Servicii privind elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiții „Coridor de mobilitate urbană: Alesd sud-Alesd Nord”

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 052-131078 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Orasul Alesd 4 info
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese RO; - country: RO
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-03-16 00:00:00
Scadenza 2021-04-19 00:00:00
Valori 377˙551.02 RON (valore totale stimato)
Informazioni collegate
  • 2021/S 079-203758 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-131948-001

1 DELETION_DATE: 20210419

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 52

2 DATE_PUB: 20210316

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 052-131078

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131078-2021:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.alesd-bihor.ro

2 IA_URL_ETENDERING: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115544

2 ORIGINAL_CPV: Engineering-design services for traffic installations

INFOCODE: 71322500

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 377551.02

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210311

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210419 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické projekty pro dopravní instalace

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering-design services for traffic installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de diseño técnico de instalaciones de tráfico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Liiklusseadmete tehnilise projekteerimise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Liikennejärjestelmien tekninen suunnittelu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conception technique pour installations de transport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering-design services for traffic installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničkog projektiranja za prometne naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Satiksmes regulēšanas iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tad-disinn ta' l-inġinerija għal stallazzjonijiet tat-traffiku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische ontwerpen van verkeersinstallaties

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concepção técnica de infra-estruturas para tráfego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega projektiranja za prometne naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Alesd

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teknisk konstruktion av trafikanläggningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Orasul Alesd

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 997126a1-494f-4208-bd6f-5a05d29e58b8

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Orasul Alesd

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 4348920

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Bobâlna nr. 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Alesd

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 415100

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ioan Coloman Todoca

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 259342539

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: primaria.alesd@cjbihor.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 259342589

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.alesd-bihor.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115544

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii privind elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivului de investiții „Coridor de mobilitate urbană: Alesd sud-Alesd Nord”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 4348920/2/05.02.2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru elaborare Documentație tehnico-economică aferente proiectului „Coridor de mobilitate urbana: Alesd sud-Alesd Nord” finantat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), implementat în parteneriat cu ADR Nord-Vest, conform acordului de parteneriat nr. 14275/4.11.2020. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 377551.02

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Oras Alesd.

4 SHORT_DESCR

5 P: Proiectul „Coridor de mobilitate urbana: Alesd sud-Alesd Nord”, proiect pentru care s-a depus Cererea de finanțare prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și este implementat în parteneriat cu ADR Nord-Vest conform Acord de parteneriat nr 14275/04.11.2020. Proiectul presupune realizarea: Documentațiilor tehnico economice la nivel de Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI (cu toate studiile a și expertizele tehnice aferente), Documentatii suport pentru abținerea Certificatului de Urbanism și obținerea avizelor și acordurilor aferente acestuia, Proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire P.A.C. Proiect de organizare a execuției lucrărilor P.O.E., Proiect tehnic de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile HG 907/2016

5 P: Și anexele acesteia. Durata contractului este de 6 luni de la semnarea acestuia, dar nu mai tarziu de 30.09.2021. Contractul de achiziție isi păstreaza valabilitatea până la data finalizării implementării proiectului, respectiv 03.12.2021. Durata contractului de achiziție se va prelungi corespunzător, fără costuri suplimentare, în cazul prelungirii perioadei de implementare a contractului de finanţare aferent acestui proiect.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Componenta tehnică- Experienta specifică a experților cheie

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 40

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 6

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Servicii privind elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivului de investitii „Coridor de mobilitate urbana: Alesd sud-Alesd Nord”, proiect pentru care s-a depus Cererea de finanțare prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) este implementat în parteneriat cu ADR Nord-Vest.

4 INFO_ADD

5 P: Proiectul „Coridor de mobilitate urbana: Alesd sud-Alesd Nord”, proiect pentru care s-a depus Cererea de finanțare prin Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) este implementat în parteneriat cu ADR Nord-Vest conform Acord de parteneriat nr.14275/04.11.2020.

5 P: Proiectul presupune realizarea: Documentațiilor tehnico economice la nivel de Stu... detalii pe www.e-licitatie.ro

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

L: 4 --- key: (P)   value: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

L: 4 --- key: (P)   value: Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor, asociatilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Formular Declarație privind conflictul de interese completat

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Orice alte documente edificatoare.

L: 4 --- key: (P)   value: Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:

L: 4 --- key: (P)   value: 1 TODOCA IOAN COLOMAN PRIMAR

L: 4 --- key: (P)   value: 2 PAUL KAJANTO VICEPRIMAR (PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR)

L: 4 --- key: (P)   value: 3 STELIAN DEM SEF SERVICIU CONTABILITATE

L: 4 --- key: (P)   value: 4 NICOLETA LAURAN SECRETAR

L: 4 --- key: (P)   value: 5 PANTEA BOGDAN ADMINISTRATOR PUBLIC (MEMBRU COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR)

L: 4 --- key: (P)   value: 6 CRISTIAN VINTER INSPECTOR ACHIZITII (MEMBRU COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR)

L: 4 --- key: (P)   value: 7 GHEORGHE LAZA ARHITECT SEF (MEMBRU COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR)

L: 4 --- key: (P)   value: 8 UNGURA ANCUTA FLORENTINA INSPECTOR UIP (MEMBRU COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR)

L: 4 --- key: (P)   value: 9 ALB MARIANA CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 10 ALHAJ ADEL CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 11 CIAVOI ANDREA HAJNALKA CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 12 CIPLEU SORIN LEONTIN CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 13 DUBĂU FLORIN CĂLIN CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 14 EGRI ILINCA FLORINA CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 15 GĂINESCU FLAVIU CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 16 GORDAN CĂLIN DAN CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 17 JOLDEA IOAN CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 18 LANG ALEXANDRU MARIUS CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 19 MANYURA MILAN MIROSLAV CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 20 MOTOCA SORIN ROMULUS CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 21 SCORȚE MONICA MARIA CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 22 ȚIPȚER ZENO DĂNUȚ CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 23 ZSOLT VARADI CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: 24 ZAH DANIEL CONSILIER LOCAL

L: 4 --- key: (P)   value: NOTA:

L: 4 --- key: (P)   value: Certificatele de atestare fiscală se vor prezenta pentru toate sediile/punctele de lucru din subordine, inscrise in certificatul ONRC, daca este cazul. Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în țara de rezidență, traduse în limba română. În cazul în care, în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164,165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

L: 4 --- key: (P)   value: Înscrierea în Registrul comerțului - Certificat Constatator ONRC.

L: 4 --- key: (P)   value: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului /acordului-cadru de achiziție publică/sectorială.

L: 4 --- key: (P)   value: Autoritatea contractantă solicita operatorilor economici ce depun oferta să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa

L: 4 --- key: (P)   value: Actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C., informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

L: 4 --- key: (P)   value: Modalitatea de îndeplinire:

L: 4 --- key: (P)   value: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

L: 4 --- key: (P)   value: Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro, DUAE fiind integrat în SICAP.

L: 4 --- key: (P)   value: • DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.

L: 4 --- key: (P)   value: La solicitarea autorității doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial.

L: 4 --- key: (P)   value: Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

L: 4 --- key: (P)   value: ! Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate pentru fiecare membru al asocierii.

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016. (Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.)

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat În conformitate cu prevederile art.179, lit.b din Legea nr.98/2016 actualizată, operatorii economici participanți vor face dovada ca au prestat în conformitate cu normele profesionale în domeniu și dus la bun sfârșit servicii similare de proiectare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, în cel mult ultimii 3 ani, la nivelul a cel puțin un contract sau la nivelul mai multor contracte, în valoare cumulată de minimum: 377.551 RON fără TVA. Prin servicii similare de proiectare se înțelege proiectare în oricare din fazele SF/DALI/PT/PT+DE pentru lucrări de construcții. Nivelul valoric al cerinței privind experiența similară a fost stabilit în corelare cu valoarea estimată a contractului, respectiv a valorii estimate a serviciilor de proiectare, fără a se depăși aceasta. Serviciile trebuie să fi fost prestate în cel mult ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. Având în vedere prevederile art.13, alin.(2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr.2/2017, dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. Atunci când contractele sunt exprimate în altă monedă decât leul, echivalența leu/altă monedă va fi efectuată la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectivă. • În situația în care un operator economic nu poate îndeplini cerința referitoare la experiența similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune, sau poate invoca susținerea unor terți, caz în care experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

L: 4 --- key: (P)   value: Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul de a subcontracta orice parte a Contractului şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții declarati prin DUAE integrat in SEAP numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului și numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016 actualizată, menționând partea/părțile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum şi identitatea Subcontractanților. În cazul în care ofertantul are intenţia să subcontracteze parte/părţi din contract, acesta are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/ părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părţi din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi. Resursele umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează sa fie îndeplinit. Subcontractantul/ subcontractanţii nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165 și art.167 din Legea nr. 98/2016 actualizată.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: • La nivelul DUAE integrat în SICAP ofertanții/ofertantul asociat/terțul susținător, după caz, vor prezenta informații cu privire la serviciile similare de proiectare prestate în conformitate cu normele profesionale în domeniu și duse la bun sfârșit, în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea: numărului și datei contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Asociatul/asociații nominalizați, terțul susținător va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. • NOTĂ: numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. • Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 actualizată. •• Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile pentru confirmarea datelor declarate în DUAE certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de clientul beneficiar care să confirme prestarea în conformitate cu normele profesionale în domeniu și ducerea la bun sfârșit a serviciilor similare de proiectare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura. Certificatele/documentele trebuie să cuprinda cel puțin elementele de identificare ale contractului pentru care sunt emise (număr și dată contract, calitatea prestatorului - contractant unic, membru într-o asociere și procentul său de participare, subcontractant și partea de contract realizată, activitățile pentru care a fost responsabil, denumire obiect contract, inclusiv o descriere succintă a obiectului contractului, valoarea contractuală realizată exprimată în lei fără TVA, perioada de prestare.) •Autoritatea contractantă acceptă oricare dintre mijloacele de probă relevante, enumerate mai jos, prin care operatorii economici pot demonstra faptul că prestările de servicii similare de proiectare cu cele ce fac obiectul contractului, efectuate în perioada solicitată au fost duse la bun sfârșit. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuție; - certificate constatatoare; - alte documente echivalente; •Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare care probează îndeplinirea experienței similare, în copie lizibilă, semnate și ștampilate de reprezentantul legal/administratorul operatorului economic participant la procedură sau de persoana împuternicită de către reprezentantul legal/administratorul operatorului economic participant la procedură cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba română. •Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE integrat în SICAP urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art.196 din Legea nr.98/2016 actualizată.

L: 4 --- key: (P)   value: Subcontractanții participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE integrat in SEAP cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta odată cu DUAE integrat in SEAP acordul de subcontractare. Astfel, informaţiile prezentate în acest sens în Propunerea Tehnică şi informaţiile prezentate în Acordul de subcontractare trebuie să fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractanţilor şi al activităţilor care vor fi subcontractate. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului să transmită informatii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Documentele justificative urmează a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-04-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: RO

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-07-19

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-04-19

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 15:00

4 PLACE

5 P: In SEAP

4 INFO_ADD

5 P: Comisia de evaluare

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Operatorii economici participanți la procedură vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAEul deja configurat de autoritatea contractantă.

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie

L: 4 --- key: (P)   value: Și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor

L: 4 --- key: (P)   value: Art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a

L: 4 --- key: (P)   value: Ofertelor. Durata contractului este de 6 luni. Termenul de predare a documentatiei este de 6 luni, dar nu mai tarziu de 30.09.2021. Durata contractului de achiziție se va prelungi corespunzător, fără costuri suplimentare, în cazul prelungirii perioadei de implementare a contractului de finanţare aferent acestui proiect.

L: 4 --- key: (P)   value: Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total.

L: 4 --- key: (P)   value: Oferta cu valoare Pt (punctaj total) cea mai mare va fi declarată câştigătoare. Va fi declarată câștigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare menționați mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, în vederea departajării acestora, se va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la subfactorul de evaluare cu ponderea maximă în cadrul factorului de evaluare „Componenta tehnică. Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cnsc.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-11

9+1