Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Wasilków

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 013-027260 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Wasilków
Białostocki (PL841) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Białostocki (PL841) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-01-20 00:00:00
Scadenza 2021-04-25 00:00:00
Valori 608˙608.00 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 198-479388

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-025577-001

1 DELETION_DATE: 20210425

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 13

2 DATE_PUB: 20210120

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 013-027260

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:027260-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://bip.wasilkow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Solar photovoltaic modules

INFOCODE: 09331200

2 ORIGINAL_CPV: Solar collectors for heat production

INFOCODE: 09331100

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Transformer substation

INFOCODE: 45232221

2 ORIGINAL_CPV: Electrical wiring work

INFOCODE: 45311100

2 ORIGINAL_CPV: Electrical fitting work

INFOCODE: 45311200

2 ORIGINAL_CPV: Electrical engineering installation works

INFOCODE: 45315100

2 ORIGINAL_CPV: Electricity supply installations

INFOCODE: 45315300

2 ORIGINAL_CPV: Low-voltage installation work

INFOCODE: 45315600

2 ORIGINAL_CPV: Electrical installation work of transformers

INFOCODE: 45317200

2 ORIGINAL_CPV: Heating, ventilation and air-conditioning installation work

INFOCODE: 45331000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical power systems design services

INFOCODE: 71323100

2 ORIGINAL_CPV: Technical inspection and testing services

INFOCODE: 71630000

2 ORIGINAL_CPV: Plumbing and sanitary works

INFOCODE: 45330000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 608608.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 198-479388

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210115

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Слънчеви фотоволтаични модули

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solární fotovoltaické moduly

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solcellemoduler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solar photovoltaic modules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Módulos solares fotovoltaicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotogalvaanilised päikesemoodulid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aurinkosähkömoduulit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Modules solaires photovoltaïques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solar photovoltaic modules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solarni fotonaponski moduli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fényelektromos napelemmodulok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli fotovoltaici solari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saulės fotovoltiniai moduliai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Saules fotoelementu moduļi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli fotovoltajċi solari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fotovoltaïsche zonnecellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Módulos solares fotovoltaicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Module solare fotovoltaice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Slnečné fotoelektrické moduly

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Moduli s sončnimi fotonapetostnimi celicami

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wasilków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solcellsmoduler

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Wasilków

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Wasilków

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Białostocka 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wasilków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 16-010

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 857185700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: p.nietupski@wasilkow.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://bip.wasilkow.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Wasilków

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: OSO.271.13.2020.PN

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz programem funkcjonalno-użytkowym.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający w dniu 6 listopada 2020 r. umożliwi oględziny miejsca wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Miejsce zbiórki o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie współfinansowane jest z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś. priorytetowa V gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane.

3 --- VAL_TOTAL   value: 608608.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zamówienie w tym rodzaj oraz ilość dostaw, robót budowlanych, usług zostało opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowieniach umownych stanowiących załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje usługę projektowania, dostawę, montaż, roboty budowlane.

5 P: Szkoła Podstawowa, ul. Polna 1/4a, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 1312 konstrukcje wsporcze dach płaski 13 inwerter 12,5 kW 14 inwerter 17,5 kW 25 ekonomizer 56 rozdzielnica AC 37 rozdzielnica DC 18 okablowanie strony AC 19 okablowanie strony DC 110 instalacja uziemienia 111 instalacja odgromowa 112 montaż 48

5 P: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 1312 konstrukcje wsporcze dach płaski 13 inwerter 17,5 kW 24 inwerter 12,5 kW 15 ekonomizer 56 rozdzielnica AC 37 rozdzielnica DC 18 okablowanie strony AC 19 okablowanie strony DC 110 instalacja uziemienia 111 instalacja odgromowa 112 montaż 48.

5 P: Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Supraślska 2, Studzianki, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 622 konstrukcje wsporcze dach spadzisty 13 inwerter 12,5 kW 14 inwerter 10 kW 15 ekonomizer 56 rozdzielnica AC 27 rozdzielnica DC 18 okablowanie strony AC 19 okablowanie strony DC 110 instalacja uziemienia 111 instalacja odgromowa 112 montaż 23.

5 P: Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 762 konstrukcje wsporcze dach płaski 13 inwerter 12,5 kW 14 inwerter 15,0 kW 15 ekonomizer 56 rozdzielnica AC 27 rozdzielnica DC 18 okablowanie strony AC 19 okablowanie strony DC 110 instalacja uziemienia 111 instalacja odgromowa 112 montaż 28.

5 P: Przedszkole, ul. Polna 1/4c, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 472 konstrukcje wsporcze dach płaski 13 inwerter 17,5 kW 14 ekonomizer 55 rozdzielnica AC 16 rozdzielnica DC 17 okablowanie strony AC 18 okablowanie strony DC 19 instalacja uziemienia 110 instalacja odgromowa 111 montaż 17.

5 P: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły fotowoltaiczne 365 W 832 konstrukcje wsporcze dach spadzisty 13 inwerter 15 Kw 24 ekonomizer 105 rozdzielnica AC 26 rozdzielnica DC 17 okablowanie strony AC 18 okablowanie strony DC 19 instalacja uziemienia 110 instalacja odgromowa 111 montaż 30.

5 P: Przedszkole, ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków.

5 P: Lp; nazwa elementu; ilość:

5 P: 1. Moduły solarne o mocy 10 kW 12 konstrukcje wsporcze dach płaski 13 grupa pompowa solarna z oprzyrządowaniem 14 grupa pompowa CWU z oprzyrządowaniem 15 podgrzewacz wody 800 L 16 sterownik 17 orurowanie 18 materiał instalacyjny drobny 19 rolety do kolektorów 110 montaż 1.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji modułów fotowoltaicznych

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji mocy modułów fotowoltaicznych

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Sprawność modułów fotowoltaicznych

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji falowników

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji i rękojmi za wady wykonania montażu

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 50

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie współfinansowane jest z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu województwa podlaskiego na lata 2014–2020 oś. priorytetowa V. gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 198-479388

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-12-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp. K.

ADDRESS: Kudrowice 12

TOWN: Pabianice

POSTAL_CODE: 95-200

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1068764.08

5 VAL_TOTAL: 608608.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3.Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Terminy na wniesienie odwołania: czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – termin na wniesienie odwołania 10 dni; czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – termin na wniesienie odwołania 15 dni; treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – termin na wniesienie odwołania 10 dni; wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – termin na wniesienie odwołania 10 dni.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-15

39+1