Dostawa analizatora immunologicznego

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 117-304648 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 36 info
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Istruzione
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-06-18 00:00:00
Scadenza 2021-07-26 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-312692-001

1 DELETION_DATE: 20210726

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 117

2 DATE_PUB: 20210618

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 117-304648

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304648-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.ujk.edu.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

2 ORIGINAL_CPV: Immuno-analysis devices

INFOCODE: 33127000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210614

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210726 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Оборудване за имунологичен анализ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Imunoanalytické přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Udstyr til immunanalyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ausrüstung für Immunoanalysen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immuno-analysis devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para análisis inmunológicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoanalüüsiseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immunoanalyysilaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Équipement pour immuno-analyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immuno-analysis devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Imunoanalitičke naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Immunanalizáló készülékek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi per immunoanalisi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Imuninių tyrimų prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Imunoanalīzes iekārtas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparati ta' l-immunoloġija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentarium voor immunoanalyse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do analizy immunologicznej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para imunoanálise

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparate pentru imunoanaliză

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Imunologicko-analyzačné prístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za imunoanalize

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Utrustning för immunanalys

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Żeromskiego 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kielce

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 25-369

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Barbara Kotras

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 413497278

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: bkotras@ujk.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 413445615

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.ujk.edu.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: uczelnia publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa analizatora immunologicznego

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ADP.2301.50.2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Analizator immunologiczny wraz z niezbędnym wyposażeniem (w tym laptop z oprogramowaniem) – 1 kpl.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Wykonawca zobowiązany będzie do:

L: 4 --- key: (P)   value: a. przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonej aparatury;

L: 4 --- key: (P)   value: b. transportu dostarczanej aparatury do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

L: 4 --- key: (P)   value: c. wniesienia dostarczonej aparatury do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego;

L: 4 --- key: (P)   value: d. instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanej aparatury.

L: 4 --- key: (P)   value: e. świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji aparatury, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19

4 SHORT_DESCR

5 P: Analizator immunologiczny, automatyczny, nastołowy wraz z laptopem i oprogramowaniem – 1 komplet; wymagane będzie szkolenie dla 4–5 osób.

4 AC

5 AC_COST

AC_CRITERION: Cena brutto

AC_WEIGHTING: 60

5 AC_COST

AC_CRITERION: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi

AC_WEIGHTING: 40

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 40

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – centrum symulacji medycznej UJK.

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

L: 4 --- key: (P)   value: a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 do 10 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.1.3 poniżej.

L: 4 --- key: (P)   value: Do oferty wykonawca dołączy:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (jeżeli dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: 3) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniężna);

L: 4 --- key: (P)   value: 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: 5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia

L: 4 --- key: (P)   value: Oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) szczegółowy opis oferowanego sprzętu; zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (dot. p. 6).

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie terminie nie krótszym niż 10 dni:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

L: 4 --- key: (P)   value: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

L: 4 --- key: (P)   value: c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

L: 4 --- key: (P)   value: d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

L: 4 --- key: (P)   value: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Dokument, o którym mowa w ppkt 2 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 11.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy - każda z nich polegająca na dostawie sprzętu medycznego, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy), każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Treść umowy zawartej z wybranym wykonawcą stanowi załącznik do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w rozdziale XX SWZ. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, osobą uprawnioną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest Barbara Kotras email: bkotras@ujk.edu.pl

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na miniPortalu.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2021-07-26

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2021-10-23

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2021-07-26

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:00

4 PLACE

5 P: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

4 INFO_ADD

5 P: Przed otwarciem ofert, udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EORDERING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 do 10 Pzp. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej „r.d.e.”). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP. Wszelkie Informacje dostępne są w SWZ na podanej przez zamawiającego stronie internetowej.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje na:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-06-14

57+1