 202-488138;
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
[inowrocławski]
InowrocÅ‚awski  Combustibile diesel (EN 590)
2021-01-15 2021-04-21
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na lata 2021–2023
altri riferimenti (0)
 • 2020/S 197-474575;
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
2021-01-15 2021-04-21