Ontwerp heraanleg Strijderslaan

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 046-115862 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Gemeente Hamme 2 info
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese NL; - country: BE
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-03-08 00:00:00
Scadenza 2021-04-19 00:00:00

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-116201-001

1 DELETION_DATE: 20210419

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 46

2 DATE_PUB: 20210308

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 046-115862

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115862-2021:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: www.hamme.be

2 IA_URL_ETENDERING: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1354/AO/2021

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210303

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210419 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги в строителството

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technicko-inženýrské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørvirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de ingeniería

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööripalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'ingénierie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tehničke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ingegneria

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinerijos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstverlening door ingenieurs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynieryjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de engenharia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de inginerie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženirske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Hamme

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gemeente Hamme

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gemeente Hamme

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Marktplein 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Hamme

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9220

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 52475500

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: communicatie@hamme.be

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.hamme.be

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1354/AO/2021

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ontwerp heraanleg Strijderslaan

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 20211055

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zie II.2.4).

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Afbeelding projectafbakening.

5 P: De lengte van het tracé: 1 200 m.

5 P: Raming van de opdracht werken: 3 000 000 EUR.

5 P: De studie bestaat uit de opmaak van een haalbaarheidsstudie, een begeleidend communicatie- en participatietraject, de opmaak van een ontwerpstudie tot en met de opvolging van de aanbestedingsprocedure, de begeleiding van de uitvoering van de werken, de afkoppelingsstudie van de private percelen en de eventuele bijkomende studies gerelateerd aan de opdracht zoals uitvoerig beschreven in de technische voorschriften in dit bestek.

5 P: De opdracht is opgedeeld in drie delen die op hun beurt zijn opgedeeld in diverse vaste en voorwaardelijke deelopdrachten:

5 P: Deel 1: infrastructuurstudie.

5 P: — deelopdracht 1A — vast gedeelte: haalbaarheidsstudie,

5 P: — deelopdracht 1B — vast gedeelte: ontwerpstudie tot en met opvolging.

5 P: Van de aanbestedingsprocedure:

5 P: — deelopdracht 1C — vast gedeelte: begeleiding van de uitvoering der werken,

5 P: — deelopdracht 1D — vast gedeelte: participatietraject.

5 P: Deel 2: afkoppelingsstudie:

5 P: — deelopdracht 2A — voorwaardelijk gedeelte: opmaak afkoppelingsstudie,

5 P: — deelopdracht 2B — voorwaardelijk gedeelte: keuring private percelen.

5 P: Deel 3: Aanvullende studies gerelateerd aan het project

5 P: — deelopdracht 3A — voorwaardelijk gedeelte: studie grondinname,

5 P: — deelopdracht 3B — voorwaardelijk gedeelte: haalbaarheidsstudie nutsleidingen,

5 P: — deelopdracht 3C — voorwaardelijk gedeelte: diverse studies.

5 P: De opdrachtnemer dient een offerte in voor de volledige omvang van de opdracht, inclusief de vaste en de voorwaardelijke gedeeltes. De gunning van de opdracht geeft de opdrachtnemer echter enkel recht op uitvoering van de vaste gedeeltes. De voorwaardelijke gedeeltes zullen worden uitgevoerd wanneer tijdens of na de uitvoering van het vast gedeelte blijkt dat er een bijkomende deelopdracht nodig is. De uitvoering van een voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van de aanbesteder die aan de opdrachtnemer zal betekend worden.

5 P: De niet-uitvoering van één of meer voorwaardelijke gedeeltes geeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

5 P: De inschrijver houdt er in de prijszetting van zijn offerte rekening mee dat de algemene kosten en winst evenredig dienen te worden verdeeld over de verschillende deelopdrachten. De aanbesteder zal daar in haar prijsanalyse specifiek op toe zien.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Plan van aanpak ontwerpopdracht

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Plan van aanpak participatietraject

AC_WEIGHTING: 20

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Projectteam

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 9

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: *Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016 bevindt.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Verzekerd zijn tegen beroepsrisico's.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. een lijst van de voornaamste diensten met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Portfolio’s van minimum drie gelijksoortige en representatieve (zowel in concept als in omvang) dienstenopdrachten (infrastructuurstudies) die gedurende de afgelopen tien jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten, die dienen geleverd te zijn tot en met de voorlopige oplevering, worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de opdrachtnemer. Minimaal drie referenties van gelijkaardige opdrachten met betrekking tot afkoppelingsstudies tijdens de laatste drie jaar;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Enkel deelopdrachten participatietraject, afkoppelingssstudie en grondinname mogen in onderaanneming gegeven worden.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-04-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-08-17

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-04-19

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 10:00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State — griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Wetenschapsstraat 37

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel (Etterbeek)

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-03

8+1