Servicii de împăduriri la Ocolul Silvic Dăbuleni – Dolj

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 050-125109 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A. 3 info
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-03-12 00:00:00
Scadenza 2021-04-19 00:00:00
Valori 2˙679˙631.41 RON (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-126854-001

1 DELETION_DATE: 20210419

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 50

2 DATE_PUB: 20210312

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 050-125109

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125109-2021:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.rosilva.ro

2 IA_URL_ETENDERING: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115331

2 ORIGINAL_CPV: Afforestation services

INFOCODE: 77231600

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2679631.41

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210309

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210419 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по залесяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zalesňování

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skovplantning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aufforstung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αναδάσωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Afforestation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de repoblación forestal

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsastamise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsänistutuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de boisement

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Afforestation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge pošumljavanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erdőtelepítési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di afforestazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miškų želdinimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apmežošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' afforestazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bebossingsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zalesiania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de florestação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de împădurire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby týkajúce sa zalesňovania

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve pogozdovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Craiova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skogsplantering

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 764fca58-e526-40f7-8713-69014e9c2a26

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: RO1590120

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Direcția Silvică Dolj, Str. Iancu Jianu nr. 19

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Craiova

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 200142

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Direcția Silvică Dolj

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 251421363

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: daniel.robu@rnp.rosilva.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 251597059

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.rosilva.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115331

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Regie autonomă

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Silvicultură și exploatări forestiere

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de împăduriri la Ocolul Silvic Dăbuleni – Dolj

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2216/04/03/2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de impăduriri integrale, întreținere, completari si refaceri plantatii tinere pe teritoriul din raza de activitate a Ocolului Silvic Dabuleni din cadrul Direcției Silvice Dolj. Se vor împăduri terenurile din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă, se vor consolida plantațiile tinere prin servicii de întreținere, se vor completa si reface plantatiile anterioare, acolo unde este cazul.

L: 4 --- key: (P)   value: Data-limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15 zile (a 16-a zi inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor).

L: 4 --- key: (P)   value: Termenul-limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 2679631.41

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Ocolul Silvic Dabuleni, jud Dolj

4 SHORT_DESCR

5 P: Serviciile se executa in fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Dabuleni

5 P: Cantitatile minime si maxime sunt cele prevazute in caietul de sarcini.

5 P: Valoare minimă contract subsecvent=14327.90 lei

5 P: Valoare maximă contract subsecvent=559618,68 lei

5 P: Valoare maximă acord cadru = 2679631.41 lei

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 24

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

L: 4 --- key: (P)   value: Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE si declaratia privind evitarea conflictului de interese (declaratia privind neincadrarea in art 59-60), de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si declaratii urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

L: 4 --- key: (P)   value: Aceste documente pot fi:

L: 4 --- key: (P)   value: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; Comisia de evaluare va considera ca actuale documentele depuse astfel: -Certificatul privind taxele locale valabil (conform mentiunilor de pe certificat) -Certificatul privind taxele la bugetul de stat emis in cursul lunii in care s-a prezentat si care atesta lipsa datoriilor la nivelul lunii anterioare celei in care s-a prezentat (inclusiv pentru certificatele depuse ulterior datei de 25 a lunii).

L: 4 --- key: (P)   value: •cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Comisia de evaluare va considera cazierele judiciare ca fiind actuale daca sunt in perioada de valabilitate de 6 luni de la emitere.

L: 4 --- key: (P)   value: •alte documente edificatoare, după caz

L: 4 --- key: (P)   value: Persoanele cu functie de decizie si persoanele care pot influenta procedura de atribuire sunt urmatoarele: Daniel Drignei - director, Florian Popa - director tehnic, Razvan MITROI - director economic, Cornelia Stanescu- economist, Andrei Elena – inginer, George GabrielLungu - cons. Juridic, Mititelu Victor Bogdan – inginer silvic.

L: 4 --- key: (P)   value: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

L: 4 --- key: (P)   value: SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor“

L: 4 --- key: (P)   value: Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia. Comisia de evaluare va considera valabil certificatul constatatotr emis de ONRC cu maxim 30 de zile inainte de data prezentarii.

L: 4 --- key: (P)   value: Operatorul economic poate depune si un document mai vechi de 30 de zile daca este insotit de o declaratie a reprezentantului legal ca,, certificatul constatator emis de ONRC nr......./data cuprinde date reale actuale, deoarece de la data emiterii acestuia nu am efectuat modificari...,,,.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Ofertantul trebuie să fie atestat conform OM1763/2015- Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, pentru grupele prevazute la art. 6 lit a si b.

L: 4 --- key: (P)   value: SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul in speta sau documentul echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în atestat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj). SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 FRAMEWORK

4 SINGLE_OPERATOR

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-04-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: RO

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-07-19

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-04-19

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 15:00

4 PLACE

5 P: In SEAP

4 INFO_ADD

5 P: Membrii comisiei de evaluare

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Pretul ofertei se va calcula prin inmultirea cantitatilor maxime/ acord cadru cu preturile unitare ofertate care sunt precizate in anexa la formularul de oferta si in caietul de sarcinila fiecare lot.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare

L: 4 --- key: (P)   value: Va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras

L: 4 --- key: (P)   value: Oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele

L: 4 --- key: (P)   value: Mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea “Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie

L: 4 --- key: (P)   value: Declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Completarea si depunerea DUAE in format xml este obligatorie chiar daca ofertantii au depus unele documente de calificare care probeaza indeplinirea cerintelor odata cu oferta in SEAP. DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link:https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/duae. DUAE a fost configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

L: 4 --- key: (P)   value: Conform informatiilor transmise de AADR:

L: 4 --- key: (P)   value: Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

L: 4 --- key: (P)   value: Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

L: 4 --- key: (P)   value: Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

L: 4 --- key: (P)   value: AC va solicita clarificari in cazul in care exista neconcordante sau neclaritati ale declaratiei DUAE depuse deofertanti.

L: 4 --- key: (P)   value: In cazul nedepunerii DUAE odata cu oferta, of. va fi respinsa cf art 137 al. 2 din HG 395/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractanta are dreptul sa nu raspunda la clarificarile solicitate dupa expirarea termenului. precizat la cap I.3 si II.1.4.

L: 4 --- key: (P)   value: Situatia ofertantilor participanti la procedura se va transmite in SEAP, in cadrul,,Declaratiei de participare,, care va putea fi accesata de operatorii economici inscrisi.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Serviciul juridic al Direcției Silvice Dolj

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Iancu Jianu nr. 19

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Craiova

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 200000

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 251421363

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@craiova.rosilva.ro

L: 4 --- key: (URL)   value: www.rosilva.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-09

8+1