Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren van basisuitrusting voor de Lokale Politie Waasland-Noord

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 058-146225 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Lokale Politie Waasland-Noord 1 info
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Ordine e sicurezza pubblica
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese NL; - country: BE
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura competitiva con negoziato
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-03-24 00:00:00
Scadenza 2021-04-19 00:00:00

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-149952-001

1 DELETION_DATE: 20210419

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 58

2 DATE_PUB: 20210324

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 058-146225

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146225-2021:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: BE

2 IA_URL_GENERAL: www.politiewano.be

2 IA_URL_ETENDERING: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/54/11W/2020

2 ORIGINAL_CPV: Occupational clothing

INFOCODE: 18110000

2 ORIGINAL_CPV: Occupational clothing, special workwear and accessories

INFOCODE: 18100000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210319

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210419 08:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Competitive procedure with negotiation

INFOCODE: B

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Public order and safety

INFOCODE: U

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Бeлгия

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Работно облекло

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgie

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zaměstnanecké oděvy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erhvervsbeklædning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Berufskleidung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βέλγιο

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Occupational clothing

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indumentaria de trabajo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutserõivad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Työpuvut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgique

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vêtements professionnels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bheilg, an

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Occupational clothing

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radna odjeća

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgium

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egyenruha

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgio

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indumenti professionali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Profesiniai drabužiai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Beļģija

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Profesionālie apģērbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Belġju

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ħwejjeġ okkupazzjonali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: België

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Beroepskleding

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Odzież branżowa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bélgica

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vestuário profissional

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgia

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Îmbrăcăminte de uz profesional

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgicko

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pracovné odevy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgija

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poklicna oblačila

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Belgien

3 --- TI_TOWN   value: Beveren

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbetskläder för män

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lokale Politie Waasland-Noord

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lokale Politie Waasland-Noord

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Gravenplein 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Beveren

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 9120

INFO4: BE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: mevrouw Veerle Vanhove

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +32 33762280

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: veerle.vanhove@politiewano.be

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.politiewano.be

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/54/11W/2020

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://eten.publicprocurement.be

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren van basisuitrusting voor de Lokale Politie Waasland-Noord

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2021/01

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren van basisuitrusting voor de Lokale Politie Waasland-Noord.

L: 4 --- key: (P)   value: Het politiekorps bestaat uit 176 operationele personeelsleden.

L: 4 --- key: (P)   value: — De leverancier verbindt zich er toe alle maten te kunnen leveren,

L: 4 --- key: (P)   value: — Indien een meerprijs in functie van bepaalde maten wordt gevraagd, zal de leverancier dit in de offerte specifiek vermelden,

L: 4 --- key: (P)   value: — De maatnames en het aanpassen dienen uitgevoerd te worden door de leverancier, ter plaatse op het commissariaat of bij de leverancier zelf,

L: 4 --- key: (P)   value: — De kledingstukken die na levering niet goed blijken te passen, moeten op kosten van de leverancier worden meegenomen voor een correcte aanpassing.

L: 4 --- key: (P)   value: De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

L: 4 --- key: (P)   value: — perceel 1 “Politionele basisuitrusting”,

L: 4 --- key: (P)   value: — perceel 2 “Aanvullende politionele basisuitrusting”.

L: 4 --- key: (P)   value: De inschrijver dient aan te geven voor welke perc[...] (zie opdrachtdocumenten).

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

4 LOT_COMBINING_CONTRACT_RIGHT

5 P: Leverancier die beide percelen kan aanbieden heeft voorrang.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Politionele basisuitrusting

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Logistieke dienst, Gravenplein 7, te 9120 Beveren.

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie II.2.1).

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kwaliteit

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Service

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Leveringstermijn

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

L: 4 --- key: (NB_MIN_LIMIT_CANDIDATE)   value: 3

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Aanvullende politionele basisuitrusting

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Logistieke dienst, Gravenplein 7, te 9120 Beveren.

4 SHORT_DESCR

5 P: Sportkledij.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Kwaliteit

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Service

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Leveringstermijn

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 48

4 NO_RENEWAL

L: 4 --- key: (NB_MIN_LIMIT_CANDIDATE)   value: 3

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

L: 4 --- key: (P)   value: — uittreksel uit Strafregister van vennootschap,

L: 4 --- key: (P)   value: — uittreksel uit Strafregister van zaakvoerder die bevoegd is om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen,

L: 4 --- key: (P)   value: — kopie statuten.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn,

L: 4 --- key: (P)   value: 2. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Detail jaarrekening van boekjaren 2018 en 2019 en voorlopige jaarrekening van 2020. De code 70 van resultatenrekening moet meegegeven worden. Minimumomzet per boekjaar van 250 000 EUR. Voor 2020 wordt dit à rato berekend.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking,

L: 4 --- key: (P)   value: 2. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.,

L: 4 --- key: (P)   value: 3. presentatie webshop.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Leverancier werkt voor de bestellingen met webshop. Alle werknemers krijgen individuele code om hun bestelling door te geven via de webshop. Deze aanvraag komt dan digitaal binnen bij dienst logistiek die de bestelling moet goedkeuren.

2 PROCEDURE

3 PT_COMPETITIVE_NEGOTIATION

3 FRAMEWORK

4 SEVERAL_OPERATORS

3 REDUCTION_RECOURSE

3 RIGHT_CONTRACT_INITIAL_TENDERS

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-04-19

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 08:00

3 LANGUAGES

INFO4: NL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 3

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

L: 4 --- key: (P)   value: Het type raamovereenkomst is verschillend per perceel. De raamovereenkomst zal worden uitgevoerd ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de deelnemers.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Raad van State

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Watenschapsstraat 33

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brussel

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1040

INFO4: BE

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-03-19

4+1